เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองสำโรง

รหัสวัด
02721001005

ชื่อวัด
วัดหนองสำโรง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 28 เดือน สิงหาคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 500

ที่อยู่
วัดหนองสำโรง

เลขที่
5

หมู่ที่
10

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองราชวัตร

เขต / อำเภอ
หนองหญ้าไซ

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72240

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 261

ปรับปรุงล่าสุด : 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 22:10:40

ข้อมูลเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564 11:12:34

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดหนองสำโรง
                   

                    ๑. วัดหนองสำโรง ตั้งอยู่เลขที่ ๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกรมการศาสนา และมหาเถรสมาคม อนุญาตให้ นายสำรวย ทองโสภา สร้างวัดขึ้น เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๒๙ ตามข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๐๗)  และได้รับความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดตั้งเป็นวัด เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ให้เป็นวัดโดยสมบูรณ์

                     ๒. วัดหนองสำโรง มีเนื้อที่ประมาณ ๙ ไร่ ๓ งาน ๗๒ ตารางวา (ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๑๗๖ เล่ม ๑๖๒ หน้า ๗๖ เลขที่ดิน ๓ หน้าสำรวจ ๑๕๗๒) โดยมีพระอธิการทิม กลฺยาณธโร อายุ ๗๔ ปี พรรษา ๑๓ ปี เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดฯ ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน รวม ๒ ปี ๖ เดือน  มีพระจำพรรษาประจำ ๗ รูป สภาพพื้นที่ทั่วไปติดไร่นา และไร่มันสำปะหลัง เป็นที่โล่ง ใกล้ชุมชน และใกล้โรงเรียน การเดินทางเข้ามาโดยสะดวก ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ ๘ กิโลเมตร

                    ๓. ภายในวัดหนองสำโรง มีสิ่งก่อสร้างภายในวัด  ได้แก่ กุฏิพระสงฆ์ จำนวน ๑ หลังใหญ่ แบ่งเป็นห้อง จำนวน ๑๑ ห้อง ศาลาการเปรียญ ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ศาลาชุมชน จำนวน ๑ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล (ฌาปนสถาน) จำนวน ๑ หลัง และเมรุ จำนวน ๑ หลัง เป็นต้น ทั้งนี้ วัดไร่แสนสุข ยังขาดอุโบสถซึ่งใช้เป็นที่ประกอบกิจกรรมของสงฆ์

                   ๔. วัดหนองสำโรง เป็นศูนย์กลางของชุมชนตำบลหนองหญ้าไซในด้านต่างๆ เช่น ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของชุมชน เป็นต้น ปัจจุบันทางวัดอยู่ในช่วงปรับพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ของวัดและชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดี โดยชาวบ้านในชุมชนมีความพร้อมที่จะช่วยกันทำบุญในการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ในครั้งนี้ จนกว่าจะแล้วเสร็จ  


ลำดับเจ้าอาวาส
๑. หลวงพ่อโม้ง
๒. หลวงหวิน
๓. พระอธิการทิม กลฺยาณธโร 
๔. หลวงพ่อเสริม
 

รายการพระ

พระสุจินต์ สุทฺธิจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-02-2565

พระใจ วิสุทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระชำนาญ อติพโล

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

เทศกาลงานบุญประเพณี

ปฏิทินประเพณีงา...

วันที่จัดงาน : 01-01-2566

เปิดดู 47 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

ศาลตาเจ้าวัด

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

เปิดดู 32 ครั้ง

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

เปิดดู 25 ครั้ง

พระสีวลี

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

เปิดดู 28 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ธรรมะสอนใจให้เข...

ข้อมูลเมื่อ 23-02-2565

เปิดดู 309 ครั้ง

สาระธรรม

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

เปิดดู 171 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ข้อคิดคติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

เปิดดู 126 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ปฎิบัติธรรมสวดมนต์ทำวัตร

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

ใบวิสุงคามสีมา

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

ใบตั้งวัด

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

โฉนดที่ดิน

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น