เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8439 รูป
สามเณร
315 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
34 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8969 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7280 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดรางกำหยาด

รหัสวัด
2730504001

ชื่อวัด
วัดรางกำหยาด

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 26 เดือน สิงหาคม ปี 500

ที่อยู่
วัดรางกำหยาด

เลขที่
21

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
บางเลน-ปทุมธานี

แขวง / ตำบล
บางภาษี

เขต / อำเภอ
บางเลน

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73130

เนื้อที่
19 ไร่ 2 งาน - ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเข้าดู : 943

ปรับปรุงล่าสุด : 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 19:38:38

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 13:55:47

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ชื่อรางกำหยาด หมายถึง ร่องน้ำฝนที่ไหลตามธรรมชาติ เพราะในปัจจุบัน คลองรางกำหยาดซึ่งเป็นรางน้ำ ไหลตามธรรมชาติ ยังปรากฏอยู่หลังโรงเรียนวัดรางกำหยาด ห่างไปทางทิศเหนือประมาณ 300 เมตร มูลเหตุที่จะสร้างวัดรางกำหยาด เนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในแถบถิ่นนั้น มีความเลื่อมใสศรัทธาในบวรพุทธศาสนา พิจารณาเห็นว่าในท้องถิ่นนี้น่าจะได้มีวัดไว้สักแห่งหนึ่ง นายตาล สุพรรณไพ กับนายฟ้ง ท่านทั้งสองได้ อุทิศที่ดินของตนให้เป็นที่สำหรับสร้างวัดคนละครึ่ง เป็นเนื้อที่ 19ไร่ 2 งาน พร้อมทั้งได้ชักชวนประชาชนมาประชุมปรึกษาหารือ ในการสร้างวัดขึ้น เริ่มแรก ได้ช่วยกันหักร้างถางพงสร้างเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นก่อน โดยสร้างกุฏิหลังเล็กๆ ขึ้น เป็นที่สำหรับ พระสงฆ์ได้พักอาศัย หลังคามุงด้วยแฝกเริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2435 เมื่อแรกตั้งเป็นสำนักสงฆ์ มีชื่อว่า สำนักสงฆ์รางกำหยาด หรือสำนักสงฆ์อะไรหลักฐานไม่ปรากฏ เมื่อได่หักร้างถางพงและสร้างกุฏิสงฆ์เสร็จแล้วก็ได้นิมนต์ให้ หลวงพ่อแฉ่ง มาเป็นเจ้าอาวาสและจำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้พร้อมด้วย หลวงตาเดื่อย

วัดรางกำหยาดตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2459 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2544 มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ หลวงพ่อบางว้าอัญเชิญมาจากวัดอมรินทรารามวรวิหาร

รายการพระ

พระครูวินัยธรทวีป (ทวีป) ปสนฺโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2566

พระครูสมุห์สุพจน์ ฐิตปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระใบฏีกาพันธกานต์ สิริภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 14-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

พระสมุห์อุดม ฐานวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 18-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระครูใบฎีกาวิชัย สุขวฑฺฒโก

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระสมาน ธมฺมรโต

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระสมศักดิ์ ธมฺมปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระเสนา ฉนฺทกาโม

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระกิตติศักดิ์ กิตฺติวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระประพันธ์ สุรชาโต

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระวิรัตน์ รตนาโภ

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระธวัธชัย อตฺตทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระสำรวย ธมฺมชโย

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-06-2565

พระประภัส ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

สวดมนต์ข้ามปี

วันที่จัดงาน : 31-12-2562

เปิดดู 92 ครั้ง

ทอดกฐินสามัคคี

วันที่จัดงาน : 08-10-2549

เปิดดู 402 ครั้ง

ตักบาตรเทโวโรหณ...

วันที่จัดงาน : 08-10-2549

เปิดดู 117 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธรูปปางอุ...

ข้อมูลเมื่อ : 07-01-2565

เปิดดู 315 ครั้ง

มณฑปบูรพาจารย์

ข้อมูลเมื่อ : 07-01-2565

เปิดดู 151 ครั้ง

วิหารหลวงพ่อบาง...

ข้อมูลเมื่อ : 07-01-2565

เปิดดู 148 ครั้ง

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 07-01-2565

เปิดดู 554 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด