เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูอาทรสาครกิจ โชคทองดี

ฉายา
สุทฺธิชโย

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
43 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นรองเจ้าอาวาสวัดท่าไม้

จำนวนเข้าดู : 84

ปรับปรุงล่าสุด : 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564 15:06:48

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 23:00:33

 
 
 
 

ประวัติ

๑.ชื่อ
พระครูสังฆภารวิสิฐ ฉายา   สุทฺธิชโย   
วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก , วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
วัดท่าไม้    ตำบลท่าไม้    อำเภอกระทุ่มแบน   จังหวัดสมุทรสาคร
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดท่าไม้
๒.สถานะเดิม
ชื่อ ชนพัฒน์ นามสกุล โชคทองดี 
เกิดวันศุกร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
บิดาชื่อนายกำพร้า  มารดาชื่อนางพิมพา  นามสกุล โชคทองดี   
ณ  บ้านเลขที่ ๔  หมู่ที่  ๓  ตำบลหนองนกไข่
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
๓.บรรพชาอุปสมบท
วันเสาร์ ที่ ๒๐ เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๔๕
ณ วัดท่ากระบือ  ตำบลบางยาง  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมี
พระอุปัชฌาย์  พระครูสิริสาครธรรม  วัดท่ากระบือ
ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พระกรรมวาจาจารย์  พระครูโกศลธรรมสาคร          วัดบางยาง
ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พระอนุสาวนาจารย์ พระครูสาครสิทธิวัฒน์ วัดท่ากระบือ
ตำบลบางยาง  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
๔.  วิทยฐานะ
พ.ศ. ๒๕๔๔  สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
                สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
พ.ศ.  ๒๕๔๘          สอบได้นักธรรมชั้นเอก  สำนักศาสนศึกษาวัดท่ากระบือ
สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรสาคร
๕. งานด้านการปกครอง
๑. การดำรงตำแหน่งทางการปกครอง
พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไม้  ตำบลท่าไม้  อำเภอกระทุ่มแบน     จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ (สำเนา หน้าที่ ๒๓ )
พ.ศ.๒๕๕๓  เป็นรองเจ้าอาวาสวัดท่าไม้  ตำบลท่าไม้  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  (สำเนาหน้าที่ ๒๔)
 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

ฐานานุกรมใน พระพรหมดิลก ที่ พระครูสังภารวิสิฐ
ได้รับ พ.ศ. 2553
พระครูสัญญาบัตรรองเจ้าอาวาสชั้นตรี
ได้รับ พ.ศ. 2560

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2548

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2544
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์