เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเขามุสิการาม

รหัสวัด

ชื่อวัด
วัดเขามุสิการาม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 14 เดือน มิถุนายน ปี 500

ที่อยู่
บ้านเขามุสิ

เลขที่
8

หมู่ที่
10

ซอย
-

ถนน
หนองปรือ-กาญจนบุรี-ด่านช้าง

แขวง / ตำบล
หนองปรือ

เขต / อำเภอ
หนองปรือ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71220

เนื้อที่
13 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา

Line
wong2562

Facebook
คลิกดู

มือถือ
087-0399052

อีเมล์
mr.wongkatmanee@Gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 545

ปรับปรุงล่าสุด : 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 09:53:29

ข้อมูลเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564 18:17:57

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดเขามุสิการาม  บ้านเลขที่ ๘ หมู่ ๑๐  ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๒๒๐
ความเป็นมา วัดสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๔  เจ้าสำนักหมุนเวียนกันมาดูแลอยู่หลายรุ้น แต่อยู่กันไม่ค่อยได้นาน 2-3 พรรษาก็หลีกหนีไปเป็นอยู่อย่างนี้มาหลาย 10 ปี จนมาถึงยุคการพัฒนาที่เป็นรูปเป็นร่างและเด่นชัดที่สุดก็เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๗ โดยได้มีพระอาจารย์ไพโรจน์ได้เดินทางมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มารักษาการและเป็นเจ้าอาวาสจนได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูไพโรจนกาญจนาภรณ์ และเป็นเจ้าคณะตำบลหนองปรือเขต ๒ ในตอนนั้น  ผลงานโดดเด่นของท่าน คือสร้างศาลาการเปรียญไว้ทำบุญ ๑ หลัง  สร้างอุโสถ์ อีก ๑  หลัง  สร้างเมรุ  อีก ๑  หลัง หอสวดมนต์  หอระฆัง  ซุ้มประตูวัด  ซึ่งถือได้ว่าพระครูไพโรจนกาญจนาภรณ์ ท่านคือผู้สร้างวัดเขามุสิการามให้เป็นรูปเป็นร่างสมบูรณ์แบบมาจนถึงทุกวันนี้ และท่านได้มรณะภาพลงเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙  ต่อมาได้แต่งตั้งพระอธิการประเสริฐ ฉายา ปญฺญาธโร มาเป็นเจ้าอาวาสต่อจากนั้น ท่านก็ได้ดูแลวัดมาจนถึงปี พ.ศ.๒๕๕๖  พระอธิการประเสริฐ  ปญฺญาธโร ก็ได้มรณะภาพลงไปอีกเช่นกัน วัดจึงว่างเว้นจากผู้ดุแลมีพระมารักษาการหลายรูปแต่ก็ไม่สามารถอยู่ได้ครบปี ครบพรรษา ก็พากันหลีกหนีไป ปัญหาจึงเกิดกับวัดคือขาดผู้ดูแล ศรัทธาญาติโยมก็ต่างพากันหันไปทำบุญที่วัดอื่นกันสะส่วนมากจนแทบไม่มีคนเข้าวัด จนทำให้คณะกรรมการวัดโดยผู้นำหมู่บ้านจึงปรึกษากันว่าจะไปขอ ท่านพระครูอนุกูลกาญจนวงศ์  รองเจ้าอาวาสวัดหนองไม้เอื้อย เลขานุการเจ้าคณะอำเภอหนองปรือมาช่วยดูแลวัด  พระครูอนุกูลกาญจนวงศ์ ก็ได้เดินทางมาจำพรรษาในวันที่ ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ท่านได้เริ่มพัฒนาศรัทธาญาติโยมให้หันมาช้วยเหลือวัดและร่วมกันบูรณะวัดเขามุสิการามขึ้นมาอีกรอบ  ได้มีการจัดระเบียบวัด และสิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัยของพระภิกษุใหม่ บูรณะศาลา และโรงครัว บริเวรวัดให้สามารถใช้งานได้ตามปรกติ   ด้านการเผยแผ่ได้จัดวัดให้เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานด้านพระพุทธศาสนาประจำอำเภอหนองปรือ
  ได้จัดเป็นศูนย์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหนองปรือ   ได้จัดเป็นศูนย์ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ   และตั้งเป็นศูนย์ช้วยเหลือประชาชนสาธารณะสงเคราะห์ฺทั่วไป
 

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูอนุกูลกาญจนวงศ์ มหาวีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-05-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น