เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูสรภาณประสิทธิ์ กอสนาน

ฉายา
คมฺภีรธมฺโม

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
67 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม

ตำแหน่ง

เป็นรองเจ้าอาวาสวัดนางสาว

จำนวนเข้าดู : 164

ปรับปรุงล่าสุด : 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 13:55:54

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 11:12:35

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม ชื่อ นาย เชวง นามสกุล กอสนาน เกิดวัน อาทิตย์ ขึ้น ๖ ค่ำเดือน ๔ ปี มะเมีย ตรงกับวันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๘ บิดาชื่อ นายธวัช กอสนาน� มารดาชื่อ นางกิมไล้ กอสนาน ภูมิลำเนา (บ้านเกิด) เลขที่ ๙ หมู่ ๗ ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร� อุปสมบท วันพุธ ขึ้น ๕ ค่ำเดือน ๘ ปี มะเส็ง ตรงกับวันที่ ๒๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๐ ณ วัดนางสาว�ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พระอุปัชฌาย์ พระครูโสภณธรรมสาคร�วัดอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พระกรรมวาจาจารย์ พระครูวิมล� วิมโล (พระครูสาครธรรมรัต)�วัดสุวรรณรัตนาราม ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการธงชัย ชวนปญฺโญ วัดนางสาว ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วิทยฐานะ จบ นักธรรมชั้นเอก จบ ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพฯ งานปกครอง พ.ศ.๒๕๒๒ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดนางสาว สมณศักดิ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้รับแต่งตั้งพระฐานานุกรม พระครูคู่สวด ใน พระพรหมกวี วัดกัลยาณมิตร ที่ พระครูสรภาณประสิทธิ์

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูฐานานุกรม พระครูคู่สวด ใน พระพรหมกวี รองสมเด็จฯ ที่ พระครูสรภาณประสิทธิ์
ได้รับ พ.ศ. 2558

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2522