เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโคกเขมา

รหัสวัด

ชื่อวัด
วัดโคกเขมา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2438

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2493

ที่อยู่
เลขที่๖ หมู่๕ ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

เลขที่
6

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
แหลมบัว

เขต / อำเภอ
นครชัยศรี

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73120

เนื้อที่
๑๐๖ ไร่ - งาน - ตารางวา

Line
@413dnbkr

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

มือถือ
0948294789

โทรศัพท์
0623529556

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 3073

ปรับปรุงล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 12:48:03

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติ วัดโคกเขมา ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
วัดโคกเขมา [โคก-ขะ-เหมา] เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย
เลขที่ ๖ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 5 บ้านโคกเขมา ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม
วัดโคกเขมาเดิมมีชื่อว่า วัดสร้อยนกเขา กรมการศาสนาระบุว่าตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2438เดิมเป็นที่รกร้างว่างเปล่า จนกระทั่งมีพระภิกษุชื่อพระพัดเข้ามาบุกเบิกโดยได้รับมอบที่ดินจำนวน 15 ไร่ 1 งาน 86 ตารางวา จากปู่นุ้ยและย่าเชื่อม สนสาขา ตลอดจนชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ จึงได้สร้างโบสถ์ด้วยจากขึ้นมาเป็นหลังแรก แต่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2493 และยังได้สร้างกุฏิสงฆ์จำนวนหนึ่ง ต่อมาพระพัดได้ย้ายไปอยู่ที่วัดท้องไทร ทางวัดได้ให้พระเปลื้องรักษาการอยู่พักหนึ่งจึงได้แต่งตั้งให้หลวงพ่อเผือกมาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสเรื่อยมาจนถึงพระอธิการสุนทร (ฮะ) สุนฺทโร เป็นเจ้าอาวาสเมื่อประมาณ พ.ศ. 2476 ท่านเห็นว่าโบสถ์หลังเก่าทรุดโทรมจึงได้สร้างโบสถ์หลังใหม่เมื่อ พ.ศ. 2486 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2493
หอสวดมนต์ที่จัดว่าอยู่คู่กับวัดมาแต่โบราณสร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2476 ในปัจจุบันหากหอสวดมนต์แห่งนี้ได้รับการบูรณะ วัดมีพระสังกระจายสร้างเมื่อ พ.ศ. 2516 ในสมัยพระอุดมประชานาถ (เปิ่น ฐิตคุโณ) เป็นเจ้าอาวาส เป็นรูปปั้นปูนและหินทรายหล่อรวมกัน ปัจจุบันมี หลวงพ่อพระครูโกวิทสุตการ รองเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี เป็นเจ้าอาวาสวัดโคกเขมา
—————————————————————
#ลำดับรายนามเจ้าอาวาส
๑. พระพัด เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๓๘ – พ.ศ.ใดไม่ทราบ
๒. หลวงพ่อเผือก เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๕๕ – ๒๔๗๐
๓. พระอธิการสุนทร (ฮะ) สุนฺทโร เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๐ – ๒๔๙๓
๔. พระอธิการสาย ปิยวนฺโน เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๓ – ๒๕๐๗
๕. พระอธิการเปิ่น ฐิตคุโณ เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๗ – ๒๕๑๘
๖. พระอธิการหวั่น ปญฺญาวุโธ เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๘ – ๒๕๒๙
๗. พระอธิการไพรวัน คุณวนฺโต เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๙ – ๒๕๓๘
๘. พระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น) รักษาการเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ – ๒๕๔๕
๙. พระครูโกวิทสุตการ (พระมหาระพิน อภิชาโน) เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ – ปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูโกวิทสุตการ (ระพิน) อภิชาโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-09-2566

พระครูสุนทรปุญญานุยุต คุตจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 13-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระใบฎีกาสมศักดิ์ อตฺตสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 13-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-09-2566

พระปลัดพงศ์พัสกร ธมฺมปารคู

ข้อมูลเมื่อ : 13-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-09-2566

พระมหาธัชณัท สนฺตจิตโต

ข้อมูลเมื่อ : 13-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-09-2566

พระครูสมุห์พรณัฏฐวัชร์ กิตฺติเมธี

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-09-2566

พระสมุห์ไพรวัน คุณวนฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 13-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-09-2566

พระสุวรรณ์ โกวิโท

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระบัว ติสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระดำรงค์ ธมฺมปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระสุเทพ พลปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระพัฒนวัชร์ ญาณสิริ

ข้อมูลเมื่อ : 14-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระม้วน อตฺตานุตฺสสติ

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระนิษฐเนตร์ จิตฺตโสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระสมาน อตฺถกาโม

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระชนะ อภิชโย

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระทศพร คุณพโล

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระเมฆินทร์ พลญฺญู

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระไพโรจน์ ภูมิณฏฺโฐ

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระนิยม นรินฺทพโล

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระสายยนต์ วชิรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระอภิชาติ อติพโล

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระบุญรอด ถาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-09-2566

พระเขมวัฒน์ พลถาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-09-2566

พระสมศักดิ์ ปุญญวโร

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-09-2566

พระจิรพัชร์ อคฺคกิตฺติ

ข้อมูลเมื่อ : 24-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-09-2566

พระมานะ ชยปารคู

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-09-2566

พระไกรศักดิ์ ณฏฺฐสิริ

ข้อมูลเมื่อ : 24-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-09-2566

พระนริศ ฐานปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-09-2566

พระเกษม ธมฺมวโร

ข้อมูลเมื่อ : 24-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-09-2566

พระหัตถชัย กนฺตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 24-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-09-2566

พระสุรพันธุ์ สุเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 24-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-09-2566

พระมนัช สุทสฺสี

ข้อมูลเมื่อ : 24-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-09-2566

พระปภากร ฐิตสุทฺธิ

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2567

สามเณรระวิณัชช์ ศรีเพ็ง

ข้อมูลเมื่อ : 24-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-09-2566

สามเณรภคพงษ์ คำทำ

ข้อมูลเมื่อ : 24-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-09-2566

แม่ชีวาสนา ฟักเขียว

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-09-2566

แม่ชีพยุง พุ่มดียิ่ง

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-09-2566

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานประจำปีนมัสก...

วันที่จัดงาน : 22-03-2565

เปิดดู 147 ครั้ง

ตักบาตรเทโวโรหน...

วันที่จัดงาน : 04-10-2564

เปิดดู 72 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระมหากัจจายนะ ...

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 827 ครั้ง

โบสถ์เก่า สร้าง...

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 236 ครั้ง

หอสวดมนต์เก่า ส...

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 108 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ความสมบูรณ์แบบค...

ข้อมูลเมื่อ 14-02-2565

เปิดดู 98 ครั้ง

สาระธรรม

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

เปิดดู 66 ครั้ง

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

เปิดดู 62 ครั้ง

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

เปิดดู 97 ครั้ง

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

เปิดดู 222 ครั้ง

สื่อมีเดีย

พระพุทธศาสนากับ...

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 173 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ปฏิบ้ติธรรม วันพ่อ

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด