เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระใบฎีกาบุญรอด พุกพิลา

ฉายา
กิตฺติธโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
85 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม

ตำแหน่ง

เป็นรองเจ้าอาวาส

จำนวนเข้าดู : 76

ปรับปรุงล่าสุด : 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 19:19:36

ข้อมูลเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564 12:02:33

 
 
 
 

ประวัติ

๑.    ชื่อ   
             พระ  บุญรอด   ฉายา  กิตฺติธโร   อายุ  ๘๕  ปี  พรรษา ๓๒  วิทยะฐานะ ป.๔
             วัด  บางปลา  ตำบล  บ้านเกาะ  อำเภอ  เมืองฯ  จังหวัด  สมุทรสาคร
             ปัจจุบันเป็น  รองเจ้าอาวาส    วัด  บางปลา
๒.   สถานะเดิม   ชื่อ บุญรอด  นามสกุล  พุกพิลา  เกิดวันที่  ๖ กรกราคม ๒๔๘๐
             บิดา   นายสิงห์  มารดา  นางต่อม นามสกุล  พกลพิลา  บ้านเลขที่  ๘๑/๔
             ตำบล   บ้านเกาะ  อำเภอ  เมืองฯ  จังหวัด  สมุทรสาคร
๓. บรรพชา-อุปสมบท  
             วันที่  ๒๔ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๓๒   ณ วัด บางปลา ตำบล  บ้านเกาะ
             อำเภอ เมืองฯ   จังหวัด  สมุทรสาคร 
             พระอุปัชฌาย์  พระครูสาครวุฒิชัย   วัด บางปลา
             ตำบล  บ้านเกาะ  อำเภอ  เมืองฯ  จังหวัด  สมุทรสาคร
             พระกรรมวาจาจารย์  พระคูใบฎีกาบุญส่ง  วัด  วิสุทธาราม(บางสีคต)
             ตำบล  บางกระเจ้า  อำเภอ  เมืองฯ จังหวัด  สมุทรสาคร
             พระอนุสาวนาจารย์  พระบุญรอม อุทโย  วัด   บางปลา
             ตำบล  บ้านเกาะ  อำเภอ  เมืองฯ  จังหวัด  สมุทรสาคร
๔.    วิทยฐานะ    
             ๑)  พ.ศ.  ๒๔๙๓  สำเร็จ  ป.๔    โรงเรียน  วัดบางปลา
             ๒) พ.ศ.  ๒๕๔๓  สอบได้  น.ธ.เอก  สำนักเรียน  วัดบางปลา
                 ตำบล  บ้านเกาะ  อำเภอ  เมืองฯ  จังหวัด  สมุทรสาคร
๕. ดำรงตำแหน่งทางคณะสงฆ์  
             พ.ศ.  ๒๕๔๓  เป็น รองเจ้าอาวาส   วัด  บางปลา
                    ตำบล  บ้านเกาะ  อำเภอ  เมืองฯ  จังหวัด  สมุทรสาคร
             พ.ศ.  ๒๕๔๓  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม  วัด  บางปลา
                    ตำบล  บ้านเกาะ  อำเภอ  เมืองฯ  จังหวัด  สมุทรสาคร
 ๖. สมณศักดิ์
             พ.ศ.  ๒๕๔๖  เป็น  พระครูใบฎีกาบุญรอด
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2543