เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูปฐมสุทธิกร (เชวง) พยุงกิจ

ฉายา
สุชีโว

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
75 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นพระวินยาธิการ

ตำแหน่ง

เป็นรองเจ้าอาวาสวัดอ้อมใหญ่

จำนวนเข้าดู : 101

ปรับปรุงล่าสุด : 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 17:33:31

ข้อมูลเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564 22:02:46

 
 
 
 

ประวัติ

๑.ชื่อ    
     พระปลัดเชวง  ฉายา  สุชีโว     อายุ ๗๖ ปี       พรรษา ๕๖   วิทยฐานะ น.ธ. เอก 
     วัดอ้อมใหญ่     ตำบลอ้อมใหญ่   อำเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม
     ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  รองเจ้าอาวาสวัดอ้อมใหญ่


๒.สถานะเดิม   
       นายเชวง    นามสกุล  พยุงกิจ    เกิด  ๖  ฯ๑๔  ๕ ค่ำ  ปีกุน
         
       ตรงกับ วันศุกร์  ที่  ๔ เดือน เมษายน   พ.ศ. ๒๔๙๐
       บิดา นายบุญช่วย    มารดา นางวงษ์    นามสกุล พยุงกิจ
       บ้านเลขที่๑๔/๒๓   หมู่ที่ ๕    ตำบลอ้อมใหญ่    อำเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม

 ๓.
บรรพชา-อุปสมบท        
      วันที่  ๖  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๑๐  ตรงกับวัน ๓ ฯ  ๖  ค่ำ ปีมะแม
      ณ พัทธสีมาวัดอ้อมใหญ่  ตำบลอ้อมใหญ่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
      โดยมี
      พระอุปัชฌาย์            พระครูอินทคุณาวสัย             วัดบ้านโป่ง   อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 
      พระกรรมวาจาจารย์     พระครูสมุห์แสวง  ธมฺมรโส    วัดเทียนดัด  ตำบลบ้านใหม่  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม                 
       พระอนุสาวนาจารย์     พระอธิการทวี  นนฺทโก         วัดอ้อมใหญ่  ตำบลอ้อมใหญ่    อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 


๔.วิทยาฐานะ            
      พ.ศ. ๒๕๐๑          จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔  โรงเรียนวัดอ้อมใหญ่
      พ.ศ. ๒๕๑๓          สอบได้นักธรรมชั้นเอก  สำนักศาสนศึกษาวัดอ้อมใหญ่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

                                             
     การศึกษาพิเศษ      สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้
     ความชำนาญ         การแสดงพระธรรมเทศนา   การบรรยายธรรม

๕. งานปกครอง        
     พ.ศ.๒๕๒๑          เป็นผู้ช่วยเลขา อปต. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
     พ.ศ. ๒๕๒๑         เป็นพระกรรมวาจาจารย์
     พ.ศ. ๒๕๓๙         เป็นรองเจ้าอาวาสวัดอ้อมใหญ่   ตำบลอ้อมใหญ่  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ใบตราตั้งเลขที่ ๑/๒๕๓๙
                                ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๙
    พ.ศ. ๒๕๔๒          เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
    พ.ศ.๒๕๕๔           เป็นพระวินยาธิการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม    

 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระฐานานุกรมที่ พระปลัด
ได้รับ พ.ศ. 2537
พระครูปฐมสุทธิกร
ได้รับ พ.ศ. 2558

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2513

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.4
ปีที่จบ พ.ศ. 2501
โรงเรียนวัดอ้อมใหญ่