เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูสังฆรักษ์ กีรติ จันทร์ขำ

ฉายา
ทีปงฺกโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
45 ปี

E-mail
keerati1604@gmail.com

Line ID
-

Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100029294920351

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นครูพระสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ตำแหน่ง

เป็นรองเจ้าอาวาส
เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสหกรณ์โฆสิตาราม
เป็นเลขานุการเจ้าอาวาสวัดสหกรณ์โฆสิตาราม

จำนวนเข้าดู : 91

ปรับปรุงล่าสุด : 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 16:21:07

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 18:04:06

 
 
 
 

ประวัติ

พระครูสังฆรักษ์กีรติ    ฉายา   ทีปงฺกโร   อายุ ๔๕   พรรษา  ๑๖    วิทยฐานะ  น.ธ. เอก , ป.บส.

         วัดสหกรณ์โฆสิตาราม    ตำบลโคกขาม    อำเภอเมืองสมุทรสาคร    จังหวัดสมุทรสาคร             

         ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง     ผู้ช่วยเจ้าอาวาส   วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

 สถานะเดิม

ชื่อ  นายกีรติ              นามสกุล   จันทร์ขำ    เกิดวันเสาร์   แรม ๑๓ ค่ำ  เดือน ๕  ปี มะเส็ง

ตรงกับวันที่  ๑๖  เดือนเมษายน   พ.ศ.  ๒๕๒๐          

ณ  บ้านเลขที่ ๖๖/๒  หมู่ ๘ ตำบลโคกขาม  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร

บิดาชื่อ นายกมล    มารดาชื่อ นางมานิตย์

 อุปสมบท

เมื่อวันที่  ๓  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๔๘

พัทธสีมา  วัดสหกรณ์โฆสิตาราม    ตำบลโคกขาม   อำเภอเมืองฯ   จังหวัดสมุทรสาคร

พระอุปัชฌาย์   พระครูวิสุทธิ์สิทธิ์คุณ  วัดโกรกกราก   ตำบลโกรกกราก   อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร 

พระกรรมวาจาจารย์  พระครูสาครธรรมโฆสิต วัดสหกรณ์โฆสิตาราม  ตำบลโคกขาม  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร 

พระอนุสาวนาจารย์ พระครูเมตตามงคลวิศิษฏ์ วัดวิศิษฏ์บุญญาวาส แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 วิทยฐานะ

  1. พ.ศ. ๒๕๔๒     สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แขวงหัวหมาก   เขตบางกะปิ   จังหวัดกรุงเทพมหานคร

  1. พ.ศ. ๒๕๕๑     สอบได้  น.ธ. เอก  สำนักศาสนศึกษาวัดสหกรณ์โฆสิตาราม

สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรสาคร  ตำบลมหาชัย   อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร

๓. พ.ศ. ๒๕๖๐      สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ที่วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

   งานการปกครอง

                 ๑.  พ.ศ. ๒๕๕๓    ได้รับแต่งตั้งเป็นพระวินยาธิการ จังหวัดสมุทรสาคร

                 ๒.  พ.ศ. ๒๕๕๓    ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

                 ๓.  พ.ศ. ๒๕๕๓    ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

                 ๔.  พ.ศ. ๒๕๕๔    ได้รับแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์

     สมณศักดิ์

                 ๑. พ.ศ. ๒๕๕๔     ได้รับแต่งตั้งฐานานุกรม ที่ พระสมุห์  ในพระเมธีรัตนดิลก      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามฯ    

                 ๒. พ.ศ. ๒๕๖๒      ได้รับแต่งตั้งฐานานุกรม ที่ พระครูสังฆรักษ์  ในพระธรรมสุธี   รองเจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2551

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2539
โรงเรียนปทุมคงคา