เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8346 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8861 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระปลัดกิตติศักดิ์ ฐานจาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดนพเก้าทายิการาม

ต. ห้วยเขย่ง อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระครูวรกาญจนโชติ โชติวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดปรังกาสี

ต. ท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระครูวิโรจน์กาญจนากรณ์ อาภากโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเทพมงคล

ต. หนองปลาไหล อ. หนองปรือ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2565

พระอธิการสมคิด กิตฺติสทฺโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดแสลบเขต

ต. เลาขวัญ อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 22-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-12-2564

พระครูสุจิณบุญกาญจน์ (สมจิตร จนฺทปุณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดท่ามะเดื่อ

ต. ห้วยเขย่ง อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

พระครูโสภณธรรมมงคล (สมจิตร์) สิริจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดมงคลประชาราม

ต. คลองโยง อ. พุทธมณฑล

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 20-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2565

พระครูสุชัยกาญจนสิทธิ์ (มีชัย) กนฺตสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองนางเลิ้ง

ต. ดอนแสลบ อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

นรากร นรินฺโท

วัดน้ำตก

ต. ท่าเสา อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-10-2564

ไพรัตน์ กิตติปาโล

วัดน้ำตก

ต. ท่าเสา อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-10-2564

พระครูพิมลกาญจนธรรม วรธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองฝ้าย

ต. หนองฝ้าย อ. เลาขวัญ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-06-2566

พระสมชาย มนาโป

วัดไผ่โรงวัว

ต. บางตาเถร อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระมหาชาญณรงค์ อกฺกปญฺโญ

วัดไผ่โรงวัว

ต. บางตาเถร อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระครูนิโครธโยคาภิรักษ์ (แอ่ม ชุติวณฺโณ) ชุติวณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดน้ำตก

ต. ท่าเสา อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระครูกาญจนกิตติชัย ตนฺติปาโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วังรักราษฏร์บำรุง

ต. หนองโรง อ. พนมทวน

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระสมุห์สมนึก เขมวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบางบอน

ต. หัวโพธิ์ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-04-2567

พระครูปฐมคุณากร (คำรณ) คุณงฺกโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดดอนขนาก

ต. ดอนยายหอม อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระครูสมุห์เสรี ญาณทีโป

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบางหญ้าแพรก

ต. บางหญ้าแพรก อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-10-2566

พระปลัดสมพล พลปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสระสี่เหลี่ยม

ต. ดอนรวก อ. ดอนตูม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

พระครูวิลาศกาญจนธรรม สุธมฺมปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดท่าขนุน

ต. ท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-09-2566

พระมหาเทวิน จนฺทสุวณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดนาพระยา

ต. หนองโรง อ. พนมทวน

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระมหาแสงเพชร สุทฺธิจิตฺโต

วัดพระงาม

ต. พระปฐมเจดีย์ อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-03-2565

พระสมุห์นพดล อตฺถยุตฺโต

วัดพยัคฆาราม

ต. ศรีประจันต์ อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระครูสมุห์สุพจน์ ฐิตปญฺโญ

วัดรางกำหยาด

ต. บางภาษี อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระครูสิริสิกขการ อภิกาญฺจโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเขาดิน

ต. เขาดิน อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระศรีวชิรสุธี (ชะโลม) ปญฺญาวชิโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทิพย์สุคนธาราม

ต. ดอนแสลบ อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-03-2566

พระครูวุฒิกาญจนวัตร (คำพูล) สิริวุฑโฒ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดถ้ำองจุ

ต. นาสวน อ. ศรีสวัสดิ์

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระมหาสมัย สมโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดป่าพระเจ้า

ต. ปลายนา อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

พระครูสถิตปัจจันตเขต อภิปุญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดปลายนา

ต. วังน้ำซับ อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระครูศาสนกิจจาภิรม ธานี ธานิโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดดาว

ต. วัดดาว อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

พระครูอุดมรัตนวัฒน์ อฺตฺตมปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดวังสำเภาล่ม

ต. นางบวช อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2566

140 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4
5