เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8340 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8854 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดศรีสันต์มณฑาราม

รหัสวัด
02720117006

ชื่อวัด
วัดศรีสันต์มณฑาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม ปี 2527

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 16 เดือน เมษายน ปี 2541

ที่อยู่
บ้านไผ่แปลกแม่

เลขที่
96

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
สวนแตง

เขต / อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72210

เนื้อที่
16 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา

มือถือ
0927345595

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว

จำนวนเข้าดู : 582

ปรับปรุงล่าสุด : 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 19:23:41

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 12:57:24

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดศรีสันต์มณฑาราม (ไผ่แปลกแม่)
ตั้งอยู่เลขที่ ๙๖   บ้านไผ่แปลกแม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลสวนเดง อำเภงเมืองสุพรรณบุรี    จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
วัดศรีสันต์มณฑาราม  (ไผ่แปลกแม่) พ.ศ. ๒๕๒๗  แต่เดิมชาวบ้านจะเรียกว่าวัดไผ่แปลกแม่เนื่องจากมีไผ่กอหนึ่งแตกหน่อออกมาเป็นสีทอง ผิดไปจากไผ่กอแม่  จึงพากันเรียกวัดนี้ว่า วัดไผ่แปลกแม่ วัดนี้ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕  ได้มีพระครูปรีชาวุฒิคุณ (หลวงพ่อยวด) เป็นผู้ริเริ่มและได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านจนได้ดำเนินการขอสร้างและตั้งวัดได้อย่างถูกต้อง และได้ตั้งชื่อวัดนี้ว่าวัดศรีสันต์มณฑารามแทน วัดไผ่แปลกแม่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๑  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๘ เมตร ยาว ๔๕  เมตร
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
-อุโบสถ กว้าง ๖.๓๐  เมตร ยาว ๒๐  เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย
- ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๐  เมตร ยาว ๔๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.
๒๕๕๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
- หอสวดมนต์ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.
๒๕๒๘  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้นทรงไทย
- วิหาร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กตรีมุข
- กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๔  หลัง เป็นอาคารไม้ ๑๐  หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้
- ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๘  เมตร สร้างเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็นอาคารไม้ทรงไทย
นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ คือ เมรุ หอกระจายข่าวและที่เก็บน้ำฝน
 
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑  พระสมุห์สมบุญ ฐิตปญโญ      พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๓๐
รูปที่ ๒  พระอธิการสมพิศ กิตติสาโร    พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๕
รูปที่ ๓  พระครูสุวรรณธรรมาภิมณฑ์   พ.ศ. ๒๕๓๖ - ปัจจุบัน
 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : ทะเบียนวัด (349.26 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : สำเนาใบพระราชทานวิสุงคามสีมา (86.43 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : เอกสารสิทธิ์ (461.37 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสุวรรณธรรมาภิมณฑ์ ฐิตธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระพงษ์ศักดิ์ กนฺตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระธนวรรฎ ธนธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระวสันต์ ชุติปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระจำนงค์ อติพโล

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

หมู่บ้านรักษาศีล 5

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 278 ครั้ง

เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป้นพระราชกุศล

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 171 ครั้ง

วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 68 ครั้ง

โครงการก่อสร้างโดม หน้าฌาปนสถาน

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2565

เปิดดู 212 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

บุญเดือนสิบ

วันที่จัดงาน : 10-09-2565

เปิดดู 68 ครั้ง

เทศกาลเข้าพรรษา

วันที่จัดงาน : 13-07-2565

เปิดดู 75 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

มณทป

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู 134 ครั้ง

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 19-11-2564

เปิดดู 121 ครั้ง

พระประธานศาลากา...

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู 325 ครั้ง

พระประธานอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู 596 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ไผ่แปลกแม่แม่คื...

ข้อมูลเมื่อ 28-02-2565

เปิดดู 821 ครั้ง

ผสพ.มาวัดไผ่แปล...

ข้อมูลเมื่อ 28-02-2565

เปิดดู 134 ครั้ง

สาระธรรม

พุทธศาสนสุภาษิต

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู 172 ครั้ง

หนังสือสวดมนต์แปล

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู 234 ครั้ง

สื่อมีเดีย

อวยพรปีใหม่

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู 627 ครั้ง

สารัตถธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู 169 ครั้ง

สารัตถธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู 64 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

โครงจิตอาสา

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด