เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7296 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดลาดปลาเค้า

รหัสวัด
2730102002

ชื่อวัด
วัดลาดปลาเค้า

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 27 เดือน สิงหาคม ปี 500

ที่อยู่
วัดลาดปลาเค้า

เลขที่
47

หมู่ที่
9

ซอย
-

ถนน
โกวิโท

แขวง / ตำบล
บางแขม

เขต / อำเภอ
เมืองนครปฐม

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73000

เนื้อที่
50 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

โทรศัพท์
034 - 258964

จำนวนเข้าดู : 817

ปรับปรุงล่าสุด : 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 12:52:07

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 20:31:32

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

     วัดลาดปลาเค้า ตั้งอยู่  หมู่  ๙  ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ  ๑  กิโลเมตร  แต่เดิมบริเวณวัดลาดปลาเค้า  มีภูมิประเทศที่ราบลุ่ม  พอถึงฤดูฝนน้ำจะท่วมขังทั้งปี  และมีปลาเค้าชุกชุมมาก  ชาวบ้านจึงเรียกขนานว่า  ลาดปลาเค้า   และเมื่อมีการสร้างวัดขึ้น  จึงเรียกว่า  วัดลาดปลาเค้า  แต่ปัจจุบันนี้  มีการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์และประตูน้ำท่าผา  จึงทำให้ปัจจุบันน้ำไม่ท่วมขังแล้ว
     วัดลาดปลาเค้าเป็นวัดของชุมชน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗  โดยขุนบางแขมประชารักษ์ (กำนันใจ ด้วงทองคำ) กำนันตำบลบางแขม  ได้ขอซื้อที่จากนายหม้อ  แซ่โค้ว  ๔๐ ไร่  ๓  งาน จัดเป็นที่สร้างวัด 
     ปีพ.ศ. ๒๔๕๗ โดยขุนบางแขมประชารักษ์ (กำนันใจ ด้วงทองคำ) กำนันตำบลบางแขม  ได้นิมนต์พระชุ่ม สิงห์โตงาม   จากวัดบางแขม  มารักษาการเจ้าอาวาส พระชุ่มอยู่ได้  ๒  พรรษา  ก็ลาสิกขาบท ปีพ.ศ.  ๒๔๕๙   
     ปี พ.ศ.  ๒๔๕๙  พระใบฎีกาใหญ่  ด้วงทองคำ บุตรกำนันใจ  จึงมาเป็นเจ้าอาวาส  พระใบฎีกาใหญ่ ได้สร้างอุโบสถสำเร็จในปี พ.ศ.๒๔๖๔ เมื่อจัดงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตเสร็จแล้ว ท่านก็ได้ลาสิกขาบท
     ปี พ.ศ.๒๔๖๔ คณะสงฆ์จึงได้แต่งตั้ง  พระสมุห์ปุ่น ธมฺมเกสโร (หลวงพ่อเย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส  ปกครองดูแลพระสงฆ์สามเณรเป็นลำดับต่อมา
     หลวงพ่อเยเป็นพระนักพัฒนา มีความรอบรู้เรื่องโหราศาสตร์  และแพทย์แผนโบราณ ท่านได้พัฒนาวัดลาดปลาเค้า  กระทั่งมีความเจริญรุ่งเรือง โดยสร้างศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ และ พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้แต่งตั้งพระภิกษุยิ้ม อิสฺสโร เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส  ในปี พ.ศ.  ๒๕๐๖  พระสมุห์ปุ่น  ธมฺมเกสโร (หลวงพ่อเย) ท่านได้มรณภาพลงด้วยโรคชรา 
      ปี พ.ศ.๒๕๐๖คณะสงฆ์จึงได้แต่งตั้งพระภิกษุยิ้ม (พระมงคลวรสิทธิ) เป็นเจ้าอาวาสปัจจุบัน ท่านได้พัฒนาวัดลาดปลาเค้าจนมีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน
      ลำดับเจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า  จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
             ๑. พระชุ่ม  สิงโตงาม   รักษาการเจ้าอาวาส  พ.ศ. ๒๔๕๗  -  ๒๔๕๙  ลาสิกขาบท
             ๒. พระใบฎีกาใหญ่   เจ้าอาวาส  พ.ศ. ๒๔๕๙  -  ๒๔๖๔  ลาสิกขาบท
             ๓. พระสมุห์ปุ่น ธมฺมเกสโร (หลวงพ่อเย)  พ.ศ. ๒๔๖๔  -  ๒๕๐๖   มรณภาพ
             ๔. พระมงคลวรสิทธิ (ยิ้ม  อิสฺสโร)  พ.ศ.  ๒๕๐๖   จนถึงปัจจุบัน
 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (232 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (460.1 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (429.17 kb)

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระมงคลวรสิทธิ (ยิ้ม) อิสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระปลัดสมนึก ถิรจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระสุพจน์ เกตุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระวิสุทธิ์ ฐิตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระธีรพงศ์ อติปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระเฉลิมชัย จนฺทวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ทอดกฐินสามัคคีวัดลาดปลาเค้า

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

เปิดดู 1884 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

แจกทุนการศึกษา

วันที่จัดงาน : 15-02-2565

เปิดดู 50 ครั้ง

เวียนเทียนวันมา...

วันที่จัดงาน : 15-02-2565

เปิดดู 53 ครั้ง

สวดมนต์ข้ามปีเพ...

วันที่จัดงาน : 31-12-2564

เปิดดู 60 ครั้ง

สวดมนต์ข้ามปี

วันที่จัดงาน : 31-12-2562

เปิดดู 268 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น