เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code ถ้ำผาพิรุณ

รหัสวัด
02710401006

ชื่อวัด
ถ้ำผาพิรุณ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2481

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านสะมะแก

เลขที่
-

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
นาสวน

เขต / อำเภอ
ศรีสวัสดิ์

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
๗๑๒๕๐

เนื้อที่
61 ไร่ - งาน - ตารางวา

โทรศัพท์
082-1926939

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเข้าดู : 1436

ปรับปรุงล่าสุด : 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 16:06:51

ข้อมูลเมื่อ : 3 ตุลาคม พ.ศ. 2564 14:31:22

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดถ้ำผาพิรุณ ตั้งอยู่ที่ บ้านสะมะแก หมู่ที่ ๔ ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖๑ ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือและทิศใต้  จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออก จดลำห้วย ทิศตะวันตก จดถนนหลวงสายกาญจนบุรี-ศรีสวัสดิ์  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐  เป็นอาคารไม้เนื้อแข็ง ยกพื้นกระดาน ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๙ หลัง เป็นอาคารไม้  นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ คือ โรงครัว อาคารปฏิบัติธรรม และอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดถ้ำผาพิรุณ ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๑ ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้น เพื่อเป็นที่บำเพ็ญบุญประจำหมู่บ้าน เนื่องจากเดิมหากจะทำบุญตามประเพณี ชาวบ้านต้องไปนิมนต์พระสงฆ์มาจากวัดอื่นๆ ที่ห่างไกลซึ่งไม่สะดวก จึงได้พร้อมใจกันสร้างศาลาสำหรับบำเพ็ญบุญขึ้น และสร้างกุฏิที่พักสงฆ์ขึ้น เพื่อพระสงฆ์ได้มาอยู่จำพรรษา และได้สร้างเสนาสนะต่างๆ เพิ่มขึ้นและได้ตั้งเป็นวัดขึ้นในระยะต่อมา การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระหม่องเอ พ.ศ.๒๔๘๑-๒๔๙๒ รูปที่ ๒ พระอธิการสาคร สญฺญจิตฺโต พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๔๙๙  รูปที่ ๓ พระอธิการวีระ สุรวโร พ.ศ.๒๔๑๒-๒๕๒๓  รูปที่ ๔ พระอธิการสาคร วราโภ
พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๓๐  รูปที่ ๕ พระอธิการโอฬาร วชิโร พ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๓๙ รูปที่ ๖ พระครูประกาศกาญจนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๑  รูปที่ ๗ พระสุริยันต์ สุรเตโช  รักษาการถึงปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔

รายการพระ

พระสุริยันต์ สุรเตโช

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

พระปลัดดิเรก นาถธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระนิรุต ธีรปัญโญ

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

พระไกรลาศ ปัยยาทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

พระมหาพิเชษฐ์ พลญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

พระบุญส่ง อนาลโย

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

พระธนรัตน์ ผาสุกสุนทโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

พระชัยชนะ ปยุตโต

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด