เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8338 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8844 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7158 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดป่าสะแก

รหัสวัด
02720212001

ชื่อวัด
วัดป่าสะแก

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2435

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 16 เดือน มีนาคม ปี 2509

ที่อยู่
วัดป่าสะแก

เลขที่
150

หมู่ที่
2

ซอย
ป่าสะแก

ถนน
ท่าช้าง-ด่านช้าง

แขวง / ตำบล
ป่าสะแก

เขต / อำเภอ
เดิมบางนางบวช

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72120

เนื้อที่
35 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา

มือถือ
086-068-8550

จำนวนเข้าดู : 1059

ปรับปรุงล่าสุด : 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 10:42:42

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 11:49:41

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดป่าสะแก ตั้งอยู่เลขที่ 150 บ้านป่าสะแก ถ.ท่าช้าง-ด่านช้าง หมู่ที่ 2 ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา  อาณาเขต ทิศเหนือ จดทางสาธารณะ ทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก จดลำเหมืองสาธารณะประโยชน์  มีที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง เนื้อที่ 20 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา อาคารเสนาสนะ มีอุโบสถ กว้าง 14 เมตรยาว 30.5 เมตร  สร้างพ.ศ 2509 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 16 เมตรยาว 32 เมตร สร้าง พ.ศ 2527 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ หอสวดมนต์กว้าง 10.60 เมตร ยาว 26 เมตร สร้าง พ.ศ 2537 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์จำนวน 6 หลังเป็นอาคารไม้  วิหาร กว้าง 6 เมตรยาว 12 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างพ.ศ 2535 ศาลาเอนกประสงค์กว้าง 10 เมตรยาว 15 เมตร สร้างพ.ศ 2523 เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีฌาปนสถาน 1 หลัง ปูชนียวัตถุ พระประธานประจำอุโบสถ พระโมคคัลลา-พระสารีบุตร
          ตั้งเมื่อพ.ศ 2435 เดิมชื่อวัดสวนหมาก พระโป้ ได้ชักชวนชาวบ้านป่าสะแก ร่วมกันสร้างเสนาสนะ เป็นผู้เริ่มต้น วัดได้รับการบูรณะและพัฒนามาโดยตลอด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 16 มีนาคมพ.ศ 2509 กว้าง 14 เมตรยาว 30.5 เมตร มีเจ้าอาวาส รูปที่ 1 พระโป๊ รูปที่ 2 พระดี รูปที่ 3 พระปอง รูปที่ 4 พระตา รูปที่ 5 พระอุด รูปที่ 6 พระครูวิศิษฏ์สุตการ พ.ศ๒๔๖๕,รูปที่ 7 พระราม พ.ศ 2489,รูปที่ 8 พระครูสุขุมวิหารรายการ พ.ศ 2497 ,รูปที่ 9 พระครูโกวิทศีลวัตร พ.ศ 2537 ถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนพ.ศ 2535

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูโกวิทสีลวัตร โกวิโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 29-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

พระมนัส อุทโย

ข้อมูลเมื่อ : 30-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

พระวัลลภ สนฺตจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 08-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-02-2565

พระนาวิน กตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 11-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-02-2565

พระศักดา ปญฺญาวฑฺฒโก

ข้อมูลเมื่อ : 11-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อพุธ

ข้อมูลเมื่อ : 13-03-2565

เปิดดู 155 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

พุทธวจน

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2565

เปิดดู 416 ครั้ง

สื่อมีเดีย

พุทธวจนะ

ประเภทไฟล์ : jpg

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2565

เปิดดู 166 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด