เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูขันติสารโสภิต สุพรรณ

ฉายา
ขันติสาโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
73 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นรองเจ้าอาวาส

จำนวนเข้าดู : 100

ปรับปรุงล่าสุด : 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 13:52:27

ข้อมูลเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564 12:12:23

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
พระครูขันติสารโสภิต  นามเดิม  นายประยูร   สุพรรณ   เกิดเมื่อวันที่  ๒๗ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๔๙๒ เป็นของ นายยก  และนางเกลี่  สุพรรณ  บ้านเลขที่   ๑๘  หมู่ที่  ๙ ตำบลหัวเขา   อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรบุรี  เรียนจบชั้นประถมศ฿กษา  ที่โรงเรียนบ้านเขาเขียว
บรรพชา/อุปสมบท
อุปสมบทเมื่ออายุ ๒๐ ปี  ณ วัดเขาพระ   อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี   พระครูประโชตปัญญาคุณ  เป็นพระอุปัชฌาย์ 
สังกัด วัดกำมะเชียร   ตำบลเขาพระ  อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วุฒิการศึกษา
 จบปริญญาตรี  พธ.บ. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒
สมณศักดิ์
ได้รับราชทินนาม  ที่ พระครูขันติสารโสภิต  รองเจ้าอาวาสชั้นสามัญ

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก