เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8380 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8903 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7225 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดทองธรรมิการาม

รหัสวัด
02740110003

ชื่อวัด
วัดทองธรรมิการาม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2511

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 24 เดือน ตุลาคม ปี 2521

ที่อยู่
ริมคลองนา

เลขที่
๔๙/๗

หมู่ที่

ซอย
-

ถนน
เศรษฐกิจ 1

แขวง / ตำบล
ท่าทราย

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
12 ไร่ - งาน 9 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จำนวนเข้าดู : 2188

ปรับปรุงล่าสุด : 16 มกราคม พ.ศ. 2567 21:29:56

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 23:35:32

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

  วัดทองธรรมิการามตั้งอยู่ริมคลองนา เลขที่ 49/7 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีเนื้อที่ 21 9 ตรางวา
วัดทองเดิมมีชื่อว่า วัด โพธิสุรินทาราม ตั้งอยู่บนที่ของนายโพ เดชผล อดีตศุลกากรเขต3จังหวัดพระนคร นายโพได้ถวายที่ดินให้กับ พระสุรินทร์ สุสงฺคโห  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2511 ผู้ก่อสร้างทำการโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบของการสร้างวัด ต่อมานายโพได้เสียชีวิตลง ทายาทของนายโพได้จัดการขายที่ดินให้กับนายเนื่อง นางตลับ วัจนะรัตน์ เมื่อนายเนื่องและนางตลับได้เห็นสภาพที่ดินว่าเป็นที่สร้างวัดโพสุรินทาราม เดิมแล้วจึงมีความเห็นว่าสมควรที่จะเป็นวัดต่อไปในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป จึงได้ติดต่อฝ่ายอณาจักรและพุทธจักรเพื่อทำให้ถูกต้องตามระเบียบการสร้างวัด ฉะนั้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2518 นายเนื่องนางตลับ จึงได้มอบถวายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดให้แก่สงฆ์ โดยมีพระโกมุทธรรมธาดา รองเจ้าคณะอำเภอเมืองฯ และพระครูสาครวุฒิชัย เจ้าคณะตำบลบ้านเกาะ (ในตอนนั้น) เป็นประธานในการรับมอบ ต่อมาคณะกรรมการเห็นว่าเพื่อให้สอดคล้องกับกับตกูลผุ้ถวายใหม่จึงเปลี่ยนชื่อจาก วัดดพสุรินทาราม มาเป็น วัดทองธรรมิการาม ตามปรกฎในปัจจุบัน
การปกคลองวัดทองธรรมิการามมีเจ้าอาวาสทั้งหมด 3 รูปรวมรูปปัจจุบันคือ
1.พระสุรินทร์ สุสงฺคโห
2.พระครูสาครธรรมทัต (ทองบุญ ธมฺมทินฺโน) พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2560
3.รูปปัจจุบัน พระมหาบุญล้อม ปุญฺญกาโม

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระมหาบุญล้อม ปุญฺญกาโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-04-2566

พระสมนึก อคฺคจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2565

พระมหาฤทธิเกียรติ ติกฺขปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2565

พระฉัตรชัย ปญฺญาสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-05-2566

พระชัยวัฒ โอภาโส

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-03-2565

พระพรชัย อรุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-03-2565

พระครูใบฎีกา พิเศษ จารุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-03-2565

พระจันทร์ คุตฺตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-03-2565

พระมหาวีรกุล มหาวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-08-2566

พระเข็มชาติ ฐานชาโต

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-03-2565

พระอภินันท์ อภินนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-10-2565

พระบุญช่วย กนฺตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระณรงค์ อินฺทญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2565

พระพัตร์พงษ์ ฐิตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2565

พระกฤตเมธ สุตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระสนธยา ภูริปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2565

พระณัฐวุฒิ อภิปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-10-2565

นาย ชนชน สิริจนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 21-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 21-08-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

อุปสมบทหมู่ วัดทองธรรมิการาม

ข้อมูลเมื่อ : 16-01-2567

เปิดดู 18 ครั้ง

พิธีทำบุญอดีตเจ้าอาวาสวัดทองธรรมิการาม

ข้อมูลเมื่อ : 16-01-2567

เปิดดู 33 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

มอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ

ข้อมูลเมื่อ : 16-01-2567

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด