เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8344 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7192 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ฐานข้อมูลวัด

พระสุพรรณวชิราภรณ์

เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

วัดดอนเจดีย์

มหานิกาย

พระครูธรรมสารรักษา

รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

วัดบรรหารแจ่มใส

มหานิกาย

พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์

รองเจ้าคณะจังหวัด

วัดพระลอย

มหานิกาย

พระครูโสภณคุณาธาร สิงห์โต

รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

วัดสาลี

มหานิกาย

วัดม่วงเจริญผล

ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

เปิดดู 1018 ครั้ง

วัดโพธิ์ศรีเจริญ

ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

เปิดดู 2314 ครั้ง

วัดโพธิ์นฤมิตร

ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-03-2565

เปิดดู 953 ครั้ง

วัดโพธาราม

ต.บางงาม อ.ศรีประจันต์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2565

เปิดดู 308 ครั้ง

วัดพังม่วง

ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-03-2565

เปิดดู 1149 ครั้ง

วัดไผ่พันมือ

ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

เปิดดู 698 ครั้ง

วัดปู่เจ้า

ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

เปิดดู 659 ครั้ง

วัดป่าพระเจ้า

ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

เปิดดู 1702 ครั้ง

วัดปลายนา

ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-03-2565

เปิดดู 963 ครั้ง

วัดบ้านกล้วย

ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

เปิดดู 1185 ครั้ง

วัดบ้านกร่าง

ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2565

เปิดดู 1274 ครั้ง

วัดบรรไดทอง

ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

เปิดดู 1591 ครั้ง

วัดน้อยชมภู่

ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-02-2565

เปิดดู 393 ครั้ง

วัดเทพสุธาวาส

ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-04-2565

เปิดดู 671 ครั้ง

วัดเถรพลาย

ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-03-2565

เปิดดู 748 ครั้ง

วัดถั่ว

ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

เปิดดู 770 ครั้ง

วัดดอนสุทธาวาส

ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

เปิดดู 611 ครั้ง

วัดดอนบุบผาราม

ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2565

เปิดดู 2504 ครั้ง

วัดดงขี้เหล็ก

ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2565

เปิดดู 1126 ครั้ง

วัดจรรย์

ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-03-2565

เปิดดู 561 ครั้ง

วัดคลองชะอม

ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

เปิดดู 592 ครั้ง

วัดคลองชะโด

ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2565

เปิดดู 928 ครั้ง

ที่พักสงฆ์หนองสลิด

ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

เปิดดู 259 ครั้ง

วัดบ่อหว้า

ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-02-2566

เปิดดู 876 ครั้ง

วัดดอนสำโรง

ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-02-2566

เปิดดู 966 ครั้ง

วัดกาญจนาราม

ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-02-2566

เปิดดู 761 ครั้ง

วัดหนองสำโรง

ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

เปิดดู 466 ครั้ง

วัดหนองราชวัตร

ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

เปิดดู 1182 ครั้ง

วัดหนองเต่าทอง

ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

เปิดดู 752 ครั้ง

วัดสุวรรณเจริญธรรม

ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ

จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

เปิดดู 415 ครั้ง

650 รายการ / 22 หน้า
1
2
3
4
5
6
7