เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาเดชาธร กนกรัตนาพรรณ

ฉายา
สุภชโย

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
60 ปี

E-mail
dechathorn@gmil.com

Line ID
-

Facebook
Dr.Thorn

คุณสมบัติ

เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นพระธรรมทูต

ตำแหน่ง

เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอู่ตะเภา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 178

ปรับปรุงล่าสุด : 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 17:42:06

ข้อมูลเมื่อ : 23 มกราคม พ.ศ. 2565 17:17:14

 
 
 
 

ประวัติ

พระมหาเดชาธร สุภชโย กนกรัตนาพรรณ อปสมบทวันที่ ๔ กรกฎาคม พศ.๒๕๒๙ อายุ ๕๘ พรรษา ๓๖ ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ปัจจุบันเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอู่ตะเภา ๑.การปกครอง เป็นผู้รักษาการเจ้าเจ้าอาวาส ๒.การเผยแผ่ ทำวัดรเย็น และวันธรรมสวนะ

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2530
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2531
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2532
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 1-2 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2535
เปรียญธรรม 3 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2539

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาเอก
ปีที่จบ พ.ศ. 2562
มจร.