เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูโกวิทสีลวัตร ดวงจินดา

ฉายา
โกวิโท

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
73 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นพระธรรมทูต
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาส

จำนวนเข้าดู : 250

ปรับปรุงล่าสุด : 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 21:04:22

ข้อมูลเมื่อ : 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 21:22:22

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
พระครูโกวิทสีลวัตร  ฉายา โกวิโท   เดิมชื่อ สุวรรณ  นามสกุล ดวงจินดา
เกิดที่บ้าน เลขที่ ๑๕๐/ตำบลป่าสะแก/อำเภอเดิมบางนางบวช/จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ ๑๙/กันยายน/๒๔๙๒  มีอาชีพ ทำนา สัญฐาน  สันทัด ผิวเนื้อ  ดำแดง  ตำหนิ  แผลเป็นที่นิ้วชิ้ขวา  มีบิดาชื่อ นายบาง  มารดาชื่อ นางอิม
บรรพชา/อุปสมบท 
เมื่ออายุ ๒๐ ปี วันที่ ๒๐/กรกฦาคม/๒๕๑๒  เวลา ๑๐.๓๔.น. ณ วัดป่าสะแก  ตำบลป่าสะแก/อำเภอเดิมบางนางบวช/จังหวัดสุพรรณบุรี
มีพระครูกัณหา วัดป่าสะแก ตำบลป่าสะแก/อำเภอเดิมบางนางบวช/จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์,
พระอธิการติ่ง  วัดดอนมะเกลือ  ตำบลป่าสะแก/อำเภอเดิมบางนางบวช/จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระกรรมวาจา,
พระสังวาลย์  วัดป่าสะแก ตำบลป่าสะแก/อำเภอเดิมบางนางบวช/จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระอนุสาวนา
จำพรรษา ณ วัดป่าสะแก ตำบลป่าสะแก/อำเภอเดิมบางนางบวช/จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อสอบ น.ธ.โท พ.ศ.๒๕๑๔ ได้แล้ว ไปจำพรรษาที่วัดสุวรรณภูมิ/ตำบล.ท่าพี่เลี้ยง/อำเภอ.เมือง/จังหวัด.สุพรรณบุรี  เพื่อการศึกษา
พ.ศ.๒๕๑๙ สอบ น.ธ.เอกได้แล้ว,๒๐/ตุลาคม/๒๕๒๗ มาเป็นเจ้าอาวาส/วัดป่าสะแก
วิทยฐานะ สอบได้ ป.๔ ร.ร.วัดป่าสะแก ตำบลป่าสะแก/อำเภอเดิมบางนางบวช/จังหวัดสุพรรณบุรี
และ ระดับ ๔  ร.ร.ผู้ใหญ่วัดสุวรรณภูมิ ตำบล.ท่าพี่เลี้ยง/อำเภอ.เมือง/จังหวัด.สุพรรณบุรี
สอบได้ น.ธ.เอก วัดสุวรรณภูมิ/ตำบล.ท่าพี่เลี้ยง/อำเภอ.เมือง/จังหวัด.สุพรรณบุรี
๑๕/มีนาคม/๒๕๒๔ เป็นพระสมุห์สุวรรณ/โกวิโท ฐานานุกรมของ พระครูสุวรรณคณารักษ์ /เจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี/วัดสุวรรณภูมิ
๖/มกราคม/๒๕๓๘ เป็นเจ้าอาวาส ป่าสะแก ต.ป่าสะแก/อ.เดิมบางนางบวช/จ.สุพรรณบุรี
๓๐/เมษายน/๒๕๓๘ เป็นพระธรรมทูต
๑๐/สิงหาคม/๒๕๕๐  เป็นเจ้าคณะตำบลหัวนา/อ.เดิมบางนางบวช/จ.สุพรรณบุรี
๑๘/กุมภาพันธ์/๒๕๕๑ เป็นพระอุปัชฌาย์      สามัญ

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูโกวิทสีลวัตร
ได้รับ พ.ศ. 2552

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก