เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดรางกำหยาด

รหัสวัด
2730504001

ชื่อวัด
วัดรางกำหยาด

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 26 เดือน สิงหาคม ปี 500

ที่อยู่
วัดรางกำหยาด

เลขที่
21

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
บางเลน-ปทุมธานี

แขวง / ตำบล
บางภาษี

เขต / อำเภอ
บางเลน

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73130

เนื้อที่
19 ไร่ 2 งาน - ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเข้าดู : 549

ปรับปรุงล่าสุด : 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 19:38:38

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 13:55:47

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ชื่อรางกำหยาด หมายถึง ร่องน้ำฝนที่ไหลตามธรรมชาติ เพราะในปัจจุบัน คลองรางกำหยาดซึ่งเป็นรางน้ำ ไหลตามธรรมชาติ ยังปรากฏอยู่หลังโรงเรียนวัดรางกำหยาด ห่างไปทางทิศเหนือประมาณ 300 เมตร มูลเหตุที่จะสร้างวัดรางกำหยาด เนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในแถบถิ่นนั้น มีความเลื่อมใสศรัทธาในบวรพุทธศาสนา พิจารณาเห็นว่าในท้องถิ่นนี้น่าจะได้มีวัดไว้สักแห่งหนึ่ง นายตาล สุพรรณไพ กับนายฟ้ง ท่านทั้งสองได้ อุทิศที่ดินของตนให้เป็นที่สำหรับสร้างวัดคนละครึ่ง เป็นเนื้อที่ 19ไร่ 2 งาน พร้อมทั้งได้ชักชวนประชาชนมาประชุมปรึกษาหารือ ในการสร้างวัดขึ้น เริ่มแรก ได้ช่วยกันหักร้างถางพงสร้างเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นก่อน โดยสร้างกุฏิหลังเล็กๆ ขึ้น เป็นที่สำหรับ พระสงฆ์ได้พักอาศัย หลังคามุงด้วยแฝกเริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2435 เมื่อแรกตั้งเป็นสำนักสงฆ์ มีชื่อว่า สำนักสงฆ์รางกำหยาด หรือสำนักสงฆ์อะไรหลักฐานไม่ปรากฏ เมื่อได่หักร้างถางพงและสร้างกุฏิสงฆ์เสร็จแล้วก็ได้นิมนต์ให้ หลวงพ่อแฉ่ง มาเป็นเจ้าอาวาสและจำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้พร้อมด้วย หลวงตาเดื่อย

วัดรางกำหยาดตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2459 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2544 มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ หลวงพ่อบางว้าอัญเชิญมาจากวัดอมรินทรารามวรวิหาร

รายการพระ

พระครูวินัยธรทวีป (ทวีป) ปสนฺโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2566

พระครูสมุห์สุพจน์ ฐิตปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระใบฏีกาพันธกานต์ สิริภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 14-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

พระสมุห์อุดม ฐานวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 18-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระครูใบฎีกาวิชัย สุขวฑฺฒโก

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระสมาน ธมฺมรโต

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระสมศักดิ์ ธมฺมปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระเสนา ฉนฺทกาโม

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระกิตติศักดิ์ กิตฺติวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระประพันธ์ สุรชาโต

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระวิรัตน์ รตนาโภ

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระธวัธชัย อตฺตทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระสำรวย ธมฺมชโย

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-06-2565

พระประภัส ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

สวดมนต์ข้ามปี

วันที่จัดงาน : 31-12-2562

เปิดดู 69 ครั้ง

ทอดกฐินสามัคคี

วันที่จัดงาน : 08-10-2549

เปิดดู 375 ครั้ง

ตักบาตรเทโวโรหณ...

วันที่จัดงาน : 08-10-2549

เปิดดู 104 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธรูปปางอุ...

ข้อมูลเมื่อ : 07-01-2565

เปิดดู 194 ครั้ง

มณฑปบูรพาจารย์

ข้อมูลเมื่อ : 07-01-2565

เปิดดู 100 ครั้ง

วิหารหลวงพ่อบาง...

ข้อมูลเมื่อ : 07-01-2565

เปิดดู 134 ครั้ง

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 07-01-2565

เปิดดู 514 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น