เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8380 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8903 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7225 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองสำโรง

รหัสวัด
02721001005

ชื่อวัด
วัดหนองสำโรง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 28 เดือน สิงหาคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 500

ที่อยู่
วัดหนองสำโรง

เลขที่
5

หมู่ที่
10

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองราชวัตร

เขต / อำเภอ
หนองหญ้าไซ

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72240

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 442

ปรับปรุงล่าสุด : 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 22:10:40

ข้อมูลเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564 11:12:34

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดหนองสำโรง
                   

                    ๑. วัดหนองสำโรง ตั้งอยู่เลขที่ ๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกรมการศาสนา และมหาเถรสมาคม อนุญาตให้ นายสำรวย ทองโสภา สร้างวัดขึ้น เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๒๙ ตามข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๐๗)  และได้รับความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดตั้งเป็นวัด เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ให้เป็นวัดโดยสมบูรณ์

                     ๒. วัดหนองสำโรง มีเนื้อที่ประมาณ ๙ ไร่ ๓ งาน ๗๒ ตารางวา (ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๑๗๖ เล่ม ๑๖๒ หน้า ๗๖ เลขที่ดิน ๓ หน้าสำรวจ ๑๕๗๒) โดยมีพระอธิการทิม กลฺยาณธโร อายุ ๗๔ ปี พรรษา ๑๓ ปี เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดฯ ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน รวม ๒ ปี ๖ เดือน  มีพระจำพรรษาประจำ ๗ รูป สภาพพื้นที่ทั่วไปติดไร่นา และไร่มันสำปะหลัง เป็นที่โล่ง ใกล้ชุมชน และใกล้โรงเรียน การเดินทางเข้ามาโดยสะดวก ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ ๘ กิโลเมตร

                    ๓. ภายในวัดหนองสำโรง มีสิ่งก่อสร้างภายในวัด  ได้แก่ กุฏิพระสงฆ์ จำนวน ๑ หลังใหญ่ แบ่งเป็นห้อง จำนวน ๑๑ ห้อง ศาลาการเปรียญ ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ศาลาชุมชน จำนวน ๑ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล (ฌาปนสถาน) จำนวน ๑ หลัง และเมรุ จำนวน ๑ หลัง เป็นต้น ทั้งนี้ วัดไร่แสนสุข ยังขาดอุโบสถซึ่งใช้เป็นที่ประกอบกิจกรรมของสงฆ์

                   ๔. วัดหนองสำโรง เป็นศูนย์กลางของชุมชนตำบลหนองหญ้าไซในด้านต่างๆ เช่น ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของชุมชน เป็นต้น ปัจจุบันทางวัดอยู่ในช่วงปรับพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ของวัดและชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดี โดยชาวบ้านในชุมชนมีความพร้อมที่จะช่วยกันทำบุญในการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ในครั้งนี้ จนกว่าจะแล้วเสร็จ  


ลำดับเจ้าอาวาส
๑. หลวงพ่อโม้ง
๒. หลวงหวิน
๓. พระอธิการทิม กลฺยาณธโร 
๔. หลวงพ่อเสริม
 

รายการพระ

พระอธิการสุจินต์ สุทฺธิจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-11-2566

พระใจ วิสุทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระชำนาญ อติพโล

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

เทศกาลงานบุญประเพณี

ปฏิทินประเพณีงา...

วันที่จัดงาน : 01-01-2566

เปิดดู 97 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

ศาลตาเจ้าวัด

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

เปิดดู 169 ครั้ง

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

เปิดดู 46 ครั้ง

พระสีวลี

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

เปิดดู 49 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ธรรมะสอนใจให้เข...

ข้อมูลเมื่อ 23-02-2565

เปิดดู 387 ครั้ง

สาระธรรม

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

เปิดดู 191 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ข้อคิดคติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

เปิดดู 253 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ปฎิบัติธรรมสวดมนต์ทำวัตร

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

ใบวิสุงคามสีมา

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

ใบตั้งวัด

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

โฉนดที่ดิน

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด