เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองหลวง

รหัสวัด
02721001001

ชื่อวัด
วัดหนองหลวง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2401

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 25 เดือน ธันวาคม ปี 2525

ที่อยู่
วัดหนองหลวง

เลขที่
6/1

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองหญ้าไซ

เขต / อำเภอ
หนองหญ้าไซ

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72240

เนื้อที่
36 ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
081-858-3387

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 679

ปรับปรุงล่าสุด : 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 15:17:52

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 14:22:54

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหนองหลวงเดิมตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
เหตุที่เป็นอย่างนี้ เนื่องจากการแบ่งหมู่บ้านยึดถือเขตคลองธรรมชาติเป็นเกณฑ์ คลองนี้เป็นทางนำ้ซึ่งไหล มาจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของคลองแบ่งเป็น เขตของหมู่ที่ 2 คือหมู่บ้านหนองหลวง วัดหนองหลวงสมัยนั้นก็ตั้งอยู่เหนือคลอง จึงเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตปกครองของหมู่ที่ 2 มาปัจจุบันคลองเปลี่ยนทิศทางเดินของนำ้ขณะนี้วัดหนองหลวงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของคลอง จึงถือว่าอยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่ 5 ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านหนองหญ้าไซ วัดหนองหลวงจึงเปลี่ยน จากการอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 มาเป็นอยู่ในหมู่ที่ 5 เจดีย์ดงวัดนอกวัดนี้ปัจจุบันมีเจดีย์ 1 องค์ แต่ผู้เชี่ยวชาญของ กรมศิลปากรวิเคราะห์ว่าเป็น “ปราง” สร้าง เมื่อปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ผู้อาวุโสเล่าว่า สร้างมานานไล่เลี่ยกับวัดหนองหลวงทีเดียว ทำเลที่ตั้งวัดนอกจึงไม่เหมาะเนื่องด้วยความ กันดารไม่มีลำนำ้ไหลผ่านเช่นวัดหนองหลวง จึงไม่มีพระภิกษุรูปใดไปอยู่ประจำและกลายเป็นวัดร้างในที่สุด สมัยก่อนวัดนอกเป็น ป่าดงรกชัฏมาก จะมีงูตัวใหญ่อาศัยอยู่ รวมทั้งมีเสือคอยจับกินสัตย์เลี้ยงของชาวบ้าน ในยามคำ่คืนเป็นอาหาร ไม่มีใครอยากย่าง กรายเข้ามาใกล้ดงวัดนอกยามคำ่คืนเพราะ เกรงจะไม่ปลอดภัย ปัจจุบันที่ตรงเจดีย์วัดนอก กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการได้ขึ้น ทะเบียนเป็นวัดร้างไว้ ซึ่งมีเนื้อที่ดินจำนวน 5 ไร่เศษ ขณะนี้ประชาชนได้อาศัยสถานที่แห่งนี้ เป็นลานตากพืชของเกษตรกร ซึ่งก็นับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก วิหาร มีพระรูปหนึ่งชื่อว่าหลวงพ่อเกตุประทุม เป็นประธานดำเนินการซ่อมแซมบูรณะกำแพงวิหาร และ ก่อสร้างหลังคาวิหารนี้ด้วย โดยเฉพาะ กำแพงจะใช้ไม้รกฟ้าผ่า โดยอาศัยขี้เถ้าไม้รกฟ้า ซึ่งออกสีขาวนวลมาฉาบทาแทนปูนขาวโดย ตลอดมีความเฉลียวฉลาดสามารถนำวัสดุอุโบสถ เป็นถาวรวัตถุสำคัญยิ่งในทาง พระพุทธศาสนา วัดทุกวัดจะต้องมีโบสถ์เป็นสัญลักษณ์สำคัญ ด้วยกาลเวลาอันยาวนาน วัดหนองหลวงจึงมีอุโบสถประจำวัด เช่นกัน อุโบสถวัดหนองหลวงปัจจุบันมี 2 หลัง อุโบสถ หลังแรก ขนาดกว้าง 3 วา 2 ศอก ยาว 5 วา 3 ศอก 1 คืบ สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง สร้างเมื่อ ประมาณ พ.ศ.2423 พระพุทธรูปสร้างโดยการ ปั้นด้วยปูนซีเมนต์ หลวงพ่อธูปเป็นผู้สร้าง ฝัง ลูกนิมิตเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ คงสงสัยว่าทำไม อุโบสถจึงสร้างได้เร็วนัก การสร้างอุโบสถหลัง นี้สร้างด้วยไม้ ไม้สมัยนั้นมีมากมายและมีอยู่ ใกล้กับวัด จึงสะดวกทุกอย่าง การสร้างอุโบสถ ด้วยไม้จึงสำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็วได้ ศาลตาเจ้าวัด ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวัดใกล้ๆกับวิหาร ศาลนี้ มีมานานเป็ นของคู่ประจำวัดหนองหลวง ซึ่ง ก่อนนั้นปลูกเป็นศาลเล็กๆ ครั้นหลวงพ่อพระครูศรีกัลยาณคุณเจ้าอาวาสได้ทำการปรับปรุง ก่อสร้างใหม่ให้มีขนาดใหญ่ดูเหมาะสมมีความเรียบร้อยขึ้นมาก วัดหนองหลวงเป็นวัดที่มีอดีตอันยาวนาน อดีตหลวงพ่อ อาจารย์ ผู้รักษาการที่เคยประจำอยู่ ณ อารามแห่งนี้ มี จำนวนไม่น้อยเลย ผู้รวบรวมคิดว่าการสืบเสาะ สัมภาษณ์ ผู้อาวุโสเกี่ยวกับรายชื่อเจ้าอาวาสในอดีตคงจะได้รายชื่อท่านไม่ครบทุกองค์ แต่มีความรู้สึกอบอุ่นใจได้ว่า ได้มีศาลตาเจ้าวัดเป็นศูนย์รวมของอดีตพระคุณเจ้าที่เคยมีพระคุณ ต่ออารามแห่งนี้ไว้เป็นสถานที่สักการะรำลึกถึง เทศกาลเข้าพรรษาในวันพฤหัสบดีแรกของ เดือนได้กำหนดเป็นวันทำบุญ “ศาลตาเจ้าวัด ” ขึ้นทุกปีนับตั้งแต่พระครูศรีกัลยาณคุณ เป็นเจ้าอาวาสได้จัดงานประจำปีโดยตลอดมานับเป็น วันกตัญญูกตเวทิตาของชาวพุทธที่มีต่อ ผู้มีพระคุณต่อวัดหนองหลวงโดยแท้ ผู้ที่มาร่วมทำบุญวันนั้นถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมที่ดีของสังคม สระน้ำสระนำ้วัดหนองหลวง มีมานานเป็นสระคู่วัดเลยทีเดียว สมัยก่อนนั้นใช้ แรงงานคนขุดคงต้องใช้ เวลาไม่น้อยเลย ท่านเล่าว่า เมื่อมีวัดก็เห็นมีสระนำ้แห่งนี้ด้วยแล้ว จึงไม่ทราบว่าผู้ใดขุดสระและ ขุดสมัยใด สันนิฐานว่า คงขุดต่อกันมาเรื่อยๆ ภายหลังเมื่อมีเครื่องจักรกลก็ใช้เครื่องจักรกล ช่วยขยายให้กว้างและลึกด้วย เพื่อประโยชน์ของชุมชนทีมีความหนาแน่นของประชากรมากขึ้น *************
ทำเนียบเจ้าอาวาส
๑.หลวงพ่อจอน
๒.หลวงพ่ออ่วม
๓.หลวงพ่อไสว
๔.หลวงพ่อถึก
๕.หลวงพ่อลอย
๖.หลวงพ่อมะลิ
๗.พระอธิการยวง อภิสฺสมาจาโร  พ.ศ.๒๔๘๐ - ๒๔๙๓
๘.พระอธิการฉิ่ง จันทร์นำ้เงิน    พ.ศ.๒๔๙๔ - ๒๕๐๑
๙.พระสมุห์นิคม ภมรพล  พ.ศ.๒๕๐๖ - ๒๕๐๘
๑๐.พระอธิการเทียบ อานนฺโท   พ.ศ.๒๕๐๙ - ๒๕๑๔
๑๑.พระมหาเผื่อน สุมนติสุโส  พ.ศ.๒๕๑๗ - ๒๕๒๑
๑๒.พระครูศรีกัลยาณคุณ (ป.ธ.๖) พ.ศ.๒๕๒๓ - ๒๕๖๐
๑๓.พระครูกิตติวีรานุวัฒน์  พ.ศ.๒๕๖๑ - ปัจจุบัน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : ใบวิสุคามสีมา (243.49 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : โฉนดที่ดินวัด (307.49 kb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูกิตติวีรานุวัฒน์ ธมฺมวุฑโฒ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-02-2565

พระปลัดจักรกฤษ ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระสหัส ปญฺญาวุฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระประเสริฐ กตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระสมัง ธนปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระวีระศักดิ์ จิรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระมหาทีระภัทร ญาณโสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระเอกนรินทร์ โชติโก

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระบิ๊ก ญาณธโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระประกิจ ชุติปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระสมบัติ จกฺกวโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญประเพณี

ร่วมบุญประเพณีส...

วันที่จัดงาน : 13-04-2565

เปิดดู 18 ครั้ง

งานบุญประเพณีเว...

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 52 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

เปิดดู 142 ครั้ง

หลวงพ่อเกตุปทุม

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

เปิดดู 833 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ประวัติพระพุธเจ...

ข้อมูลเมื่อ 30-04-2565

เปิดดู 281 ครั้ง

ประวัติวัดหนองห...

ข้อมูลเมื่อ 05-11-2564

เปิดดู 745 ครั้ง

วัดหนองหลวง

ข้อมูลเมื่อ 28-09-2564

เปิดดู 563 ครั้ง

สาระธรรม

ต้นไม้ธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 17-11-2565

เปิดดู 23 ครั้ง

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 24-04-2565

เปิดดู 32 ครั้ง

ต้นไม้ธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 29-03-2565

เปิดดู 23 ครั้ง

คติธรรมต้นไม้

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

เปิดดู 253 ครั้ง

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

เปิดดู 182 ครั้ง

สื่อมีเดีย

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 17-11-2565

เปิดดู 23 ครั้ง

วันวิสาขบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 24-04-2565

เปิดดู 648 ครั้ง

คติะรรม

ข้อมูลเมื่อ : 29-03-2565

เปิดดู 144 ครั้ง

วันมาฆบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

เปิดดู 103 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

สวดมนต์ปฏิบัติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 17-11-2565

ถือศีลสวดมนต์ข้ามปี

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

โฉนดที่ดินวัด

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ใบวิสุงคามสีมา

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น