เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8328 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8834 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7161 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเทพนิมิต

รหัสวัด
2730701003

ชื่อวัด
วัดเทพนิมิต

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2515

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 08 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2546

ที่อยู่
วัดเทพนิมิต

เลขที่
178/23

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
ศาลายา-บางภาษี

แขวง / ตำบล
ศาลายา

เขต / อำเภอ
พุทธมณฑล

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73170

เนื้อที่
11 ไร่ 1 งาน 89 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม

จำนวนเข้าดู : 997

ปรับปรุงล่าสุด : 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564 16:18:35

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 16:28:06

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

           วัดเทพนิมิต เดิมชื่อวัดใหม่ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้สร้างวัด ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.๑๒๑ มีพระบรมราชโองการพระราชทานวิสุงคามสีมา ปีพ.ศ. ๒๕๒๕ ที่ดินเฉพาะบริเวณที่ตั้งวัด ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๘๙ ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๔/๒๓ หมู่ ๕ ถนนศาลายา - บางภาษี ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
        เดิมมีศาลเทพยุดาตั้งอยู่หน้าวัด เป็นศาลที่ศักดิ์สิทธิ์ ประชาชนที่มาทําบุญทํากุศลเคารพมากถ้าบุคคลใดไปทํามิดีมิร้าย หรือดูถูกเหยียดหยาม จะถูกทําร้ายหรือมีอันให้เกิดเจ็บป่วยทันทีเมื่อถึงเวลาที่จะตั้งให้เป็นวัด นายย้อย ภูสุพรรณ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและเป็นผู้ใหญ่ที่ประชาชนแถบนั้นให้ความเคารพนับถือ ได้พยายามสรรหาชื่อมาหลายชื่อ แล้วให้ประชาชนที่มาทําบุญและชาวบ้านแถบนั้นช่วยกันคัดเลือกชื่อวัด ประชาชนพอใจในชื่อ “วัดเทพนิมิต” จึงได้เสนอเรื่องไปยังกรมการศาสนาให้พิจารณา ทางกรมการศาสนาเห็นสมควร และประกาศแต่งตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูนิมิตกัลยาณวัตร (เฉลิม) กลฺยาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2565

พระครูขันติสารานุกูล ขนฺติสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2565

พระศุภวัฒน์ อตฺชวโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2565

พระณัฏฐ์ สุเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2565

พระกิตติภาส ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 22-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2565

พระณฐกร วรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 20-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2565

พระอนันต์ ปิยวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 01-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด