เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูขันติสารานุกูล สาธุการ

ฉายา
ขนฺติสาโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
54 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นพระธรรมทูต
เป็นพระวิปัสสนาจารย์

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต

จำนวนเข้าดู : 149

ปรับปรุงล่าสุด : 4 มกราคม พ.ศ. 2565 21:08:09

ข้อมูลเมื่อ : 1 มกราคม พ.ศ. 2565 09:44:21

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
ชื่อ นาย พล  นามสกุล สาธุการ  
เกิดวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๒ 
บิดาชื่อ นาย อุทิศ สาธุการ  มารดาชื่อ นาง อำภา สาธุการ
บ้านเลขที่ ๑๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบล ศาลายา อําเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม อาชีพ รับจ้าง
บรรพชา
เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ณ วัดสุวรรณาราม ตำบล ศาลายา  อําเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม
พระอุปัชฌาย์  พระครูวิชัยวุฒิคุณ วัดสุวรรณาราม อําเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม
อุปสมบท
เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔  เวลา ๐๙.๓๙ น.
ณ วัดสุวรรณาราม ตำบล ศาลายา  อําเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม
พระอุปัชฌาย์  พระครูวิชัยวุฒิคุณ วัดสุวรรณาราม อําเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูนิมิตกัลยาณวัตร วัดเทพนิมิต อําเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม
พระอนุสาวนาจารย์  พระครูใบฎีกาจรูญ  วัดสุวรรณาราม อําเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม
วิทยฐานะ
พ.ศ. ๒๕๕๔   ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๘   นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์
ได้รับ พ.ศ. 2550

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2538

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2554
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย