เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8338 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8844 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7158 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเขากำแพง

รหัสวัด
0270908004

ชื่อวัด
วัดเขากำแพง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2430

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 23 เดือน สิงหาคม ปี 2545

ที่อยู่
วัดเขากำแพง

เลขที่
100

หมู่ที่
9

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ดอนคา

เขต / อำเภอ
อู่ทอง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72160

เนื้อที่
23 ไร่ 1 งาน 3 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 3041

ปรับปรุงล่าสุด : 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 09:48:58

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 19:24:34

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

บันทึกถ้อยคำ ประวัติวัดเขากำแพง
ตำบลดอนคา  อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
25 กันยายน 2544
          ข้าพเจ้านายศรีนวล  ศรีทองกูล  อายุ 50 ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย เป็นบุตร นายหลาบ นางดิ่ง ศรีทองกูล อยู่บ้านเลขที่ 203 หมู่ 9 ต ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ตดอนคา  ดำรงตำแหน่งในปีพ.ศ.2530 จนถึงปัจจุบัน ต่อจาก ผู้ใหญ่บ้าน นายคำจริง  ศรีทองกูล ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว ข้าพเจ้าเป็นผู้อยู่อาศัยแรกเกิด ณ หมู่บ้านนี้ ไม่เคยย้ายไปอยู่ที่ใด ได้เห็นความเป็นมาของวัดมาโดยตลอด เดิมตั้งแต่เกิดและจำความได้  ในสมัยเมื่อ 50 ปีที่แล้วในหมู่บ้านนี้มีชาวบ้านอาศัยอยู่ปรมาณ 10 หลังคาเรือน ปัจจุบันผู้คนเหล่านั้นเสียชีวิตเกือบหมดแล้ว  เดิมหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ปัจจุบันคงมีบุคคลที่ทราบเรื่องของวัดเขากำแพงนี้อยู่แต่ไม่ได้เป็นคนในหมู่บ้านนี้แต่กำเนิด  แต่ก็เริ่มเข้ามาอยู่อาศัยที่หมู่บ้านนี้มานานมาก ประมาณ 40ถึง50 ปี จะเป็นคนที่ย้ายมาจากบ้านดอนคา ซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงและบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ริเริ่มบูรณะวัดเขากำแพงแห่งนี้ เช่น นายเกลี้ยง  นางซิว หงษ์เวียงจันทร์ ซึ่งเป็นตายาย ของพระครูสุภการโกศล (เงิน หงษ์เวียงจันทร์) นายอ้ม นางพลอย หงษ์เวียงจันทร์ ซึ่งเป็นบิดา มารดาของหลวงพ่อเงิน และยังบริจาคที่สร้างโรงเรียนบ้านเขากำแพง  และยังมีโยมอุปถัมภ์วัดชั้นแนวหน้า ได้แก่ นางติ่ง ศรีทองกูล  นายหลาบ นางดิ่ง  ศรีทองกูล  ช่วยในการก่อสร้างกุฏิ  นายแกม นางหนุน  นนท์ช้าง ถวายที่สร้างวัดและสร้างกุฏิ นายนา นางคำ หงษ์เวียงจันทร์  ถวายที่ นายไกร นางดา หงษ์เวียงจันทร์ ถวายที่ นายเข นางหนู ศรีทองกุล นายสาย นางน้อย หงษ์เวียงจันทร์  นายแป นางใส หงษ์เวียงจันทร์ นายแบน   นางธรรมมา หงษ์เวียงจันทร์ นายวัน นางแพง ผิวอ่อนดี  นางอุ่น หงษ์เวียงจันทร์ นายน้อย นางน้อย หงษ์เวียงจันทร์  นายด่อน นางดอน  อุบลแย้ม  นายหวาน นางแก้ว  จงประจันต์  นายม่อง นางปั่น สุรินทร์  นายเทียน นางอ่อน  สีขาว  นายสมบุญ นางบรรจง  กุลวงษ์  นายสุข นางแวว พลอยดอนคา นายรัตน์ นางบุญมี หงษ์เวียงจันทร์  นายพา นางแน่น หงษ์เวียงจันทร์ นายมเห  นนท์ช้าง นายสุรชัย ขวัญจาด เป็นต้น กล่าวได้ว่า แต่เดิมวัดเขากำแพงนี้ ตั้งอยู่มานานแล้ว ตามคำบอกเล่าของรุ่นพ่อรุ่นแม่ ว่ามีมาเกินร้อยปี จะเป็นมาอย่างไร ปัจจุบันไม่มีใครทราบแล้ว เพราะบุคคลเหล่านั้นได้เสียชีวิตหมดแล้ว คงเหลือแต่ซากปรักหักพังของเจดีย์ยุคเก่าให้เห็น ปัจจุบันซึ่งมีผู้ทราบประวัติของวัดก็เป็น ในยุคบูรณะวัดแล้วประมาณ ปี  2508 ได้มีพระครูศุภการโกศล  (หลวงพ่อเงิน) อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนคา (มรณภาพแล้ว) เป็นผู้ริเริ่มบูรณะวัดเขากำแพงนี้ เนื่องจากเป็นวัดที่อยู่ในเขตปกครองของท่าน ต่อมาปีพ.ศ.2511 หลวงพ่อเงินได้ส่งพระลูกวัดดอนคา มาเป็นผู้รักษาการวัดเขากำแพง    คือ พระสมัย  ทองเรือนดี ถือได้ว่าเป็นพระรูปแรกของวัดเขากำแพง ในยุคบูรณะวัดแล้ว รักษาการ อยู่ได้ 1 พรรษา ก็ลาสิกขา และได้มีการแต่งตั้งพระในวัดเขากำแพงคือ พระสุรชัย ปิยธมโม (สุรชัย ขวัญจาด)  ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่  และเป็นพยานมีหลักฐานคือภาพถ่ายเก็บรักษาไว้ที่บ้านมาแสดงประกอบด้วย  ในปีพ.ศ.2512  ให้รักษาการเจ้าอาวาสวัดเขากำแพง พระสุรชัย รักษาการได้ 3 ปี จนถึงปี พ.ศ.2516 จากนั้นได้แต่งตั้งพระอธิการสุพรรณ  สมาจาโร รักษาการเจ้าอาวาส และได้แต่งตั้งเป็น  เจ้าอาวาส พ.ศ.2519 อยู่ได้ 20 ปี ก็ป่วย ได้กลับไปรักษาตัวที่บ้านเขวา อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม และได้มรณภาพวันที่ 9 ธันวาคม 2541 ที่โรงพยาบาลมหาสารคามจนในปี พ.ศ. 2540 ได้แต่งตั้ง พระมหากมลศิลป์ กมสินฺโน เป็นเจ้าอาวาส ดำรงตำแหน่งมาจนถึงปัจจุบัน  ข้าพเจ้าได้บวชเป็นสามเณร และพระภิกษุในปี 2512 รวม 1 พรรษา ถ่ายรูปไว้ด้วย พร้อมกับได้นำมาประกอบเป็นหลักฐานด้วยแล้ว

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (99.94 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (5.38 mb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสุวรรณประชานุกูล กมสินฺโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 22-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-02-2565

พระครูธรรมธรอุทัย สุจิณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 20-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-02-2565

พระมหามงคล สิริมงฺคโล

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระชูชาติ คุณากโร

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระมหานิวัฒน์ อภิชาโน

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระประหยัด อภินนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระเตวิช โชติญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระวินัย วินยธโร

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระยศกร ทนฺตกาโย

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระวัศพนธ์ เตชพโล

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

สามเณรทักษิณ ไพเราะ

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

สามเณรเมธิส สอดศรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

สามเณรเบญจม์ภัทร ตุ๊ไซ

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

สามเณรศักรินทร์ วงษ์จันทร์ศรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

สามเณรนพเก้า คำมณี

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

สามเณรธนวัฒน์ เจตนาเสน

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

สามเณรธนภัทร เขียนดี

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

สามเณรอนิวรรต ทวีเสริมศักดิ์

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

สามเณรธนกฤต สุนทรวิภาต

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

สามเณรปฐมพัฒน์ โสภณวิมลกิจ

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

สามเฌรจิตรทิวัส สุขเลิส

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

สามเฌรณัฐพร สุขเสริม

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

สามเณรธีรพัฒน์ เรืองทอง

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

สามเณรธัญธัต เจตนาเสน

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

สามเฌรนวพล แพพลู

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

บริจาคข้าวสาร เพื่อช่วยเหลือภัยจากโควิด 19

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2565

เปิดดู 126 ครั้ง

วันมาฆบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 328 ครั้ง

สวดมนต์ข้ามปี

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 91 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

แจกข้าวสาร+ไข่ไ...

วันที่จัดงาน : 01-01-2565

เปิดดู 156 ครั้ง

แจกข้าวสารวันปี...

วันที่จัดงาน : 01-01-2565

เปิดดู 89 ครั้ง

สวดมนต์ข้ามปี

วันที่จัดงาน : 31-12-2664

เปิดดู 115 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระอุโบสถ์

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

เปิดดู 132 ครั้ง

มณฑป

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 59 ครั้ง

พระสังกัจจายน์(...

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 962 ครั้ง

เปาบุ้นจิ้น

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 1113 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ประวัติวัดเขากำ...

ข้อมูลเมื่อ 19-01-2565

เปิดดู 174 ครั้ง

สาระธรรม

ธรรมะสอนใจ

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 1978 ครั้ง

สื่อมีเดีย

โครงการบรรพชาสา...

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 106 ครั้ง

ประวัติพระครูสุ...

ประเภทไฟล์ : jpg

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 1324 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดเขากำแพง

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

วัดเขากำแพง

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

พระประธานในศาลาการเปรียญ

ข้อมูลเมื่อ : 16-02-2565

กลอง

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ฆ้อง

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

พระสังกัจจายน์

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

พระประธานในอุโบสถ์

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

อบรม อปพร.ต้านยาเสพติด

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

กิจกรรมสอบธรรมศึกษา

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด