เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดชายทุ่ง

รหัสวัด
02720104004

ชื่อวัด
วัดชายทุ่ง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 500

ที่อยู่
วัดชายทุ่ง

เลขที่
292

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ท่าระหัด

เขต / อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72000

เนื้อที่
18 ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
0811904207

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว

จำนวนเข้าดู : 450

ปรับปรุงล่าสุด : 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 16:30:54

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 12:10:36

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

      วัดชายทุ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓ โดยชาวไทยเชื้อสายลาวเวียงจันทน์ ซึ่งอพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ในราวปี ๒๓๖๙-๒๓๗๐

กล่าวกันว่า ชาวเวียงจันทน์ที่อพยพมานั้น มีพระภิกษุร่วมขบวนมาด้วย คือหลวงพ่ออุมงค์ (องมงค์ หรือโองมุงค์ เรียกเพี้ยนกันไปตามกาลเวลา) ทั้งชาวบ้านและพระภิกษุได้ร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้นตรงบริเวณบ้านโคกหม้อ (ปัจจุบันคือหมู่ ๕ ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี)หลังจากสร้างวัดแล้วจึงสร้างพระพิมพ์บรรจุในเจดีย์ เป็นพระเครื่องเนื้อชินตะกั่วและเนื้อว่าน มี ๒ พิมพ์ คือ๑.พิมพ์หน้านกฮูกเศียรแหลมและ  ๒.พิมพ์หน้านกฮูกเศียรโล้น ขณะนำพระบรรจุในองค์เจดีย์นั้น ชาวบ้านโคกหม้อได้นำศาสตราวุธต่างๆ อาทิ ปืนดาบศิลา หอก ดาบ หลาว ฯลฯ ซึ่งใช้เป็นอาวุธในศึกสงครามที่ผ่านมา ฝังเข้าไปด้วย..

ในบริเวณวัดก็ร่มรื่นแต่พระในตัวโบสถ์ยังไม่ได้เปิดให้กราบไหว้ในเวลาปกติซึ่งคงเปิดเฉพาะมีงานเทศกาลสำคัญแต่จะมีรุปปั้นเหมือนของหลวงพ่อยิ้ม อคทัตโต เจ้าอาวาสให้สักการะเท่านั้นตรงบริเวณศาลาโดยร่วมก็ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่มีประวัติความเป็นมาวัดหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสุวรรณบุญวัฒน์ ปุคฺคปุญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-02-2565

พระครูปลัดชัยวัฒน์ อินฺทสโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระครูสมุห์สมหวัง ถาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระชูชัย วิชโย

ข้อมูลเมื่อ : 10-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระแสงจันทร์ ปภงฺกโร

ข้อมูลเมื่อ : 10-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระอนุพง กตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 10-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระปัญญา ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 16-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระสุรศักดิ์ มหิสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 16-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระสุรสิทธิ์ อตฺถกาโม

ข้อมูลเมื่อ : 16-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระสำราญ สุมงฺคโล

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญในวันสำคัญ

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 24 ครั้ง

ประเภณีสารทลาว

วันที่จัดงาน : 14-09-2564

เปิดดู 56 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

เปิดดู 58 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ทำบุญกฐิน

ข้อมูลเมื่อ 02-03-2565

เปิดดู 43 ครั้ง

สาระธรรม

ธรรมะ

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 234 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ความคิด

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

เปิดดู 42 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดชายทุ่ง

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

ที่ดิน

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

พระประธาน

ข้อมูลเมื่อ : 01-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

เยี่ยมผู้ป่วยติเตียง

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565