เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8361 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7207 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสุวรรณเจริญธรรม

รหัสวัด
02721002006

ชื่อวัด
วัดสุวรรณเจริญธรรม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 27 เดือน ตุลาคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 500

ที่อยู่
วัดสุวรรณเจริญธรรม

เลขที่
136

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองราชวัตร

เขต / อำเภอ
หนองหญ้าไซ

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72240

เนื้อที่
66 ไร่ - งาน 63 ตารางวา

มือถือ
081-0168764

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข

จำนวนเข้าดู : 421

ปรับปรุงล่าสุด : 10 มีนาคม พ.ศ. 2567 12:02:38

ข้อมูลเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564 10:49:36

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดสุวรรณเจริญธรรม 
                   วัดสุวรรณเจริญธรรม เบื้องต้นได้ตั้งเป็นสำนักสงฆ์ ยุ้ย เจริญธรรม ตั้งแต่ ๒๕๔๒ เรื่อยมาจนได้สร้างเป็น กุฎิสงฆ์ที่พักสงฆ์  ต่อมาคุณ พ่อเจริญ ชาวบ้านดิน และคุณยุ้ย ได้มอบที่ดินเพื่อทำการสร้างวัด และสร้าง เสนาสนะภายในวัด และตั้งชื่อ วัดมีนามว่า วัดสุวรรณเจริญธรรม
เหตุแห่งการสร้างวัด 
อาศัยความตามข้อ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗)   ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ สำนักงานพระพุทธศาสนา ด้วยความเห็นชอบของเถรสมาคม 
อนุญาตให้  นายชวน ชาวเขาดิน  อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองราชวัตร  อำเภอหนองหญ้าไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี
สร้างวัดขึ้นที่บ้าน หนองราชวัตร  หมู่ ๔  ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ภายในกำหนดตั้งแต่วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ได้รับวิสุงคามสีมา ประกาศ ณ วันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ปัจจุบันมี พระอธิการ ชวน ปญฺญขฺกโร    จำพรรษาเพียงหนึ่งรูป


ลำดับเจ้าอาวาส
๑. พระอธิการ ชวน ปุญฺญขฺกโร

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : ใบวิงสุงคามสีมา (235.34 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : น.ส.๓ (184.92 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : หนังสืออนุญาตให้สร้างวัด (231.42 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการชวน ปุญญงฺกโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ขอเชิญร่วมทำบุญ วันสงกรานต์

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

เปิดดู 1060 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานบุญประเพณีปร...

วันที่จัดงาน : 01-01-2566

เปิดดู 66 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

เปิดดู 97 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

สวดมนต์วันมาฆบู...

ข้อมูลเมื่อ 09-02-2565

เปิดดู 103 ครั้ง

สาระธรรม

ต้นไม้สอนธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

เปิดดู 847 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ข้อคิดดีดี

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

เปิดดู 170 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ใบ น.ส.๓

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

โครงการจิตอาสา

ข้อมูลเมื่อ : 31-03-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด