เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8346 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8861 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดใหม่สุคนธาราม

รหัสวัด
02730319002

ชื่อวัด
วัดใหม่สุคนธาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 2364

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2422

ที่อยู่
ตำบลวัดละมุด

เลขที่
61

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
วัดละมุด

เขต / อำเภอ
นครชัยศรี

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73120

เนื้อที่
13 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 3119

ปรับปรุงล่าสุด : 28 กันยายน พ.ศ. 2566 11:50:13

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 20:05:31

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดใหม่สุคนธาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
         วัดใหม่สุคนธาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๖๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ปัจจุบันมีเนื้อที่ตั้งวัดรวม ๑๗ ไร่ ๘๒ ตารางวา
         
พื้นที่ตั้งวัด

 
            วัดใหม่สุุคนธาราม ตั้งอยู่ทิศตะวันออกติดลำคลองบางพระ ทิศตะวันตกติดแม่น้ำเก่า ที่เปลี่ยนทิศทางเหลือแต่ลอยตื้นเขินให้เห็น เดิมที่วัดมีเนื้อที่ประมาณ ๒๕ ไร่เศษ อยู่ฝั่งหมู่บ้านสวนถั่วประมาณ ๑๒ ไร่ ปัจจุบันถูกทำใบจองทับ เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๔ มีทางกระบือกั้นกลาง ฝั่งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๑๑ วา ซื้อที่ติดวัดเพิ่ม ๓ ไร่ ๒ งาน ๘๒ วา รวมที่ตั้งวัด ๑๗ ไร่ ๘๒ ตาราวา


ความเป็นมาแต่เดิม

วัดใหม่สุคนธาราม เดิมตั้งอยู่ที่วัดบัวฝั่งคลองตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ ๘๐ ไร่เศษ อยู่ติดทางเกวียนเดิม คือ ถนนหน้าวัดปัจจุบันมีอยู่ ๓ วัด คือ ๑.วัดบัว ๒.วัดโบสถ์ และตาวัดใหม่ดอนทราย
         ๑. วัดบัว                        คือ  วัดใหม่สุคนธาราม   ปัจจุบัน
          ๒.วัดโบสถ์                    คือ   วัดละมุด              ปัจจุบัน
         ๓. วัดใหม่ดอนทราย         คือ  วัดกลางบางพระ     ปัจจุบัน
           สาเหตุที่ย้ายวัด  เพราะทั้งสามวัดตั้งอยู่ห่างคลองไม่สะดวก พอหน้าแล้งพระได้รับความเดือดร้อนมี่สระอยู่ที่เดียว น้ำไม่พอใช้จึงย้ายวัด

 
   ยุคที่มีการก่อสร้างเป็นวัด
         วัดใหม่สุคนธาราม ย้ายมาจากวัดบัว เมื่อพ.ศ. ๒๓๖๔   โดยการนำของหลวงพ่อคง ชาวบ้าน ตั้งชื่อว่า   วัดใหม่คงคาราม มาเปลี่ยนเป็นวัดใหม่สุคนธาราม สมัยหลวงพ่อหอม อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ ๒ ซึ่งเป็นพระที่มีวิทยาคมแก่กล้าเป็นที่พึ่งของประชาชนยุคนั้น ท่านเป็นหมอ มีน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ขนาดสร้างสระน้ำมนต์ให้ประชาชน อุโบสถหลังแรกที่สร้าง คือ อุโบสถไม้สักทั้งหลัง ต่อมาสร้างก่อปูน

ารพัฒนาวัดที่มีสืบต่อกันมา
         การพัฒนาวัดใหม่สุคนธาราม หลวงพ่อคง เจ้าอาวาสรูปแรก เริ่มย้ายวัดบัวมาอบยู่ริมคลองฝั่งตะวันตกด้านทิศเหนือ  หลวงพ่อหอม เจ้าอาวาสรูปที่๒ เป็นพระนักพัฒนาให้ใหม่เจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับ มีประชาชนเคารพเลื่อมใสมากในยุคนั้น หลวงพ่อแสง อินฺทโชติ เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ ๓ ก็พัฒนาวัดต่อๆมา หลวงพ่อเบี้ยว ปทุมฺรตน เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ ๔ เป็นพระที่มีผู้คนเคารพนับถือมากเรียกว่า ยุคทองของวัด   

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนนับถือ
       พระพุทธมงคลมุนี                พระประธานในอุโบสถของวัด
       หลวงปู่หอม                        เป็นเกจิที่ประชาชนนับถือมากมีบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์
       หลวงพ่อเบี้ยว                     เป็นพระเกจิรุ่นเดียวกับหลวงปู่บุญ  วัดกลางบางแก้ว

ประวัติการสร้างถาวรวัตถุของวัด
     อุโบสถหลังแรก               สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๓๖๔
     อุโบสถหลังที่สอง            สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๒๒
     วิหาร                            สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐
     ศาลาการเปรียญ              สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๐๐  ย้ายลงที่ใหม่  พ.ศ. ๒๕๓๕
     มณฑป                          สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๒  พระนอน
    กุฏิสงฆ์                           สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๕  ย้ายกุฏิย้ายครั้งที่ ๓ ลงที่ซื้อใหม่
    หอระฆัง                          สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๑
    ฌาปนสถาน                     สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๒

ได้รับพระราชวิสุงคามสีมา
       เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๒

ลำดับรายนามเจ้าอาวส
   ๑. หลวงพ่อคง                              ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๖๔
   ๒.หลวงพ่อหอม                      
   ๓. หลวงพ่อแสง  อินฺทโชติ              พ.ศ. ๒๔๓๓-๒๔๓๕
   ๔. หลวงพ่อเบี้ยว ปทุมฺรตน              พ.ศ. ๒๔๓๖-๒๔๙๕
   ๕. หลวงพ่อสังวาลย์                       พ.ศ. ๒๔๙๗-๒๔๙๘
   ๖.หลวงพ่อย้อย  อินฺทโร                  พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๓๐
   ๗.หลวงพ่อเชื้อ  สิริปุญฺโญ               พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๔๕
   ๘.พระครูนวกิจโสภณ(โกศล ปริปุณฺโณ)  พ.ศ. ๒๕๔๕-ปัจจุบัน

 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูนวกิจโสภณ (โกศล) ปริปุณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระครูสังฆรักษ์วรรณ์วิสุทธิ์ สุวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระครูสังฆรักษ์ชัยยุทธ ฐิตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-09-2566

พระเดช คุคฺคธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระกิตติคุณ ณฎฺฐานุสฺสติ

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2567

พระดำรงชัย ชยโสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระอภิรัตน์ รตนโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2567

พระหวล อตฺตทนฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

๑๓๐ ปี อัฎฐมีบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 06-06-2566

เปิดดู 39 ครั้ง

๑๒๙ ปี อัฏฐมีบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 18-05-2565

เปิดดู 241 ครั้ง

วันมาฆบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 05-02-2565

เปิดดู 65 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

๑๓๐ ปี อัฏฐมีบู...

วันที่จัดงาน : 09-06-2566

เปิดดู 77 ครั้ง

ประเพณีตักบาตรเ...

วันที่จัดงาน : 22-10-2564

เปิดดู 92 ครั้ง

งานอัฐมีบูชา ๑๒...

วันที่จัดงาน : 05-06-2561

เปิดดู 142 ครั้ง

งานประจำปีมหาสง...

วันที่จัดงาน : 13-04-2564

เปิดดู 94 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

ศาลบรรพบุรุษ ไท...

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2564

เปิดดู 400 ครั้ง

วิหารบูรพาจารย์

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2564

เปิดดู 1006 ครั้ง

พระอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2564

เปิดดู 157 ครั้ง

ศาลเจ้าแม่ตะเคี...

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

เปิดดู 2019 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ประเพณีอัฐมีบูช...

ข้อมูลเมื่อ 04-12-2564

เปิดดู 167 ครั้ง

รายการราชภัฏธรร...

ข้อมูลเมื่อ 04-12-2564

เปิดดู 135 ครั้ง

รายการราชภัฏธรร...

ข้อมูลเมื่อ 04-12-2564

เปิดดู 142 ครั้ง

สาระธรรม

อาสภิวาจา ที่พระโพธิสัตว์เปล่งออกมา

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2564

เปิดดู 2295 ครั้ง

ปัจฉิมโอวาท

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2564

เปิดดู 1492 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

โฉนดเลขที่ ๑๒๒๙๘

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

โฉนดเลขที่ ๖๗๗๓

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

โฉลดเลขที่ ๗๖๐๖

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

โฉนดเลขที่ ๗๕๘๑

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

การแทงหยวก

ข้อมูลเมื่อ : 06-06-2566

ทอดกฐิน

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2564

งานอัฐมีบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด