เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

รหัสวัด
02720102001

ชื่อวัด
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2461

ที่อยู่
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

เลขที่
249

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
มาลัยแมน

แขวง / ตำบล
รั้วใหญ่

เขต / อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72000

เนื้อที่
80 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา

Line
083-618-7830

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

มือถือ
083-618-7830

โทรศัพท์
083-618-7830

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
เป็นมูลนิธิ

จำนวนเข้าดู : 1884

ปรับปรุงล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 22:43:07

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 12:30:20

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๙ บ้านรั้วใหญ่ ถนนมาลัยแมน หมู่ที่ ๒ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ๓ งาน ๕๖ ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือ จดถนนมาลัยแมน และที่ดินเอกชน ทิศใต้และทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน และทางรถไฟ ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน และคลองชลประทาน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย พระอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๘ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ทรงไทย หลังคา ๓ ชั้น ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๕๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย ๒ ชั้น หอสวดมนต์ ๑ หลัง พระวิหาร กว้าง ๒๑.๓๐ เมตร ยาว ๓๑.๑๐ เมตร เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ไม่มีช่อฟ้าใบระกาหางหงส์ หน้าบันประดิษฐ์รูปลายไทยปูนปั้น ตรงกลางปั้นเป็นรูปพระมหามงกุฎประดิษฐานบนพระแท่น มีฉัตรทองคู่ประดับซ้ายขวาอันเป็นเครื่องหมายตรารัชกาลที่ ๔ สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๔๓๗ ปูชนียวัตถุมี พระประธานประจำอุโบสถ และมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางป่าเลไลยก์ ชาวบ้านเรียกว่า พระป่าเลไลยก์ สูง ๒๓.๔๘ เมตร วัดรอบพระวรกายใหญ่ ๑๑.๒๐ เมตร สร้างก่ออิฐถือปูน สร้างประมาณปี พ.ศ.๑๒๑๕ ประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารใหญ่
         วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๑๓๖๙ เดิมชื่อ วัดลานมะขวิด โดยเอาชื่อหมู่บ้านลานมะขวิด มาตั้งเป็นชื่อ เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแต่สมัยโบราณ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงพระวินิจฉัยว่าคงจะสร้างขึ้นในสมัยอู่ทอง โดยสันนิษฐานจากลักษณะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานภายในพระวิหารประจำวัด ทีเรียกนามกันว่า พระป่าเลไลยก์ แต่เดิมคงเป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ต่อมาองค์พระชำรุดหักพังลงชนชั้นหลังที่มาปฏิสังขรณ์องค์พระขึ้นมาใหม่ เปลี่ยนเป็นพระปางป่าเลไลยก์แต่จะเปลี่ยนแปลงครั้งไหนไม่ปรากฏหลักฐาน ครั้นสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ได้โปรดให้ขุนหลวงพงั่ว ( สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ ) ไปรักษาเมืองสุพรรณบุรีในปี พ.ศ. ๑๘๙๓ และได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดป่าเลไลยก์เป็นการใหญ่ ครั้งถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่ ๔ วัดนี้รกร้างไม่มีพระสงฆ์ปกครองดูแล จึงโปรดเกล้า ฯ ให้พระยาบดินทร์ไปสร้างวัดป่าเลไลยก์ร่วมกันกับหลวงพ่อกล่ำ เจ้าอาวาสวัดประตูสาร จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ทำการก่อสร้างถาวรวัตถุขึ้นใหม่เกือบหมดทั้งวัด ต่อมาในรัชกาลที่ ๖ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะวัดป่าเลไลยก์เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๖๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ หลวงพ่อกล่ำ พ.ศ.๒๔๒๑ รูปที่ ๒ เจ้าอธิการสุด พ.ศ.๒๔๔๗ รูปที่ ๓ พระครูโพธาภิรัต ( สอน ) พ.ศ.๒๔๕๖ – ๒๔๗๕ รูปที่ ๔ พระครูรักขิตวันมุนี ( พร ) พ.ศ.๒๔๗๕ – ๒๔๘๐ รูปที่ ๕ พระครูโพธาภิรัต ( โต๊ะ ) พ.ศ.๒๔๘๐ – ๒๔๘๓ รูปที่ ๖ พระวิสุทธิสารเถร ( ถิร ) พ.ศ.๒๔๙๔ – ๒๕๒๗ รูปที่ ๗ พระธรรมมหาวีรานุวัตร ( ฉลอง จินฺตาอินฺโท ) พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๕๔ รูปที่ ๘ พระธรรมพุทธิมงคล ( สอิ้ง   สิรินนฺโท )พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๗ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ ปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระธรรมพุทธิมงคล สิรินนฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-09-2566

พระศรีธวัชเมธี ธมฺมธโช

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-09-2566

พระสิริสุพรรณาภรณ์ วิจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-09-2566

พระครูโสภณวีรานุวัตร ณฏฺฐวโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-09-2566

พระครูพิพัฒน์วุฒิกร ธีรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระครูอมรศุภกิจ ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระครูศรีอรรถศาสตร์ มหาอตฺโถ

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-09-2566

พระมหากาว นาควโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระมหาสมโภชน์ สิริจนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระครูพิพิธพุทธิวัฒน์ (บุญเลิศ) อภโย

ข้อมูลเมื่อ : 20-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2567

พระครูปลัดพุทธิวัฒน์ (ศักดิ์ดนัย) สนฺตจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 20-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2567

พระฉนวน ธมฺมทินโน

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2567

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ภาพเขียนเรื่องร...

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

เปิดดู 1806 ครั้ง

เรือนขุนช้าง

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

เปิดดู 364 ครั้ง

วิหารหลวงพ่อโตว...

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

เปิดดู 155 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

พระครูโสภณวีราน...

ข้อมูลเมื่อ 24-05-2565

เปิดดู 58 ครั้ง

พระครูโสภณวีราน...

ข้อมูลเมื่อ 24-05-2565

เปิดดู 245 ครั้ง

พระครูโสภณวีราน...

ข้อมูลเมื่อ 24-05-2565

เปิดดู 163 ครั้ง

โครงการปฏิบัติว...

ข้อมูลเมื่อ 08-03-2565

เปิดดู 83 ครั้ง

วิทยาลัยสงฆ์สุพ...

ข้อมูลเมื่อ 02-03-2565

เปิดดู 285 ครั้ง

โอวาทธรรม ว่าด้...

ข้อมูลเมื่อ 02-03-2565

เปิดดู 122 ครั้ง

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด