เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8337 รูป
สามเณร
288 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8842 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
70 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7156 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเขามุสิการาม

รหัสวัด

ชื่อวัด
วัดเขามุสิการาม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 14 เดือน มิถุนายน ปี 500

ที่อยู่
บ้านเขามุสิ

เลขที่
8

หมู่ที่
10

ซอย
-

ถนน
หนองปรือ-กาญจนบุรี-ด่านช้าง

แขวง / ตำบล
หนองปรือ

เขต / อำเภอ
หนองปรือ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71220

เนื้อที่
13 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา

Line
wong2562

Facebook
คลิกดู

มือถือ
087-0399052

อีเมล์
mr.wongkatmanee@Gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 977

ปรับปรุงล่าสุด : 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 09:53:29

ข้อมูลเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564 18:17:57

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดเขามุสิการาม  บ้านเลขที่ ๘ หมู่ ๑๐  ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๒๒๐
ความเป็นมา วัดสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๔  เจ้าสำนักหมุนเวียนกันมาดูแลอยู่หลายรุ้น แต่อยู่กันไม่ค่อยได้นาน 2-3 พรรษาก็หลีกหนีไปเป็นอยู่อย่างนี้มาหลาย 10 ปี จนมาถึงยุคการพัฒนาที่เป็นรูปเป็นร่างและเด่นชัดที่สุดก็เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๗ โดยได้มีพระอาจารย์ไพโรจน์ได้เดินทางมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มารักษาการและเป็นเจ้าอาวาสจนได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูไพโรจนกาญจนาภรณ์ และเป็นเจ้าคณะตำบลหนองปรือเขต ๒ ในตอนนั้น  ผลงานโดดเด่นของท่าน คือสร้างศาลาการเปรียญไว้ทำบุญ ๑ หลัง  สร้างอุโสถ์ อีก ๑  หลัง  สร้างเมรุ  อีก ๑  หลัง หอสวดมนต์  หอระฆัง  ซุ้มประตูวัด  ซึ่งถือได้ว่าพระครูไพโรจนกาญจนาภรณ์ ท่านคือผู้สร้างวัดเขามุสิการามให้เป็นรูปเป็นร่างสมบูรณ์แบบมาจนถึงทุกวันนี้ และท่านได้มรณะภาพลงเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙  ต่อมาได้แต่งตั้งพระอธิการประเสริฐ ฉายา ปญฺญาธโร มาเป็นเจ้าอาวาสต่อจากนั้น ท่านก็ได้ดูแลวัดมาจนถึงปี พ.ศ.๒๕๕๖  พระอธิการประเสริฐ  ปญฺญาธโร ก็ได้มรณะภาพลงไปอีกเช่นกัน วัดจึงว่างเว้นจากผู้ดุแลมีพระมารักษาการหลายรูปแต่ก็ไม่สามารถอยู่ได้ครบปี ครบพรรษา ก็พากันหลีกหนีไป ปัญหาจึงเกิดกับวัดคือขาดผู้ดูแล ศรัทธาญาติโยมก็ต่างพากันหันไปทำบุญที่วัดอื่นกันสะส่วนมากจนแทบไม่มีคนเข้าวัด จนทำให้คณะกรรมการวัดโดยผู้นำหมู่บ้านจึงปรึกษากันว่าจะไปขอ ท่านพระครูอนุกูลกาญจนวงศ์  รองเจ้าอาวาสวัดหนองไม้เอื้อย เลขานุการเจ้าคณะอำเภอหนองปรือมาช่วยดูแลวัด  พระครูอนุกูลกาญจนวงศ์ ก็ได้เดินทางมาจำพรรษาในวันที่ ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ท่านได้เริ่มพัฒนาศรัทธาญาติโยมให้หันมาช้วยเหลือวัดและร่วมกันบูรณะวัดเขามุสิการามขึ้นมาอีกรอบ  ได้มีการจัดระเบียบวัด และสิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัยของพระภิกษุใหม่ บูรณะศาลา และโรงครัว บริเวรวัดให้สามารถใช้งานได้ตามปรกติ   ด้านการเผยแผ่ได้จัดวัดให้เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานด้านพระพุทธศาสนาประจำอำเภอหนองปรือ
  ได้จัดเป็นศูนย์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหนองปรือ   ได้จัดเป็นศูนย์ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ   และตั้งเป็นศูนย์ช้วยเหลือประชาชนสาธารณะสงเคราะห์ฺทั่วไป
 

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูอนุกูลกาญจนวงศ์ มหาวีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-05-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด