เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาไพศาล อรุณรุวิวัฒน์

ฉายา
โฆสธมฺโม

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
56 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นพระธรรมทูต
เป็นพระนักเผยแพร่

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดกกตาล

จำนวนเข้าดู : 243

ปรับปรุงล่าสุด : 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 17:49:04

ข้อมูลเมื่อ : 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 15:34:27

 
 
 
 

ประวัติ

๑. ชื่อ           พระมหาไพศาล    ฉายา โฆสธมฺโม     นามสกุล อรุณรุวิวัฒน์   
อายุ  ๕๕ ปี  พรรษา  ๓๒     ตำแหน่ง   รองเจ้าอาวาสวัดกกตาล
                   วิทยฐานะ เปรียญธรรม ๗ ประโยค  นักธรรมเอก พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
                   สังกัด วัดกกตาล  ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
๒. สถานะเดิม           ชื่อ ไพศาล  นามสกุล อรุณรุวิวัฒน์ เกิดวันที่ ๑๒  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๙
                    ชื่อบิดา  นายสั่งเพ้ง อรุณรุวิวัฒน์  ชื่อมารดา  นางบุญส่ง อรุณรุวิวัฒน์ 
                   อยู่บ้านเลขที่ ๖๙ หมู่ที่ ๑๐  ตำบล ทุ่งบัว  อำเภอ กำแพงแสน
                  จังหวัด นครปฐม
 ๓. บรรพชา/อุปสมบท          วันที่ ๖  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๓๒  
                   ณ  วัดกกตาล  ตำบลสัมปทวน  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม                                
                  พระอุปัชฌาย์                  พระครูมงคลสิริชัย
                                                วัดกกตาล อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
                   พระกรรมวาจาจารย์   พระเฉลิม  ปุญญสิริ
                                                วัดกกตาล อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
                   พระอนุสาวนาจารย์    พระครูสิริชัยสถิต
                                                วัดสัมปตาก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 ๔. วิทยฐานะ
                    พ.ศ. ๒๕๕๕             จบการศึกษาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต                     
                                                มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                                                วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทราวดี
                                                ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน   จังหวัดนปฐม  
                   พ.ศ. ๒๕๓๔              สอบได้นักธรรมชั้นเอก  
                                                สำนักศาสนศึกษาวัดกกตาล คณะจังหวัดนครปฐม
                   พ.ศ. ๒๕๔๕              สอบได้เปรียญธรรม  ๗  ประโยค  
                                                สำนักศาสนศึกษาวัดกกตาล คณะจังหวัดนครปฐม
 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระมหา ปธ. 7
ได้รับ พ.ศ. 2545

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 7 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2545

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2555
,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย