เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดนางสาว

รหัสวัด
02740203002

ชื่อวัด
วัดนางสาว

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
วัดนางสาว

เลขที่
29

หมู่ที่
7

ซอย
วัดนางสาว1

ถนน
ถนนเศรษฐกิจ1

แขวง / ตำบล
ท่าไม้

เขต / อำเภอ
กระทุ่มแบน

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74100

เนื้อที่
89 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นพิพิธภัณฑ์
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 609

ปรับปรุงล่าสุด : 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 05:40:32

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 20:38:33

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติ

ที่ตั้ง (#) วัดนางสาว เป็นวัดราษฎร์ สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน เลขที่ 29 หมู่ที่ 7 บ้านตลาดท้องคุ้ง ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
อาคารเสนาสนะ (#) มีโบราณปูชนียสถานที่สำคัญ ได้แก่ โบสถ์มหาอุด (มีประตูเดียวและไม่มีหน้าต่าง) ในประเทศไทยอาจมีอุโบสถมหาอุดเหลืออยู่เพียง 3–4 แห่งเท่านั้น เป็นโบสถ์เก่าสมัยอยุธยาตอนปลายทรงเรือสำเภาซึ่งปัจจุบันมีการซ่อมแซมปรับปรุงใหม่, อุทยานมัจฉาริมแม่น้ำท่าจีน, มณฑปหลวงพ่อดำ, มณฑปหลวงพ่อวัดป่าเลไลยก์, คุ้มนางพญา ซึ่งเป็นอาคารทรงไทย ภายในจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยอดีต ผู้คนมักมากราบไหว้หลวงพ่อมหาอุตม์ มีคุ้มนางพญา ศาลาการเปรียญ ภายในประดับตกแต่งด้วยกระจกสีจำนวนมากหลายสี ฝาเขียนจิตกรรม วิหารหลวงพ่อดำ วิหารหลวงพ่อป่าเลไลย์� หมู่กุฎิสงฆ์ทรงไทย สวยงามภายในเขียนด้วยสีน้ำมัน ฯลฯ

ความเป็นมา (#) ความเป็นมา(#)มีเรื่องเล่ากันว่า เมืองสาครบุรี คือ เมืองชายทะเลตอนใต้ของกรุงศรีอยุธยา เมื่อเกิดสงครามในพม่าชาวไทยกลุ่มหนึ่งได้อพยพหนีมาตามริมแม่น้ำท่าจีน คนชราและผู้หญิงได้พากันไปหลบซ่อนในโบสถ์เก่า ต่อมาคนไทยได้ช่วยกันต่อสู้กับทหารพม่าจนได้รับชัยชนะ และผู้ที่อพยพมาได้ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณนั้น ในกลุ่มนี้มีสองพี่น้องที่เคยอาศัยโบสถ์หลบหนีภัย ทั้งสองมีความคิดที่จะบูรณะโบสถ์ใหม่ แต่พี่สาวเห็นว่าโบสถ์ทรุดโทรมมากจึงไปสร้างวัดใหม่แทน น้องสาวต้องการทำตามสัจจาธิษฐานของตนว่าถ้ารอดตายจะบูรณะซ่อมแซมโบสถ์ จึงดำเนินการบูรณะจนเสร็จและตั้งชื่อว่า วัดพรหมจารีย์ ต่อมาชาวบ้านเรียกว่าวัดน้องสาว จนปัจจุบันเพี้ยนมาเป็น วัดนางสาว โบราณสถานที่สำคัญของวัดนี้ คือโบสถ์ที่มีฐานโค้งเป็นรูปเรือสำเภาก่ออิฐ มีประตูเข้าออกเพียงประตูเดียวชาวบ้านเรียกว่า โบสถ์มหาอุด หลังคามุงกระเบื้องดินเผาแบบเก่า ขื่อข้างบนใช้ไม้ซุงทั้งต้น มีเสมาคู่เป็นหินทรายขนาดเล็กอยู่รอบ ๆ โบสถ์ นอกจากนี้บริเวณหน้าวัดซึ่งติดกับแม่น้ำท่าจีน ยังมีอุทยานมัจฉาประกอบด้วยฝูงปลาสวายจำนวนมากอาศัยอยู่ นักท่องเที่ยวนิยมมาให้อาหารแก่ฝูงปลาและเที่ยวชมอยู่เสมอ

การปกครอง (#) วัดนางสาวมีเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จำนวน 7 รูป ดังนี้
10หลวงพ่อนิล
2.หลวงพ่อแสง
3.หลวงพ่อก้ว
4.พระครูถาวร
5.พระครูนิเทก์ธรรมสาคร
6.พระครูสถิตธรรมสาคร
1 พระครูธรรมรัต ตั้งแต่ พ.ศ.2519�� (-) ปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูธรรมรัต (ธงชัย) ชวนปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระครูสรภาณประสิทธิ์ คมฺภีรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระปราโมทย์ สุธีโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระสุรัตน์ มหาญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระมนตรี ขนฺติโก

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระสุรพงษ์ ขนฺติโก

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระสุเทพ เทวธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระคำรณ โชติโก

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระนิมิตร ญาณเตโช

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระกำพล สุภาจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระชัชชัย ญาณธีโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-05-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2565

พระกนกกร เขมจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-05-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2565

พระอานนท์ ฐิตมโน

ข้อมูลเมื่อ : 11-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-06-2565

พระธนาคม สุตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 11-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-06-2565

พระอนุสรณ์ อภินนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 27-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น