เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบัณฑูรสิงห์

รหัสวัด
02740105005

ชื่อวัด
วัดบัณฑูรสิงห์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 02 เดือน สิงหาคม ปี 500

ที่อยู่
วัดบัณฑูรสิงห์

เลขที่
28

หมู่ที่
7

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางโทรัด

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
34 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา

มือถือ
0845522304

จำนวนเข้าดู : 545

ปรับปรุงล่าสุด : 21 มกราคม พ.ศ. 2565 09:02:45

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 16:03:09

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดบัณฑูรสิงห์ ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู๋ที่ 7 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรคร โทรศัพท์ 034-762024 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินโฉนดเลขที่ 3143 ที่ตั้งวัดเนื้อที่ 34 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา (ผู้มอบไม่ได้บอกไว้) วัดนี้ตั้งขึ้นประมาณ 189 ปี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2489 วัดบัณฑูรสิงห์นี้ไม่มีหลักฐานแน่ชัดเกี่ยวกับการสร้างวัด มีผู้เฒ่าเล่าว่าสืบต่อกันว่าสร้างประมาฯ 189 ปี ตรงกับ พ.ศ. 2345 ผู้มอบที่ดินคือ นายเป๋ ให้สร้างวัดและมีผู้มอบที่ดินมาอีก รวมทั้งหมด 5 ไร่ การก่อสร้างวัดในยุคแรกๆคือพระอาจารย์ผันและชาวบ้านบางโทรัด ได้ร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างขึ้น สภาพที่อยู่เป็นอาคารไม้มุงจาก ท่านบัณฑูรสิงห์ (เจิม คุณาบุตร) เมื่อบวชอยู่ 3 พรรษา ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าและดำเนินการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาและได้สร้างอุโบสถเป็นเรือนไม้เตี้ยๆจนสำเร็จ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสาครบัณฑูรธรรม สีลคุโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

พระพเยาว์ อคฺคจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 30-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระวงศธร ฐานกโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-09-2565

พระปิยพัทร์ เตชปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-09-2565

พระชัชชัย สิริธโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-09-2565

พระเซ็ง สิริสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระไพโรจน์ ฐานวโร

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระมณู ฉนฺทสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระสัญชัย อินฺทปญฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระสุรัช จนฺทวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระมงคล กิตฺติปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระเกียรติพงศ์ อธิวโร

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น