เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8348 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8863 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาสิริ์ยส ชาลีเปรี่ยม

ฉายา
สิริยโส

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
47 ปี

E-mail
mahachampar2519@hotmail.co

Line ID
cchapp

Facebook
สิริ์ยส สิริยโส ดร.

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูสอนโรงเรียนการกุศลของวัด
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นพระธรรมทูต
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดสกุณปักษี ต.สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ๗๒๒๓๐
เป็นเจ้าคณะตำบลตำบลสนามคลี

จำนวนเข้าดู : 322

ปรับปรุงล่าสุด : 31 มกราคม พ.ศ. 2565 15:52:49

ข้อมูลเมื่อ : 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 19:27:39

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2531
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2532
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2533
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 1-2 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2535
เปรียญธรรม 3 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2536
เปรียญธรรม 4 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2537
เปรียญธรรม 5 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2538
เปรียญธรรม 6 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2539
เปรียญธรรม 7 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2548

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาเอก
ปีที่จบ พ.ศ. 2563
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา