เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code เขาโจด

รหัสวัด
02710405001

ชื่อวัด
เขาโจด

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2474

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 04 เดือน กรกฎาคม ปี 2529

ที่อยู่
บ้านท่าลำไย

เลขที่
15

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
เขาโจด

เขต / อำเภอ
ศรีสวัสดิ์

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
๗๑๒๒๐

เนื้อที่
32 ไร่ - งาน - ตารางวา

Line
0952949979

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0952949979

อีเมล์
watkhaojod@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 678

ปรับปรุงล่าสุด : 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 10:21:27

ข้อมูลเมื่อ : 3 ตุลาคม พ.ศ. 2564 14:53:57

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา


          วัดเขาโจด ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ ในระยะแรกมีอาคารเสนาสนะที่เป็นอาคารถาวร คือศาลาการเปรียญ ส่วนกุฏิเป็นแบบชั่วคราว จนในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ พระครูกาญจนธรรมานันท์ จึงได้ทำการบูรณะอาคารเสนาสนะ โดยสร้างศาลาการเปรียญปรับปรุงเส้นทางเดินภายในวัด และสร้างพระอุโบสถตามลำดับ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระครูอธิการอภินันท์ จตฺตาลโย พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๙ รูปที่ ๒ พระครูกาญจนธรรมานันท์ พ.ศ. ๒๕๓๐-พ.ศ.๒๕๔๕ รูปที่ ๓ พระครูปลัดอภิสิทธิ พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๕๔  รูปที่ ๔ พระครูใบฎีกาทัตพล จนฺทวํโส พ.ศ.๒๕๕๔- ปัจจุบัน ปูชนียวัตถุมี พระประธานประจำอุโบสถ ปางมารชัย ขนาดหนตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔
        

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (408.11 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (25.49 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (484.28 kb)

รายการพระ

พระครูใบฎีกาทัตพล จนฺทวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระประมาณ ติกฺขวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระเติกจงเวีย กิตฺติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 04-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด