เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8352 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8867 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7197 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดพุทโธภาวนา

รหัสวัด
02710705005

ชื่อวัด
วัดพุทโธภาวนา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2480

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านเกริงกระเวีย

เลขที่
-

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ชะแล

เขต / อำเภอ
ทองผาภูมิ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71180

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 561

ปรับปรุงล่าสุด : 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 01:28:04

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 15:12:50

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดพุทโธภาวนา 
ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ เดิมชาวบ้านร่วมกันสร้างเป็นที่พักสงฆ์ขึ้น ต่อมาพระทองคำเดินทางธุดงค์มาจากจังหวัดเชียงใหม่ มาพักและอยู่จำพรรษา ชาวบ้านจึงร่วมกันพัฒนาสร้างอาคารเสนาสนะเพิ่มขึ้น หลังจากนั้นพระอาจารย์ใสงามมาอยู่จำพรรษา ได้ซักชวนชาวบ้านมาร่วมฝึกปฏิบัติกัมมัฏฐานทำให้ชาวบ้านเกิดความศรัทธามาก จึงได้สร้างเสนาสนะจนเกิดความมั่นคง และได้สร้างเป็นวัดขึ้น 
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบ คือ
รูปที่ ๑ พระทองคำ พ.ศ. ๒๔๘๐-๒๔๙๑ 
รูปที่ ๒ พระไสงาม พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๕๐๑ 
รูปที่ ๓ พระโมละ พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๑๙ 
รูปที่ ๔ พระงุ่ย พ.ศ. ๒๔๑๙-๒๕๒๐ 
รูปที่ ๕ พระสมชาย พ.ศ. ๒๕๒๐ -๒๕๒๑ 
รูปที่ ๖ พระสมพร พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๓๐ 
รูปที่ ๗ พระครูสุวิมลกาญจนวัฒน์ พ.ศ. ๒๕๓๐-ปัจจุบัน 
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑

รายการพระ

พระครูสุวิมลกาญจนวัฒน์ สุวฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด