เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8348 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8863 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองงูเหลือม

รหัสวัด
2730124001

ชื่อวัด
วัดหนองงูเหลือม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2510

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2519

ที่อยู่
-

เลขที่
174

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
บุญญานุศาสน์

แขวง / ตำบล
หนองงูเหลือม

เขต / อำเภอ
เมืองนครปฐม

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73000

เนื้อที่
23 ไร่ 2 งาน 202 ตารางวา

มือถือ
0832357858

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 1396

ปรับปรุงล่าสุด : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 08:01:17

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 20:36:13

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหนองงูเหลือม ตำบลหนองงูเหลือม   อำเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม
        วัดหนองงูเหลือมเป็นวัดราษฏ์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๔  หมู่๕   ถนนบุญญานุศาสน์   ตำบลหนองงูเหลือม   อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  ก่อตั้งเมื่อประมาณพ.ศ. ๒๕๑๐  โดยคณะศรัทธาสาธุชนชาวหนองงูเหลือมร่วมบริจาคที่ดินสร้างวัดไว้เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  เพราะในตำบลหนองงูเหลือมไม่มีวัดทำบุญต้องเดินทางไกลไปทำบุญต่างตำบล แรกเดิมทีมีชื่อว่า  สำนักสงฆ์หนองแกเพราะอยู่ในหมู่บ้านหนองแกเมื่อได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว  จึงได้เปลี่ยนชื่อจากสำนักสงฆ์หนองแกเป็นวัดหนองงูเหลือมตามชื่อตำบล วัดหนองงูเหลือมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดคือหลวงพ่อพระพุทธสุพรรณรังษี   เนื้อปูนปั้นลงรักปิดทองศิลปสมัยอยุธยาตอนปลาย   ได้อันเชิญมาจากวัดพระญาติการาม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อประมาณพ.ศ. ๒๕๑๗  วัดหนองงูเหลือมเป็นที่ตั้งหน่วยอบรมประชาชมประจำตำบลหนองงูเหลือมโดยมีพระปลัดมานพ  ฐานมุตฺตโม เจ้าอาวาสวัดหนองงูเหลือมรูปปัจจุบันเป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหนองงูเหลือม   ได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรรับศีลฟังเทศฟังธรรมในทุกวันพระตลอดทั้งปี   วัดหนองงูเหลือมมีเจ้าอาวาสปกครองมาแล้ว  ๔  รูป 
๑.  พระอาจารย์อ่อนสา  (ครองวัดขณะเป็นสำนักสงฆ์หนองแก )  ( พ.ศ.๒๕๑๐ – ๒๕๑๘)
๒.  พระครูวิสุทธิสารนิวิฐ  ( เหว่า  ฐิตสาโร ) ( ครองวัดตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๑๙ – พ.ศ. ๒๕๔๙)
๓.   พระครูวิสิฏสรการ   (ครองวัดตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๕๐ – พ.ศ. ๒๕๕๑ )
๔.   พระปลัดมานพ   ฐานมุตฺตโม    ( ครองวัด  ตั้งแต่พ.ศ.  ๒๕๕๒  -  ถึงปัจจุบัน )
 

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระปลัดมานพ ฐานมุตฺตโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 01-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระต่าย อินฺทวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระรัก อนาลโย

ข้อมูลเมื่อ : 13-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระสมบูรณ์ สุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 15-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-01-2565

พระสุภาพ อกิญฺจโน

ข้อมูลเมื่อ : 15-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระมณฑล ฐิตโสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 16-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระบุญหลาย อธิปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 16-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 16-01-2565

พระวิโรจน์ ธมฺมโรจโน

ข้อมูลเมื่อ : 16-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 16-01-2565

พระสุภาพ ฐิตสุโภ

ข้อมูลเมื่อ : 16-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 16-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด