เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมงคลธีรคุณ (อินศร) ดวงคิด

ฉายา
จินฺตาปญฺโญ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
69 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นรองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน
เป็นเจ้าคณะตำบลบ้านใหม่

จำนวนเข้าดู : 342

ปรับปรุงล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 16:47:41

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 18:50:32

 
 
 
 

ประวัติ

พระมงคลธีรคุณ ฉายา จินฺตาปญฺโญ  นามสกุล ดวงคิด
วิทยฐานะ  น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พ.ม., พธ.บ., M.A., พธ.ด
 
สถานะเดิม
ชื่อ อินศร  นามสกุล ดวงคิด
เกิดวันที่ ๖ มี.ค. ๒๔๙๖
บิดาชื่อ สุข  ดวงคิด
มารดาขื่อ บัวเขียว  ดวงคิด
 
ภูมิลำเนาเดิม เลขที่ ๔๓ ม.๑๑ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย
 
บรรพชา
อายุ ๑๔ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๑๐
วัดป่าอ้อ  ต.บัวสลี อ.เมือง จ.เชียงราย
พระอุปัชฌาย์  พระอธิการจันแก้ว จนฺทวณฺโณ
วัดป่าไผ่  ต.บัวสลี อ.เมือง จ.เชียงราย
 
อุปสมบท
อายุ ๒๑ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๑๗
 
พัทธสีมา วัดพระพิเรนทร์
แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศรัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
พระอุปัชฌาย์ พระพุทธิวงศมุนี
วัดเบญจมบพิตร  แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
พระกรรมวาจา พระครูปลัดสมัย
วัดพระพิเรนทร์. แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศรัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
พระอนุสาวนาจารย์ พระราชวรมุนี
วัดพระพิเรนทร์  แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศรัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
 
สังกัดวัดพระพิเรนทร์
แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๑๗
เจ้าอาวาส พระราชวรมุนี
 
การศึกษา
นักธรรมเอก
สำนักเรียนพระพิเรนทร์   แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
 
เปรียญประโยค ๔
สำนักเรียนวัดพระพิเรนทร์
แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
 
การปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็นรองเจ้าอาวาส
พ.ศ. ๒๕๖๓. เป็นเจ้าคณะตำบลบ้านใหม่

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระมงคลธีรคุณ
ได้รับ พ.ศ. 2559

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 4