เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8338 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8844 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7158 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองหลวง

รหัสวัด
02721001001

ชื่อวัด
วัดหนองหลวง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2401

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 25 เดือน ธันวาคม ปี 2525

ที่อยู่
วัดหนองหลวง

เลขที่
6/1

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองหญ้าไซ

เขต / อำเภอ
หนองหญ้าไซ

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72240

เนื้อที่
36 ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
081-858-3387

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 4339

ปรับปรุงล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 14:37:05

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 14:22:54

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหนองหลวงเดิมตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
เหตุที่เป็นอย่างนี้ เนื่องจากการแบ่งหมู่บ้านยึดถือเขตคลองธรรมชาติเป็นเกณฑ์ คลองนี้เป็นทางนำ้ซึ่งไหล มาจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของคลองแบ่งเป็น เขตของหมู่ที่ 2 คือหมู่บ้านหนองหลวง วัดหนองหลวงสมัยนั้นก็ตั้งอยู่เหนือคลอง จึงเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตปกครองของหมู่ที่ 2 มาปัจจุบันคลองเปลี่ยนทิศทางเดินของนำ้ขณะนี้วัดหนองหลวงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของคลอง จึงถือว่าอยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่ 5 ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านหนองหญ้าไซ วัดหนองหลวงจึงเปลี่ยน จากการอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 มาเป็นอยู่ในหมู่ที่ 5 เจดีย์ดงวัดนอกวัดนี้ปัจจุบันมีเจดีย์ 1 องค์ แต่ผู้เชี่ยวชาญของ กรมศิลปากรวิเคราะห์ว่าเป็น “ปราง” สร้าง เมื่อปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ผู้อาวุโสเล่าว่า สร้างมานานไล่เลี่ยกับวัดหนองหลวงทีเดียว ทำเลที่ตั้งวัดนอกจึงไม่เหมาะเนื่องด้วยความ กันดารไม่มีลำนำ้ไหลผ่านเช่นวัดหนองหลวง จึงไม่มีพระภิกษุรูปใดไปอยู่ประจำและกลายเป็นวัดร้างในที่สุด สมัยก่อนวัดนอกเป็น ป่าดงรกชัฏมาก จะมีงูตัวใหญ่อาศัยอยู่ รวมทั้งมีเสือคอยจับกินสัตย์เลี้ยงของชาวบ้าน ในยามคำ่คืนเป็นอาหาร ไม่มีใครอยากย่าง กรายเข้ามาใกล้ดงวัดนอกยามคำ่คืนเพราะ เกรงจะไม่ปลอดภัย ปัจจุบันที่ตรงเจดีย์วัดนอก กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการได้ขึ้น ทะเบียนเป็นวัดร้างไว้ ซึ่งมีเนื้อที่ดินจำนวน 5 ไร่เศษ ขณะนี้ประชาชนได้อาศัยสถานที่แห่งนี้ เป็นลานตากพืชของเกษตรกร ซึ่งก็นับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก วิหาร มีพระรูปหนึ่งชื่อว่าหลวงพ่อเกตุประทุม เป็นประธานดำเนินการซ่อมแซมบูรณะกำแพงวิหาร และ ก่อสร้างหลังคาวิหารนี้ด้วย โดยเฉพาะ กำแพงจะใช้ไม้รกฟ้าผ่า โดยอาศัยขี้เถ้าไม้รกฟ้า ซึ่งออกสีขาวนวลมาฉาบทาแทนปูนขาวโดย ตลอดมีความเฉลียวฉลาดสามารถนำวัสดุอุโบสถ เป็นถาวรวัตถุสำคัญยิ่งในทาง พระพุทธศาสนา วัดทุกวัดจะต้องมีโบสถ์เป็นสัญลักษณ์สำคัญ ด้วยกาลเวลาอันยาวนาน วัดหนองหลวงจึงมีอุโบสถประจำวัด เช่นกัน อุโบสถวัดหนองหลวงปัจจุบันมี 2 หลัง อุโบสถ หลังแรก ขนาดกว้าง 3 วา 2 ศอก ยาว 5 วา 3 ศอก 1 คืบ สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง สร้างเมื่อ ประมาณ พ.ศ.2423 พระพุทธรูปสร้างโดยการ ปั้นด้วยปูนซีเมนต์ หลวงพ่อธูปเป็นผู้สร้าง ฝัง ลูกนิมิตเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ คงสงสัยว่าทำไม อุโบสถจึงสร้างได้เร็วนัก การสร้างอุโบสถหลัง นี้สร้างด้วยไม้ ไม้สมัยนั้นมีมากมายและมีอยู่ ใกล้กับวัด จึงสะดวกทุกอย่าง การสร้างอุโบสถ ด้วยไม้จึงสำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็วได้ ศาลตาเจ้าวัด ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวัดใกล้ๆกับวิหาร ศาลนี้ มีมานานเป็ นของคู่ประจำวัดหนองหลวง ซึ่ง ก่อนนั้นปลูกเป็นศาลเล็กๆ ครั้นหลวงพ่อพระครูศรีกัลยาณคุณเจ้าอาวาสได้ทำการปรับปรุง ก่อสร้างใหม่ให้มีขนาดใหญ่ดูเหมาะสมมีความเรียบร้อยขึ้นมาก วัดหนองหลวงเป็นวัดที่มีอดีตอันยาวนาน อดีตหลวงพ่อ อาจารย์ ผู้รักษาการที่เคยประจำอยู่ ณ อารามแห่งนี้ มี จำนวนไม่น้อยเลย ผู้รวบรวมคิดว่าการสืบเสาะ สัมภาษณ์ ผู้อาวุโสเกี่ยวกับรายชื่อเจ้าอาวาสในอดีตคงจะได้รายชื่อท่านไม่ครบทุกองค์ แต่มีความรู้สึกอบอุ่นใจได้ว่า ได้มีศาลตาเจ้าวัดเป็นศูนย์รวมของอดีตพระคุณเจ้าที่เคยมีพระคุณ ต่ออารามแห่งนี้ไว้เป็นสถานที่สักการะรำลึกถึง เทศกาลเข้าพรรษาในวันพฤหัสบดีแรกของ เดือนได้กำหนดเป็นวันทำบุญ “ศาลตาเจ้าวัด ” ขึ้นทุกปีนับตั้งแต่พระครูศรีกัลยาณคุณ เป็นเจ้าอาวาสได้จัดงานประจำปีโดยตลอดมานับเป็น วันกตัญญูกตเวทิตาของชาวพุทธที่มีต่อ ผู้มีพระคุณต่อวัดหนองหลวงโดยแท้ ผู้ที่มาร่วมทำบุญวันนั้นถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมที่ดีของสังคม สระน้ำสระนำ้วัดหนองหลวง มีมานานเป็นสระคู่วัดเลยทีเดียว สมัยก่อนนั้นใช้ แรงงานคนขุดคงต้องใช้ เวลาไม่น้อยเลย ท่านเล่าว่า เมื่อมีวัดก็เห็นมีสระนำ้แห่งนี้ด้วยแล้ว จึงไม่ทราบว่าผู้ใดขุดสระและ ขุดสมัยใด สันนิฐานว่า คงขุดต่อกันมาเรื่อยๆ ภายหลังเมื่อมีเครื่องจักรกลก็ใช้เครื่องจักรกล ช่วยขยายให้กว้างและลึกด้วย เพื่อประโยชน์ของชุมชนทีมีความหนาแน่นของประชากรมากขึ้น *************
ทำเนียบเจ้าอาวาส
๑.หลวงพ่อจอน
๒.หลวงพ่ออ่วม
๓.หลวงพ่อไสว
๔.หลวงพ่อถึก
๕.หลวงพ่อลอย
๖.หลวงพ่อมะลิ
๗.พระอธิการยวง อภิสฺสมาจาโร  พ.ศ.๒๔๘๐ - ๒๔๙๓
๘.พระอธิการฉิ่ง จันทร์นำ้เงิน    พ.ศ.๒๔๙๔ - ๒๕๐๑
๙.พระสมุห์นิคม ภมรพล  พ.ศ.๒๕๐๖ - ๒๕๐๘
๑๐.พระอธิการเทียบ อานนฺโท   พ.ศ.๒๕๐๙ - ๒๕๑๔
๑๑.พระมหาเผื่อน สุมนติสุโส  พ.ศ.๒๕๑๗ - ๒๕๒๑
๑๒.พระครูศรีกัลยาณคุณ (ป.ธ.๖) พ.ศ.๒๕๒๓ - ๒๕๖๐
๑๓.พระครูกิตติวีรานุวัฒน์  พ.ศ.๒๕๖๑ - ปัจจุบัน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : ใบวิสุคามสีมา (243.49 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : โฉนดที่ดินวัด (307.49 kb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูกิตติวีรานุวัฒน์ ธมฺมวุฑโฒ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-02-2565

พระปลัดจักรกฤษ ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระสหัส ปญฺญาวุฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระประเสริฐ กตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระสมัง ธนปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระวีระศักดิ์ จิรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระมหาทีระภัทร ญาณโสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระเอกนรินทร์ โชติโก

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระบิ๊ก ญาณธโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระประกิจ ชุติปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระสมบัติ จกฺกวโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญประเพณี

ปฏิทินปฏิบัติงา...

วันที่จัดงาน : 01-01-2566

เปิดดู 95 ครั้ง

ร่วมบุญประเพณีส...

วันที่จัดงาน : 13-04-2565

เปิดดู 79 ครั้ง

งานบุญประเพณีเว...

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 130 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

เปิดดู 176 ครั้ง

หลวงพ่อเกตุปทุม

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

เปิดดู 2280 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ประวัติพระพุธเจ...

ข้อมูลเมื่อ 30-04-2565

เปิดดู 532 ครั้ง

ประวัติวัดหนองห...

ข้อมูลเมื่อ 05-11-2564

เปิดดู 2853 ครั้ง

วัดหนองหลวง

ข้อมูลเมื่อ 28-09-2564

เปิดดู 636 ครั้ง

สาระธรรม

ต้นไม้ธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 17-11-2565

เปิดดู 72 ครั้ง

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 24-04-2565

เปิดดู 93 ครั้ง

ต้นไม้ธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 29-03-2565

เปิดดู 66 ครั้ง

คติธรรมต้นไม้

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

เปิดดู 288 ครั้ง

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

เปิดดู 220 ครั้ง

สื่อมีเดีย

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 17-11-2565

เปิดดู 186 ครั้ง

วันวิสาขบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 24-04-2565

เปิดดู 1927 ครั้ง

คติะรรม

ข้อมูลเมื่อ : 29-03-2565

เปิดดู 253 ครั้ง

วันมาฆบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

เปิดดู 198 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

สวดมนต์ปฏิบัติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 17-11-2565

ถือศีลสวดมนต์ข้ามปี

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

โฉนดที่ดินวัด

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ใบวิสุงคามสีมา

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด