เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดท่าไม้

รหัสวัด
02740203001

ชื่อวัด
วัดท่าไม้

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2532

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 22 เดือน มิถุนายน ปี 2537

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
11

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ท่าไม้

เขต / อำเภอ
กระทุ่มแบน

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74100

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม

จำนวนเข้าดู : 260

ปรับปรุงล่าสุด : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 08:56:18

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 20:52:06

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดท่าไม้.ตั้งวัดเมื่อวันที่28เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ.2532
วัดท่าไม้ เดิมเป็นสำนักสงฆ์มีนามว่า “โพธิ์ธรรมรังษี” สร้างขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2520 โดยพระภิกษุยอด อุปติสโส จาริกมาตั้งสถานปฏิบัติธรรม โดยได้ติดต่อขอซื้อที่ดิน 4 ไร่ และรับบริจาคอีก 2 ไร่ สามารถสร้างศาลาอเนกประสงค์ กุฏิเจ้าอาวาส ศาลาท่าน้ำ และอื่น ๆ กระทั่งถึงกลางปี พ.ศ.2523 พระภิกษุยอด จึงออกจาริกหายไป
               ท่านพระครูธรรมรัตน์ เจ้าคณะตำบลท่าไม้ เห็นความชำรุดทรุดโทรม จึงส่งพระประสิทธิ์ กิตติภทโท จากวัดนางสาว ไปเป็นผู้ดูแลในปี 2527 จนได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดท่าไม้ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2532 โดยพระอาจารย์สุรสิงห์ สุรสีโล มารับตำแหน่งเจ้าอาวาส
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2533 และได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถ์ในวันที่ 24 ตุลาคม 2534 และท่านยังได้สร้างวัตถุไว้คู่พระศาสนา จวบจนวาระสุดท้าย
               เมื่ออดีตเจ้าอาวาสได้มรณภาพลง เจ้าคณะจังหวัดจึงแต่งตั้งให้พระญาณวิกรม ย้ายจากวัดท่ากระบือมาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส สืบจนถึงปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระญาณวิกรม สิริสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-12-2564

พระครูอาทรสาครกิจ สุทฺธิชโย

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-12-2564

พระวิทวัฒน์ โกวิโท

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-12-2564

พระใบฎีกา บรรเจิด จิณฺณาจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-12-2564

พระธีรธรรม จิตฺตสโก

ข้อมูลเมื่อ : 16-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-12-2564

พระสมุห์ จารุต อาภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 16-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-12-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น