เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8380 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8903 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7225 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดปลักไม้ลาย

รหัสวัด
02730205001

ชื่อวัด
วัดปลักไม้ลาย

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 08 เดือน พฤศจิกายน ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
49

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ทุ่งขวาง

เขต / อำเภอ
กำแพงแสน

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73140

เนื้อที่
92 ไร่ 1 งาน 97 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0879012944

จำนวนเข้าดู : 1473

ปรับปรุงล่าสุด : 29 มกราคม พ.ศ. 2565 10:06:34

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 13:22:57

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดปลักไม้ลาย
วัดปลักไม้ลาย ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๖ หมู่บ้านปลักไม้ลาย ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย์ ๗๓๑๔๐
พื้นที่ตั้งวัด
เป็นที่ดอนทราย ติดคลองระบาย (คลองน้ำทิ้ง) ติดเขตอำเภอเมืองนครปฐม ตำบลหนองงูเหลือม โฉนดเลขที่ ๓๑๘๕
เนื้อที่ ๙๒ ไร่ ๑ งาน ๙๗ ตารางวา และโฉนดเลขที่ ๕๙๑๑๘ เนื้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๘๘ ตารางวา อยู่ในเขตอำเภอกำแพงแสน
และซื้อเพิ่มเติมในที่ติดต่อกัน ๒ แปลง คือ โฉนดเลขที่ ๓๓๑๖๒ เนื้อที่ ๘ ไร่ ๑ งาน ๑๔ ตารางวา เขตอำเภอกำแพงแสน
กับโฉนดเลขที่ ๙๔๔๖๘ เนื้อที่ ๓ งาน ๘,๓/๑๐ ตารางวา เขตอำเภอเมือง มีที่ตั้งสำนักอุบาสิกา(ชี) โฉนดเลขที่ ๓๐๓๔๘ เนื้อที่ ๑๔ ไร่
๓ งาน ๒๙,๑/๑๐ ตารางวา เขตอำเภอเมือง
ที่ธรณีสงฆ์ของวัด
มีที่ธรณีสงฆ์ ๔ แปลง (เดิมเป็นแปลงเดียว ถูกคลองชลประทาน และถนนหลวงตัด เป็นกากบาท)
๑. โฉนดเลขที่ ๙๓๔๓๒ เนื้อที่ ๑๐ ไร่ - งาน ๗๖,๖/๑๐ ตารางวา เขตอำเภอเมือง
๒. โฉนดเลขที่ ๙๓๔๓๓ เนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๔,๗/๑๐ ตารางวา เขตอำเภอเมือง
และอีก ๒ แปลงได้ทำเรื่องออกโฉนดไปหลายครั้ง หลายปีแต่ไม่ได้ผล ปัจจุบันได้รับโฉนดแล้ว เก็บไว้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดนครปฐม
ความเป็นมาแต่เดิม
เมื่อก่อนหน้าปี พ.ศ. ๒๔๘๐ เป็นป่าโปร่ง เพราะดินเป็นดอนทราย มีทางเดินผ่านของชาวบ้าน ไปนมัสการองค์พระ และ
ไปพระแท่นดงรัง ชาวบ้านแวะกินข้าวกลางวันที่ปลักไม้ลาย พร้อมกับพักเกวียนให้วัวกินน้ำ ต่อมามีคนจีนมาทำไร่ยาสูบ แต่ที่วัด
ก็ยังเว้นไว้ เพราะเป็นดอนทราย แต่มีการสร้างศาลเจ้าแป๊ะกงไว้
ครั้น พ.ศ. ๒๔๘๐ หลวงปู่พูน เกสโร เจ้าอาวาสวัดใหม่ปิ่นเกลียวเดินทางมาพบ เข้าจึงร่วมกับชาวบ้าน มีนางจอ จันทร์อ่อน
ผู้ใหญ่งี้ เนตรจรัสแสง ผู้ใหญ่ชม สงค์น้อย และชาวบ้านร่วมกันสร้างวัดขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ โดยมีเจ้าอาวาสรูปแรกเป็นลูกของ
นางจอ จันทร์อ่อน ชื่อ นายเอ่ง บวชเพื่อดูแลวัด และเป็นเจ้าอาวาส ได้สร้างอุโบสถ ปิดทองเสร็จแล้ว จึงลาสิกขาบท ไปในปี
พ.ศ. ๒๔๙๖
ยุคที่มีการก่อสร้างเป็นวัดมีอุโบสถเป็นครั้งแรกและครั้งต่อมา
เมื่อสร้างเป็นวัด (พ.ศ. ๒๔๘๑) พระอธิการเอ่ง จนฺทสโร ได้ร่วมกับชาวบ้านฯ สร้างอุโบสถจนแล้วเสร็จ และผูกพัทธสีมา
พ.ศ. ๒๔๙๖ แล้วได้ลาสิกขาบทไป และมีเจ้าอาวาสต่อมาอีก ๓ รูป ได้สร้างโรงเรียน ศาลาการเปรียญ หอฉัน แล้วลาสิกขาบทไปหมด
พระครูสุธรรมนาถ มาเป็นเจ้าอาวาส ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ และได้บูรณะซ่อมแซมศาลาการเปรียญ และสร้างอุโบสถหลังใหม่ เมื่อ ปี พ.ศ.
๒๕๓๕ ผูกพัทธสีมา ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และสร้างศาลาฌาปนสถาน พร้อมปรับปรุงบริเวณวัดจนปัจจุบัน
การพัฒนาวัดที่มีสืบกันมาโดยลำดับ
ตั้งแต่สร้างวัดเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ โดยมีหลวงปู่พูน เกสโร เป็นหลักได้ทำการสร้าง ศาลามุงแฝก และกุฏิแฝก
เรื่อยมาแต่มีพระภิกษุน้อย จนกระทั้งสร้างอุโบสถหลังแรกแล้ว ได้สร้างศาลาการเปรียญหลังคามุงแฝก ก่อสร้างโรงเรียนวัดปลักไม้ลาย
แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นมุงสังกะสี สร้างหอฉัน ศาลาฌาปนสถาน เชิงตะกอน แล้วได้มีสภาพเกือบร้าง แต่โรงเรียนยังคงเจริญขึ้น จนกระทั่ง
ปีพ.ศ. ๒๕๒๕ พระครูสุธรรมนาถ มาพัฒนาวัดจึงได้มีสภาพมั่นคงขึ้น มีพระภิกษุอยู่ จำพรรษาประมาณ ๓๐ รูปตลอดมา มีอุโบสถ
ศาลาการเปรียญ มีศาลาเมรุ มีกุฏิที่พักสงฆ์ กว่า ๓๐ หลัง มีอุบาสิกา(ชี)อยู่ประจำกว่า ๒๐ คน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ
พระประธานปางนาคปรกเนื้อสัมฤทธิ์ ในอุโบสถ
ประวัติการสร้างถาวรวัตถุ
อุโบสถ หลังแรก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕- ๒๔๙๖
อุโบสถ หลังที่สอง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕- ๒๕๓๗
ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๒๐
กุฏิสงฆ์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ - ๒๕๔๘
ฌาปนสถาน สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๗
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖
ผูกพัทธสีมา
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ลำดับรายนามเจ้าอาวาส
รูปที่ ๑ พระอธิการเอ่ง จนฺทสโร ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ - ๒๔๙๖
รูปที่ ๒ พระครู โต๊ะ องฺกุโร ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๔๙๗ - ๒๕๐๘
รูปที่ ๓ พระอธิการจำเนียร อคฺควณฺโณ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๕
รูปที่ ๔ พระอธิการถม ฐิตธมฺโม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓
รูปที่ ๕ พระครูสุธรรมนาถ(สมนึก นาโถ) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ - ปัจจุบัน
ไวยาวัจกร(ปัจจุบัน)
นายมณี จันทร์อ่อน

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสุธรรมนาถ (สมนึก) นาโถ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระประมวล วุฑฺฒิวโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระสุชาติ ธมฺมทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระบุญประคอง ฐานิสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระเฉลิม จนฺทธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระสมชาย สมฺปนฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระจาก เขมาภิรโต

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระเกรียงศักดิ์ กิตฺติภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระบุญเที่ยง ปุณฺณธโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระกำธร กมฺปธโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระพรชัย วรชโย

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระฤทธิ์ จนฺทธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระวิวัฒน์ วิวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระพงษ์เทพ เทวฺวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระวัชรประโยชน์ ตุลธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระส่วน ขนฺธเสฐฺโฐ

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระชินโชติ ชินฺโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระภูวเดช ภูวเตโช

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระชุมศักดิ์ สํสกฺโก

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

แม่ชีมะลิ สระหงษ์ทอง

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

แม่ชีมณฑาทิพย์ ทรงแสง

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

แม่ชีดุษฎี ตติเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

แม่ชีไทย เบี้ยวเฉียน

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

แม่ชีแก่น เบี้ยวเฉียน

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

แม่ชีแจ่มใส เปี่ยมคล้า

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

แม่ชีเจริญ หมื่นณรงค์

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

แม่ชีอ๋า เซี่ยงหว่อง

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

เยี่ยม กุกุพันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

Chompatsorn Klinger

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระสำเภา จิณฺณธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 05-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระจักรกฤษณ์ จกฺกธโร

ข้อมูลเมื่อ : 05-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

แม่ชีละออ นุชทะม่วง

ข้อมูลเมื่อ : 05-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

แม่ชีหรรษา สังข์ทอง

ข้อมูลเมื่อ : 05-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

แม่ชีอนงค์ ผลเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 05-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พิมพา รักษุภักดี

ข้อมูลเมื่อ : 05-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

แม่ชีบุญนำ ศรีชลายนต์

ข้อมูลเมื่อ : 05-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

นายทองหล่อ พุ่มพวง

ข้อมูลเมื่อ : 05-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด