เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูสุวิมลกาญจนวัฒน์ เซียนพิมาย

ฉายา
สุวฑฺฒโน

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
59 ปี

E-mail
-

Line ID
0649398959

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นพระธรรมทูต
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดพุทโธภาวนา ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นเจ้าคณะตำบลชะแล เขต 1

จำนวนเข้าดู : 200

ปรับปรุงล่าสุด : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 12:43:33

ข้อมูลเมื่อ : 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 05:45:01

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
  นายอุทัย  เซียนพิมาย   เกิดวันที่  ๒๕  ต.ค.  ๒๕๐๖ บ้านเลขที่ ๑๘  ม.๑  ต.ชีวาน  อ.พิมาย   จ.นครราชสีมา
อุปสมบท
  วันที่  ๖  พ.ค.  ๒๕๒๕  พระอุปัชฌาย์ พระครูประสาทวิริยคุณ  พระกรรมวาจารย์ พระอธิการบุญเลิศ  พระอนุสาวนาจารย์ พระชม   ณ  วัดตลาดแค  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา
  นธ.เอก  ป.โท
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
  เจ้าคณะตำบลชะแล เขต ๑
สมณศักดิ์
  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๒    พระครูสัญญบัตร จต.ชท.

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูสัญญาบัตร
ได้รับ พ.ศ. 2536

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2527

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2550
มหาวิทยาลัยรามคำแหง