เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8337 รูป
สามเณร
288 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8842 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7155 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดลาดปลาเค้า

รหัสวัด
2730102002

ชื่อวัด
วัดลาดปลาเค้า

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2457

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 27 เดือน สิงหาคม ปี 2457

ที่อยู่
วัดลาดปลาเค้า

เลขที่
47

หมู่ที่
9

ซอย
-

ถนน
โกวิโท

แขวง / ตำบล
บางแขม

เขต / อำเภอ
เมืองนครปฐม

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73000

เนื้อที่
50 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

โทรศัพท์
034 - 258964

จำนวนเข้าดู : 1439

ปรับปรุงล่าสุด : 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 11:44:54

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 20:31:32

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

     วัดลาดปลาเค้า ตั้งอยู่  หมู่  ๙  ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ  ๑  กิโลเมตร  แต่เดิมบริเวณวัดลาดปลาเค้า  มีภูมิประเทศที่ราบลุ่ม  พอถึงฤดูฝนน้ำจะท่วมขังทั้งปี  และมีปลาเค้าชุกชุมมาก  ชาวบ้านจึงเรียกขนานว่า  ลาดปลาเค้า   และเมื่อมีการสร้างวัดขึ้น  จึงเรียกว่า  วัดลาดปลาเค้า  แต่ปัจจุบันนี้  มีการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์และประตูน้ำท่าผา  จึงทำให้ปัจจุบันน้ำไม่ท่วมขังแล้ว
     วัดลาดปลาเค้าเป็นวัดของชุมชน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗  โดยขุนบางแขมประชารักษ์ (กำนันใจ ด้วงทองคำ) กำนันตำบลบางแขม  ได้ขอซื้อที่จากนายหม้อ  แซ่โค้ว  ๔๐ ไร่  ๓  งาน จัดเป็นที่สร้างวัด 
     ปีพ.ศ. ๒๔๕๗ โดยขุนบางแขมประชารักษ์ (กำนันใจ ด้วงทองคำ) กำนันตำบลบางแขม  ได้นิมนต์พระชุ่ม สิงห์โตงาม   จากวัดบางแขม  มารักษาการเจ้าอาวาส พระชุ่มอยู่ได้  ๒  พรรษา  ก็ลาสิกขาบท ปีพ.ศ.  ๒๔๕๙   
     ปี พ.ศ.  ๒๔๕๙  พระใบฎีกาใหญ่  ด้วงทองคำ บุตรกำนันใจ  จึงมาเป็นเจ้าอาวาส  พระใบฎีกาใหญ่ ได้สร้างอุโบสถสำเร็จในปี พ.ศ.๒๔๖๔ เมื่อจัดงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตเสร็จแล้ว ท่านก็ได้ลาสิกขาบท 
     ปี พ.ศ.๒๔๖๔ คณะสงฆ์จึงได้แต่งตั้ง  พระสมุห์ปุ่น ธมฺมเกสโร (หลวงพ่อเย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส  ปกครองดูแลพระสงฆ์สามเณรเป็นลำดับต่อมา
     หลวงพ่อเยเป็นพระนักพัฒนา มีความรอบรู้เรื่องโหราศาสตร์  และแพทย์แผนโบราณ ท่านได้พัฒนาวัดลาดปลาเค้า  กระทั่งมีความเจริญรุ่งเรือง โดยสร้างศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ และ พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้แต่งตั้งพระภิกษุยิ้ม อิสฺสโร เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส  ในปี พ.ศ.  ๒๕๐๖  พระสมุห์ปุ่น  ธมฺมเกสโร (หลวงพ่อเย) ท่านได้มรณภาพลงด้วยโรคชรา 
      ปี พ.ศ.๒๕๐๖คณะสงฆ์จึงได้แต่งตั้งพระภิกษุยิ้ม (พระมงคลวรสิทธิ) เป็นเจ้าอาวาสปัจจุบัน ท่านได้พัฒนาวัดลาดปลาเค้าจนมีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน
      ลำดับเจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า  จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
             ๑. พระชุ่ม  สิงโตงาม   รักษาการเจ้าอาวาส  พ.ศ. ๒๔๕๗  -  ๒๔๕๙  ลาสิกขาบท
             ๒. พระใบฎีกาใหญ่   เจ้าอาวาส  พ.ศ. ๒๔๕๙  -  ๒๔๖๔  ลาสิกขาบท
             ๓. พระสมุห์ปุ่น ธมฺมเกสโร (หลวงพ่อเย)  พ.ศ. ๒๔๖๔  -  ๒๕๐๖   มรณภาพ
             ๔. พระมงคลวรสิทธิ (ยิ้ม  อิสฺสโร)  พ.ศ.  ๒๕๐๖ - ๒๕๖๗ (มรณภาพ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗)
             ๕  พระปลัดสมนึก  ถิรจิตฺโต  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เจ้าอาวาส


 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (232 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (460.1 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (429.17 kb)

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระมงคลวรสิทธิ (ยิ้ม) อิสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-07-2567

พระปลัดสมนึก ถิรจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-07-2567

พระสุพจน์ เกตุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระวิสุทธิ์ ฐิตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระธีรพงศ์ อติปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ทอดกฐินสามัคคีวัดลาดปลาเค้า

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

เปิดดู 3470 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญวันเข้าพรร...

วันที่จัดงาน : 21-07-2567

เปิดดู 9 ครั้ง

ทำบุญวันอาสาฬบู...

วันที่จัดงาน : 20-07-2567

เปิดดู 6 ครั้ง

ถวายเทียนพรรษา

วันที่จัดงาน : 19-07-2567

เปิดดู 5 ครั้ง

งดเหล้าเข้าพรรษ...

วันที่จัดงาน : 12-07-2567

เปิดดู 8 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด