เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8860 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7190 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบ้านสระ

รหัสวัด
02720805002

ชื่อวัด
วัดบ้านสระ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 31 เดือน มกราคม ปี 500

ที่อยู่
วัดบ้านสระ

เลขที่
178

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ้านสระ

เขต / อำเภอ
สามชุก

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72130

เนื้อที่
30 ไร่ 0 งาน 56 ตารางวา

มือถือ
099-075-6942

คุณสมบัติวัด

เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเข้าดู : 847

ปรับปรุงล่าสุด : 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 03:10:16

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 19:39:56

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดบ้านสระ เดิมมีเรื่องราวเล่าต่อกันมาว่า เมื่อครั้งก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ได้เสียกรุงให้กับพม่า เมื่อปี พ.ศ.2310 มีคนไทยถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย แต่มีคนไทยบางคนหลบหนีออกมาได้ และพากันมาตั้งถิ่นฐานอยู่ร่วมกันในบริเวณบ้านสระนี้ จึงได้มีการสร้างหมู่บ้านสระและวัดบ้านสระในบริเวณนี้
วัดบ้านสระ ตั้งอยู่เลขที่ 178 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 36 ไร่ 56 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 6672
ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก จดถนนสาธารณประโยชน์ ทิสตะวันตก จดที่ดินเอกชน
วัดบ้านสระ ตั้งเมื่อ พ.ศ.2409 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 17 เมตร ยาว 27 เมตร
มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม
รูปที่ 1 พระหอม
รูปที่ 2 พระโพธิ์
รูปที่ 3 พระพิน
รูปที่ 4 พระฉัตร
รูปที่ 5 พระจีน
รูปที่ 6 พระครูสุธรรมวโรภาส พ.ศ.2493-2538
รูปที่ 7 พระใบฎีกาสุนทร จนฺทาโภ พ.ศ.2538-2541
รูปที่ 8 พระครูธรรมธรกฤติธี สุเมธี พ.ศ.2541-2550
รูปที่ 9 พระอธิการบ่าย ปสนฺนจิตโต พ.ศ.2550-2565

มีโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2540

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการทรง ธนปาโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 21-04-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-11-2566

พระสุรพัฒน์ ณฏฺฐทตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 18-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระสุชิน ปญฺญาธโร

ข้อมูลเมื่อ : 18-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระอำพล สุภาจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 18-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระสมชาย ฐิตวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 18-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระวิชัย ตปวิชฺโช

ข้อมูลเมื่อ : 18-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2565

เปิดดู 189 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานบุญหลวงปู่หอ...

วันที่จัดงาน : 24-03-2565

เปิดดู 54 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานอุโบสถ...

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 93 ครั้ง

หมู่กุฎิ

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2565

เปิดดู 107 ครั้ง

วิหารหลวงพ่อหอม

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2565

เปิดดู 125 ครั้ง

ฌาปนสถาน

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2565

เปิดดู 66 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

รายงานการปฏิบัต...

ข้อมูลเมื่อ 06-11-2566

เปิดดู 47 ครั้ง

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด