เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8362 รูป
สามเณร
301 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7208 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดท่าไม้

รหัสวัด
02740203001

ชื่อวัด
วัดท่าไม้

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2532

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 22 เดือน มิถุนายน ปี 2537

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
11

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ท่าไม้

เขต / อำเภอ
กระทุ่มแบน

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74100

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม

จำนวนเข้าดู : 599

ปรับปรุงล่าสุด : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 08:56:18

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 20:52:06

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดท่าไม้.ตั้งวัดเมื่อวันที่28เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ.2532
วัดท่าไม้ เดิมเป็นสำนักสงฆ์มีนามว่า “โพธิ์ธรรมรังษี” สร้างขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2520 โดยพระภิกษุยอด อุปติสโส จาริกมาตั้งสถานปฏิบัติธรรม โดยได้ติดต่อขอซื้อที่ดิน 4 ไร่ และรับบริจาคอีก 2 ไร่ สามารถสร้างศาลาอเนกประสงค์ กุฏิเจ้าอาวาส ศาลาท่าน้ำ และอื่น ๆ กระทั่งถึงกลางปี พ.ศ.2523 พระภิกษุยอด จึงออกจาริกหายไป
               ท่านพระครูธรรมรัตน์ เจ้าคณะตำบลท่าไม้ เห็นความชำรุดทรุดโทรม จึงส่งพระประสิทธิ์ กิตติภทโท จากวัดนางสาว ไปเป็นผู้ดูแลในปี 2527 จนได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดท่าไม้ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2532 โดยพระอาจารย์สุรสิงห์ สุรสีโล มารับตำแหน่งเจ้าอาวาส
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2533 และได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถ์ในวันที่ 24 ตุลาคม 2534 และท่านยังได้สร้างวัตถุไว้คู่พระศาสนา จวบจนวาระสุดท้าย
               เมื่ออดีตเจ้าอาวาสได้มรณภาพลง เจ้าคณะจังหวัดจึงแต่งตั้งให้พระญาณวิกรม ย้ายจากวัดท่ากระบือมาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส สืบจนถึงปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระญาณวิกรม สิริสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-12-2564

พระครูอาทรสาครกิจ สุทฺธิชโย

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-12-2564

พระวิทวัฒน์ โกวิโท

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-12-2564

พระใบฎีกา บรรเจิด จิณฺณาจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-12-2564

พระธีรธรรม จิตฺตสโก

ข้อมูลเมื่อ : 16-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-12-2564

พระสมุห์ จารุต อาภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 16-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-12-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด