เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูอาทรยติกิจ ดร. ขำวงษ์

ฉายา
ปญฺญากาโม

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
68 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ตำแหน่ง

เป็นรองเจ้าอาวาสวัดพยัคฆาราม

จำนวนเข้าดู : 185

ปรับปรุงล่าสุด : 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 16:42:06

ข้อมูลเมื่อ : 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 17:46:20

 
 
 
 

ประวัติ

ชาติภูมิ

     พระอาทรยติกิจ ดร.นบ. มีนามเดิมว่า ชื้น ขำวงษ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๗  สถานที่เกิด บ้านเลขที่ ๑๔๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

อุปสมบท

     เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘  ณ วัดป่าพระเจ้า ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พระครูนิพัฒน์วุฒิกรณ์ วัดป่าพระเจ้า คณะอำเภอศรีประจันต์ เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง   รองเจ้าอาวาสวัดพยัคฆาราม

สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับพระราชทานแต่งตั้งพระครูสัญญาบัตร ที่ "พระครูอาทรยติกิจ"

วิทยฐานะ

จบนักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดพยัคฆาราม สุพรรณบุรี
จบ ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จบ นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูอาทรยติกิจ
ได้รับ พ.ศ. 2534

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2532

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาเอก
ปีที่จบ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย