เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูปลัดชัยวัฒน์ รักวิไร

ฉายา
อินฺทสโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
70 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นรองเจ้าอาวาสวัดชายทุ่ง

จำนวนเข้าดู : 95

ปรับปรุงล่าสุด : 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 15:27:50

ข้อมูลเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564 05:43:53

 
 
 
 

ประวัติ

ข้าพเจ้า พระชัยวัฒน์     ฉายา  อินฺทสโร     นามสกุล  รักวิไล
อายุ   ๗๐   ปี   พรรษา  ๔๙   สังกัดวัด   ชายทุ่ง  แขวง/ตำบล  ท่าระหัด
เขต/อำเภอ   เมืองสุพรรณบุรี      จังหวัด  สุพรรณบุรี
เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๗-๑๖๙๕๒๖๓
 ชาติภูมิ
เกิด   ๑  ฯ  ๖   ค่ำ   ปี  เถาะ  วันที่  ๒๐ เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๔๙๔
เลขที่  ๑๖๓  หมู่ที่  ๗  แขวง/ตำบล  สาลี   เขต/อำเภอ  บางปลาม้า  จังหวัด  สุพรรณบุรี
นามบิดา  นายยิ้ม  รักวิไล    เชื้อชาติ  ไทย    สัญชาติ   ไทย  อาชีพ  ทำนา
นามมารดา  นางฟอง  รักวิไล   เชื้อชาติ  ไทย   สัญชาติ    ไทย   อาชีพ  ทำนา
 บรรพชา
เมื่ออายุ    ปี    วัน   ฯ     ค่ำ    ปี      วันที่          เดือน                พ.ศ. 
วัด               แขวง/ตำบล           เขต/อำเภอ                     จังหวัด 
มี  พระ                                                         เป็นพระอุปัชฌาย์
 อุปสมบท
เมื่ออายุ  ๒๓   ปี  วัน   ฯ   ค่ำ   ปี  ชวด   วันที่  ๒  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.๒๕๑๕
วัด  ทรงกระเทียม   แขวง/ตำบล  สาลี    เขต/อำเภอ  บางปลาม้า   จังหวัด สุพรรณบุรี
มี  พระสมุห์เลี่ยม    วัด  ทรงกระเทียม     แขวง/ตำบล  สาลี     เขต/อำเภอ  บางปลาม้า                       
จังหวัด  สุพรรณบุรี   เป็นพระอุปัชฌาย์
มี  พระอาจารย์กร่าง   วัด  เสาธงทอง     แขวง/ตำบล  สาลี      เขต/อำเภอ  บางปลาม้า                       
จังหวัด  สุพรรณบุรี    เป็นพระกรรมวาจาจารย์
มี  พระใบฎีกาผัน       วัด  ลาดน้ำขาว     แขวง/ตำบล  สาลี      เขต/อำเภอ  บางปลาม้า                       
จังหวัด  สุพรรณบุรี    เป็นพระอนุสาวนาจารย์
ย้ายมาจากวัด  ทรงกระเทียม   แขวง/ตำบล  สาลี    เขต/อำเภอ  บางปลาม้า    จังหวัด  สุพรรณบุรี
มาอยู่วัดปัจจุบันเมื่อ   วันที่  ๓   เดือน  เมษายน    พ.ศ. ๒๕๑๘     ใบสุทธิเลขที่  ๒๐ / ๒๕๑๕
มี  พระครูสุวรรณบุญวัฒน์       เป็นเจ้าอาวาส
 วิทยฐานะ
สามัญศึกษา
ชั้นสูงสุด  ป.๔       พ.ศ. ๒๕๐๔         นามสถานศึกษา  โรงเรียนวัดทรงกระเทียม
พระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ชั้นสูงสุด  น.ธ.เอก   พ.ศ. ๒๕๑๘   วัด  ชายทุ่ง   สำนักเรียน / คณะจังหวัด  สุพรรณบุรี
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ชั้นสูงสุด ประโยค  ป.ธ.๑-๒   พ.ศ. ๒๕๒๓   วัด  สุวรรณภูมิ     สำนักเรียน / คณะจังหวัด  สุพรรณบุรี
ปัจจุบันกำลังศึกษานักธรรมชั้น -                        บาลีประโยค - 
 ตำแหน่งหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง   เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชายทุ่ง
เมื่อวันที่  ๒๓    เดือน  ตุลาคม        พ.ศ.  ๒๕๓๑
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง   เป็นรองเจ้าอาวาสชายทุ่ง
เมื่อวันที่  ๑๔    เดือน  มกราคม       พ.ศ.  ๒๕๔๕
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง   
เมื่อวันที่           เดือน                     พ.ศ. 
 สมณศักดิ์
ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์     เป็นฐาณานุกรมพระราชาคณะชั้นเทพ ทึ่   พระครูปลัด     พ.ศ. ๒๕๓๗

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

ฐานานุกรมพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระครูปลัด
ได้รับ พ.ศ. 2537

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 1-2

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.4
ปีที่จบ พ.ศ. 2508
โรงเรียนวัดทรงกระเทียม