เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8348 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8863 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบัณฑูรสิงห์

รหัสวัด
02740105005

ชื่อวัด
วัดบัณฑูรสิงห์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 02 เดือน สิงหาคม ปี 500

ที่อยู่
วัดบัณฑูรสิงห์

เลขที่
28

หมู่ที่
7

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางโทรัด

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
34 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา

มือถือ
0845522304

จำนวนเข้าดู : 857

ปรับปรุงล่าสุด : 21 มกราคม พ.ศ. 2565 09:02:45

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 16:03:09

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดบัณฑูรสิงห์ ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู๋ที่ 7 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรคร โทรศัพท์ 034-762024 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินโฉนดเลขที่ 3143 ที่ตั้งวัดเนื้อที่ 34 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา (ผู้มอบไม่ได้บอกไว้) วัดนี้ตั้งขึ้นประมาณ 189 ปี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2489 วัดบัณฑูรสิงห์นี้ไม่มีหลักฐานแน่ชัดเกี่ยวกับการสร้างวัด มีผู้เฒ่าเล่าว่าสืบต่อกันว่าสร้างประมาฯ 189 ปี ตรงกับ พ.ศ. 2345 ผู้มอบที่ดินคือ นายเป๋ ให้สร้างวัดและมีผู้มอบที่ดินมาอีก รวมทั้งหมด 5 ไร่ การก่อสร้างวัดในยุคแรกๆคือพระอาจารย์ผันและชาวบ้านบางโทรัด ได้ร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างขึ้น สภาพที่อยู่เป็นอาคารไม้มุงจาก ท่านบัณฑูรสิงห์ (เจิม คุณาบุตร) เมื่อบวชอยู่ 3 พรรษา ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าและดำเนินการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาและได้สร้างอุโบสถเป็นเรือนไม้เตี้ยๆจนสำเร็จ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสาครบัณฑูรธรรม สีลคุโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

พระพเยาว์ อคฺคจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 30-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระวงศธร ฐานกโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-09-2565

พระปิยพัทร์ เตชปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-09-2565

พระชัชชัย สิริธโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-09-2565

พระเซ็ง สิริสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระไพโรจน์ ฐานวโร

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระมณู ฉนฺทสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระสัญชัย อินฺทปญฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระสุรัช จนฺทวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระมงคล กิตฺติปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระเกียรติพงศ์ อธิวโร

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด