เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8439 รูป
สามเณร
315 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
34 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8969 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7280 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดศรีสุวรรณาวาส

รหัสวัด
02710606002

ชื่อวัด
วัดศรีสุวรรณาวาส

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ทุ่งทอง

เขต / อำเภอ
ท่าม่วง

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71110

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 502

ปรับปรุงล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 09:18:10

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 14:40:15

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดศรีสุวรรณาวาส (วัดพุ่งทอง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี จัดตั้งวัดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2510 ได้รับพระราชานวิสงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.2516 เป็นวัดราษฎร์ มหานิกาย
 
โดยวัดมีการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป เข้าพรรษา โครงการอบรมคุณธรรม
 
และจริยธรรมนักเรียน โครงการวิถีธรรม วิถีไทย วิถีพุทธ,โครงการสวดมนต์ข้ามปี ฯลฯ ปัจจุบัน วัดศรีสุวรรณาวาส มีพระครูวัชรกาญจนาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาส

รายการพระ

พระครูวัชรกาญจนาภรณ์ ปญฺญาวชิโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 16-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-11-2564

รุ่งเพ็ชร ปิยสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 16-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-11-2564

เกศ เกสสุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 16-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-11-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด