เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูสุวรรณธรรมานุสิฐ หงษ์โต

ฉายา
ฐิตญาโณ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
53 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นรองเจ้าอาวาส
เป็นเจ้าคณะตำบล

จำนวนเข้าดู : 129

ปรับปรุงล่าสุด : 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 16:09:54

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 17:44:10

 
 
 
 

ประวัติ

พระครูสุวรรณธรรมานุสิฐ ฉายา ฐิตญาโณ วิทยฐานะ น.ธ.เอก ปวช. รองเจ้าอาวาสวัดบางแม่หม้าย  ตำบลบางใหญ่  อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานะเดิม
            ชื่อ นายอรัญ นามสกุล หงษ์โต เกิดวันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๑๒                                              
            บิดาชื่อ นายหลี หงษ์โต มารดาชื่อ ทุย หงษ์โต ที่อยู่เลขที่ ๔๘ หมู่ ๔ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
อุปสมบท
            วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๗ ณ วัดบางแม่หม้าย  ตำบลบางใหญ่  อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี
            พระอุปัชฌาย์  พระครูโสภิตสุตการ วัดบางแม่หม้าย ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
            พระกรรมาวาจาจารย์  พระปิ่น สุคโต วัดบางแม่หม้าย ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
            พระอนุสาวนาจารย์  พระแผน ปญฺญาธโร วัดบางแม่หม้าย ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี                       
วิทยฐานะ
            พ.ศ.๒๕๓๘ สอบนักธรรม ชั้นตรีได้ สำนักเรียนวัดบางแม่หม้าย ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
            พ.ศ.๒๕๓๙ สอบนักธรรม ชั้นโทได้ สำนักเรียนวัดบางแม่หม้าย ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
            พ.ศ. ๒๕๔๒ สอบนักธรรม ชั้นเอกได้ สำนักเรียนวัดบางแม่หม้าย ตำบลบางใหญ่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
การปกครอง
           พ.ศ.๒๕๔๒ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางแม่หม้าย  ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
           พ.ศ.๒๕๔๕ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าอาวาสวัดบางแม่หม้าย ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
           พ.ศ.๒๕๕๔ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
           พ.ศ.๒๕๖๓  เป็นพระอุปัชฌาย์
สมณศักดิ์
           พ.ศ.๒๕๖๐ ได้รับแต่งตั้งเจ้าคณะตำบล ชั้นโท ที่พระครูสุวรรณธรรมานุสิฐ
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2537
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2538
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2540