เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8361 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7207 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดถั่ว

รหัสวัด
02720501002

ชื่อวัด
วัดถั่ว

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2410

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม ปี 2513

ที่อยู่
วัดถั่ว

เลขที่
138

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
สุพรรณ-ชัยนาท

แขวง / ตำบล
ศรีประจันต์

เขต / อำเภอ
ศรีประจันต์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72140

เนื้อที่
10 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา

มือถือ
0812798244

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 834

ปรับปรุงล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 10:19:40

ข้อมูลเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 09:09:22

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดถั่ว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสุพรรณ(ท่าจีน) จากประวัติคำบอกเล่าว่าในอดีตเป็นชุมชนท่าข้ามแม่น้ำแห่งหนึ่ง ด้วยมีสภาพภูมิประเทศเป็นท่าลาดตื้นเขิน สามารถนำสัตว์หรือพาหนะข้ามไปมาได้ จึงเป็นชุมทางสัญจรท่าข้ามที่มีความเจริญเติบโตมาช้านาน เป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทยและชาวจีน มีความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านนิยมปลูกพืชผักสวนครัวโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วกันเป็นจำนวนมาก เมื่อสร้างวัดจึงตั้งชื่อว่า "วัดถั่ว" และเรียกหมู่บ้านว่า "บ้านวัดถั่ว"
ปัจจุบันมีพื้นที่จำนวน ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา ได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ เขตวิสูงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร
 
ลำดับเจ้าอาวาส - รักษาการแทนเจ้าอาวาส (เท่าที่ทราบ)
๑. พระอาจารย์เขื่อน
๒. พระอาจารย์เชื้อ
๓. พระอาจารย์นิ่ม
๔. พระอาจารย์ทอง
๕.พระอาจารย์จ่าง
๖. พระอาจารย์ทองหยด
๗. พระอาจารย์จุ้ย
๘. พระอาจารย์เสงี่ยม ศรีศักดา              พ.ศ.๒๔๘๐ - ไม่ทราบ
๙. พระอาจารย์เจ๊ก                              
๑๐. พระอาจารย์ฉาย                             พ.ศ.๒๔๙๔- ๒๕๐๘
๑๑. พระครูสุวรรณศีลวิมล (ศิริวิมโล)      พ.ศ.๒๕๐๙ - ๒๕๕๗
๑๒. พระอธิการพันสิน อกุกวิโส             พ.ศ.๒๕๕๗ - ปัจจุบัน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : โฉนดที่ดิน (284.47 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : โฉนดที่ดิน (308.11 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (244.84 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการพันสิน อกฺกวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระเกรียงศักดิ์ กิตฺติวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

พระชื้น ถาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ทอดกฐินสามัคคี

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 178 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

เทศน์มหาชาติ

วันที่จัดงาน : 01-11-2564

เปิดดู 68 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อเพชร

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 474 ครั้ง

เจดีย์ ๓ องค์

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 102 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วัดถั่ว (รายการ...

ข้อมูลเมื่อ 26-01-2565

เปิดดู 354 ครั้ง

สาระธรรม

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 257 ครั้ง

สื่อมีเดีย

การปฏิบัติธรรมท...

ประเภทไฟล์ : pdf

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

เปิดดู 56 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดถั่ว

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ทรัพย์สินของวัด

หลวงพ่อเพชร

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด