เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดงิ้วราย

รหัสวัด

ชื่อวัด
วัดงิ้วราย

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2360

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2502

ที่อยู่
วัดงิ้วราย

เลขที่
102

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
นครชัยศรี-ศาลายา

แขวง / ตำบล
งิ้วราย

เขต / อำเภอ
นครชัยศรี

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73120

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

มือถือ
0650465588

โทรศัพท์
-

Fax
-

อีเมล์
pakphum817@hotmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 892

ปรับปรุงล่าสุด : 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 23:09:19

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 19:59:05

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดงิ้วราย เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

วัดงิ้วราย สันนิษฐานว่าเป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย (แต่กรมการศาสนาระบุว่าสร้างราว พ.ศ. 2360) เพราะลักษณะอุโบสถเป็นแบบหลังคาชั้นเดียว มุงด้วยกระเบื้องดินเผา มีลักษณะคล้ายเรือสำเภา มีภาพลายนูนก่ออิฐถือปูนแบบโบราณ มีประตูเข้าออกด้านหน้าเพียงด้านเดียว มีหน้าต่างด้านละ 2 บาน มีกำแพงแก้วล้อมรอบอุโบสถ ปัจจุบันได้รื้ออุโบสถแล้วก่อสร้างเป็นวิหารเรือนแก้วขึ้นแทนที่ มีเพียงประตูหน้าด้านเดียว พระประธานอุโบสถหลังเก่าสร้างด้วยศิลาแลงประทับนั่งขัดสมาธิปางมารวิชัย มีพระพุทธรูปทำด้วยศิลาแลงล้อมรอบพระประธานอีก 5 องค์

ประวัติวัดงิ้วราย

ในหนังสือประวัติวัดในจังหวัดนครปฐม หน้า ๒๗๙-๒๘๐ กล่าวไว้ว่า

ชื่อมาของงิ้วราย มาจากสมัยก่อนมีไม้งิ้วขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ดังปรากฎในวรรณคดีเรื่องนิราศพระประธม และนิราศพระแท่นดงรัง

วัดงิ้วราย สันนิษฐานว่าเป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย (บางตำนานว่าสร้างราว พ.ศ. ๒๓๖๐) เพราะลักษณะอุโบสถเป็นแบบหลังคาชั้นเดียว มุงด้วยกระเบื้องดินเผา มีลักษณะคล้ายเรือสำเภา มีภาพลายนูนก่ออิฐถือปูนแบบโบราณ มีประตูเข้าออกด้านหน้าเพียงด้านเดียว มีหน้าต่างด้านละ ๒ บาน มีกำแพงแก้วล้อมรอบอุโบสถ (ปัจจุบันนี้รื้ออกแล้วก่อสร้างเป็นวิหารเรือนแก้วขึ้นแทนที่ มีเพียงประตูหน้าด้านเดียว) พระพุทธรูปอันเป็นพระประธานอุโบสถหลังเก่าสร้างด้วยศิลาแลงประทับนั่งขัดสมาธิปางมารวิชัย มีพระพุทธรูปทำด้วยศิลาแลงล้อมรอบพระประธานอีก ๕ องค์

อุโบสถหลังใหม่เป็นทรงอุโบสถทั่วไป หลังคา ๓ ชั้น ประตู ๔ บาน หน้าต่างด้านละ ๕ บาน มีกำแพงแด้วล้อมรอบประกอบด้วยซุ้มประตู ๔ ซุ้ม เริ่มก่อสร้าง พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ พระประธานในอุโบสถได้จำลองมาจากวัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 

ประวัติการสร้างถาวรวัตถุ ซึ่งเป็นจุดน่าสนใจของวัดงิ้วราย

๑. อุโบสถหลังแรก ไม่ปรากฎปีที่สร้าง สันนิษฐานว่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

๒. อุโบสถหลังที่สอง พ.ศ. ๒๔๙๘

๓. สะพานข้ามคลอง (ข้ามคลองลัดงิ้วรายด้านข้างวัด) พ.ศ.๒๔๗๑

๔. มณฑป พ.ศ.๒๔๗๙

๕. หอฉัน พ.ศ.๒๔๙๐

๖. ศาลาการเปรียญหลังใหม่ พ.ศ.๒๕๑๗

๗. วิหารอดีตเจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๕๒๓

รายนามเจ้าอาวาสและอดีตเจ้าอาวาส

รูปที่ ๑ พระอาจารย์ยวง

รูปที่ ๒ พระอาจารย์ทรัพย์ พ.ศ.๒๔๐๐-๒๔๔๐

รูปที่ ๓ พระครุปัจฉิมทิศบริหาร (บุญเกิด รัตนสิงห์) พ.ศ.๒๔๔๐-๒๔๘๘

รูปที่ ๔ พระครูปุริมานุรักษ์ (บุญมี สุขาบูรณ์) พ.ศ.๒๔๘๙-๒๕๑๕

รูปที่ ๕ พระจารย์สมปอง อาทิจฺจวํโส (เรืองขจร) พ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๒๑

รูปที่ ๖ พระมหาสมบัติ ยสสฺสโม (เทพโพธิ์จ้อย) พ.ศ.๒๕๒๒-๒๕๒๗

รูปที่ ๗ พระครูขันตยาภิรัต (เชื่อม ขนฺติธโร) พ.ศ.๒๕๒๗-ปัจจุบัน

 

รายการพระ

พระครูขันตยาภิรัต (เชื่อม) ขนฺติธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระมหาปทุม คุณากโร

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-12-2564

พระจิริภัทร อคฺคธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-12-2564

พระวาริน ฐานุตฺตโร

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-12-2564

พระภาคภูมิ สุขิโต

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-12-2564

พระสุจริต กมฺมสุโภ

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-12-2564

พระณัฐวุฒิ มหาวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 15-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-12-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด