เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7296 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโคกเขมา

รหัสวัด

ชื่อวัด
วัดโคกเขมา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2438

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2493

ที่อยู่
เลขที่๖ หมู่๕ ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

เลขที่
6

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
แหลมบัว

เขต / อำเภอ
นครชัยศรี

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73120

เนื้อที่
๑๐๖ ไร่ - งาน - ตารางวา

Line
@413dnbkr

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

มือถือ
0948294789

โทรศัพท์
0623529556

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 1914

ปรับปรุงล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 12:48:03

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติ วัดโคกเขมา ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
วัดโคกเขมา [โคก-ขะ-เหมา] เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย
เลขที่ ๖ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 5 บ้านโคกเขมา ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม
วัดโคกเขมาเดิมมีชื่อว่า วัดสร้อยนกเขา กรมการศาสนาระบุว่าตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2438เดิมเป็นที่รกร้างว่างเปล่า จนกระทั่งมีพระภิกษุชื่อพระพัดเข้ามาบุกเบิกโดยได้รับมอบที่ดินจำนวน 15 ไร่ 1 งาน 86 ตารางวา จากปู่นุ้ยและย่าเชื่อม สนสาขา ตลอดจนชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ จึงได้สร้างโบสถ์ด้วยจากขึ้นมาเป็นหลังแรก แต่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2493 และยังได้สร้างกุฏิสงฆ์จำนวนหนึ่ง ต่อมาพระพัดได้ย้ายไปอยู่ที่วัดท้องไทร ทางวัดได้ให้พระเปลื้องรักษาการอยู่พักหนึ่งจึงได้แต่งตั้งให้หลวงพ่อเผือกมาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสเรื่อยมาจนถึงพระอธิการสุนทร (ฮะ) สุนฺทโร เป็นเจ้าอาวาสเมื่อประมาณ พ.ศ. 2476 ท่านเห็นว่าโบสถ์หลังเก่าทรุดโทรมจึงได้สร้างโบสถ์หลังใหม่เมื่อ พ.ศ. 2486 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2493
หอสวดมนต์ที่จัดว่าอยู่คู่กับวัดมาแต่โบราณสร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2476 ในปัจจุบันหากหอสวดมนต์แห่งนี้ได้รับการบูรณะ วัดมีพระสังกระจายสร้างเมื่อ พ.ศ. 2516 ในสมัยพระอุดมประชานาถ (เปิ่น ฐิตคุโณ) เป็นเจ้าอาวาส เป็นรูปปั้นปูนและหินทรายหล่อรวมกัน ปัจจุบันมี หลวงพ่อพระครูโกวิทสุตการ รองเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี เป็นเจ้าอาวาสวัดโคกเขมา
—————————————————————
#ลำดับรายนามเจ้าอาวาส
๑. พระพัด เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๓๘ – พ.ศ.ใดไม่ทราบ
๒. หลวงพ่อเผือก เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๕๕ – ๒๔๗๐
๓. พระอธิการสุนทร (ฮะ) สุนฺทโร เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๐ – ๒๔๙๓
๔. พระอธิการสาย ปิยวนฺโน เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๓ – ๒๕๐๗
๕. พระอธิการเปิ่น ฐิตคุโณ เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๗ – ๒๕๑๘
๖. พระอธิการหวั่น ปญฺญาวุโธ เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๘ – ๒๕๒๙
๗. พระอธิการไพรวัน คุณวนฺโต เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๙ – ๒๕๓๘
๘. พระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น) รักษาการเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ – ๒๕๔๕
๙. พระครูโกวิทสุตการ (พระมหาระพิน อภิชาโน) เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ – ปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูโกวิทสุตการ (ระพิน) อภิชาโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-06-2565

พระครูสุนทรปุญญานุยุต คุตจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 13-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระใบฎีกาสมศักดิ์ อตฺตสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 13-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระปลัดพงษ์พัสกร ธมฺมปารคู

ข้อมูลเมื่อ : 13-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระมหาธัชณัท สนฺตจิตโต

ข้อมูลเมื่อ : 13-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระสมุห์ไพรวัน คุณวนฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 13-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระสุวรรณ์ โกวิโท

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระบัว ติสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระดำรงค์ ธมฺมปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระสุเทพ พลปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระพัฒนวัชร์ ญาณสิริ

ข้อมูลเมื่อ : 14-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระม้วน อตฺตานุตฺสสติ

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระนิษฐเนตร์ จิตฺตโสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระสมาน อตฺถกาโม

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระชนะ อภิชโย

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระทศพร คุณพโล

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระเมฆินทร์ พลญฺญู

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระไพโรจน์ ภูมิณฏฺโฐ

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระนิยม นรินฺทพโล

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระสายยนต์ วชิรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระอภิชาติ อติพโล

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระบุญรอด ถาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระอภิรักษ์ อภิปุญโญ

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระพงศกร โฆสกาโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระเขมวัฒน์ พลถาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระภูธเนตรต์ วรเสฏฺฐี

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระสมศักดิ์ ปุญญวโร

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระปัญญา ญาณพโล

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระดุสิต จิรพโล

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระกิตติทัศน์ อุตฺตมพโล

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระภูริวัฒน์ เตชปุตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระวราวุธ พลวโร

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระไพโรจน์ อติพโล

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

สามเณรเกื้อพสิษฐ์ สายสุดสวาท

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

แม่ชีอารีย์ อยู่เจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

แม่ชีวาสนา ฟักเขียว

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

แม่ชีบุญเกิด แสงเดชะ

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

แม่ชีพยุง พุ่มดียิ่ง

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

แม่ชีจินตนา ไทรทองมี

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

อบรมนักธรรมตรี คณะสงฆ์อำเภอนครชัยศรี

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 114 ครั้ง

ทอดกฐินสามัคคี

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 952 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานประจำปีนมัสก...

วันที่จัดงาน : 22-03-2565

เปิดดู 87 ครั้ง

ตักบาตรเทโวโรหน...

วันที่จัดงาน : 04-10-2564

เปิดดู 32 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระมหากัจจายนะ ...

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 723 ครั้ง

โบสถ์เก่า สร้าง...

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 199 ครั้ง

หอสวดมนต์เก่า ส...

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 54 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ความสมบูรณ์แบบค...

ข้อมูลเมื่อ 14-02-2565

เปิดดู 56 ครั้ง

สาระธรรม

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

เปิดดู 30 ครั้ง

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

เปิดดู 27 ครั้ง

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

เปิดดู 62 ครั้ง

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

เปิดดู 169 ครั้ง

สื่อมีเดีย

พระพุทธศาสนากับ...

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 114 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ปฏิบ้ติธรรม วันพ่อ

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ทรัพย์สินของวัด