เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8361 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7207 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเทพสุธาวาส

รหัสวัด
02720503004

ชื่อวัด
วัดเทพสุธาวาส

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2427

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม ปี 2533

ที่อยู่
วัดเทพสุธาวาส

เลขที่
1

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
มดแดง

เขต / อำเภอ
ศรีประจันต์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72140

เนื้อที่
19 ไร่ - งาน 5 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 696

ปรับปรุงล่าสุด : 8 เมษายน พ.ศ. 2565 14:56:18

ข้อมูลเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 09:13:51

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติ
วัดเทพสุธาวาส สร้างเมื่อใดไม่ปรากฏข้อมูลสันนิษฐานจากโบราณสถานว่ามีอายุอยู่ในสมัยรัตนโกสินทร์จากประวัติคำบอกเล่าว่าเดิมชื่อ“ วัดตึก”
พบมาสมัยพระอธิการปกิจกิจโจอดีตเจ้าอาวาสเปลี่ยนชื่อเป็น“ วัดเทพสุธาวาส" ซึ่งยังคงความหมายลักษณะเดิม แต่ชาวบ้านก็ยังคงเรียกลองกันว่าวัดตึกกระทั่งทุกวันนี้ที่มาของชื่อ "วัดตึกสันนิษฐานว่ามีที่มาจากลักษณะคือ
๑ ลักษณะสิ่งก่อสร้างของวัดในอดีตอาจมีอาคารก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนซึ่งเรียกว่าตึก
๒ ลักษณะที่ตั้งของวัดซึ่งอยู่ติดแม่น้ำในภาษาเขมรเรียกว่าอีก
๓. ลักษณะนาม เฉพาะเช่นชื่อบุคคล
๔ อาจนำมาจากที่อื่นซึ่งเคยพบในกรณีการย้ายถิ่นฐานแล้วนำชื่อสถานที่เดิมมาใช้ในการตั้งชื่อสถานที่ใหม่ 4 อื่น ๆ ปัจจุบันมีพื้นที่จำนวน ๒๐ ไร่ ๒ งาน ๒๖ ตารางวาได้รับ
อนุญาตตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๒๗ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓ เขตวิสุงคามสีมากวาง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร
***ลำดับเจ้าอาวาสและรักษาการแทนเจ้าอาวาส***
๑.หลวงปู่ปั้น พ.ศ.๒๓๙๕-ไม่ทราบ
๒. หลวงตาป้อม พ.ศ.๒๔๓๐-ไม่ทราบ
๓. พระอธิการมูล พ.ศ.๒๔๗๐-๒๔๘๗
๔. พระอธิการทองหล่อ พ.ศ.๒๔๘๘-๒๔๙๒
๕. พระอธิการเลียม พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๔๙๗
๖. พระอธิการปกิจ สกิจฺโจ พ.ศ. ๒๔๙๘-๒๕๐๐
๗. พระอธิการฟ้อน  พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๐๗
๘. พระอธิการประถม  โฆสกาโม พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๒๐
๙ พระเสมอ (รก.) พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๒
๑๐. พระครูสุวรรณธรรมานุวัตร (รก.) พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๔
๑๑. พระ ใบฎีกาสมพิศ กตธุโร พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๕๐
๑๒. พระใบฎีกาเสนาะ ยสินโท พ.ศ. ๒๕๕๐- ปัจจุบัน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (6.01 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (10.92 mb)

รายการพระ

พระใบฎีกาเสนาะ ยสินฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

พระธนวุฒิ ฉนทธมโม

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

พระพรชัย สนตจิตโต

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

พระจรัญ จนทโค

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

โครงการรักษาศีล ๕

ข้อมูลเมื่อ : 22-03-2565

เปิดดู 68 ครั้ง

ขอเชิญร่วมสวดมนต์

ข้อมูลเมื่อ : 22-03-2565

เปิดดู 75 ครั้ง

๕ ส.

ข้อมูลเมื่อ : 22-03-2565

เปิดดู 312 ครั้ง

หมู่บ้านรักษาศีล ๕

ข้อมูลเมื่อ : 22-03-2565

เปิดดู 82 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญเข้าพรรษา

วันที่จัดงาน : 10-03-2564

เปิดดู 44 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานในโบสถ...

ข้อมูลเมื่อ : 20-03-2565

เปิดดู 64 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วัดเทพสุธาวาส

ข้อมูลเมื่อ 20-03-2565

เปิดดู 82 ครั้ง

สาระธรรม

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 20-03-2565

เปิดดู 51 ครั้ง

สื่อมีเดีย

วัดเทพสุธาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 20-03-2565

เปิดดู 74 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

บวชเณรภาคฤดูร้อน

ข้อมูลเมื่อ : 21-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

พระประธานในโบสถ์

ข้อมูลเมื่อ : 20-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

มอบทุนการศึกษาประจำปี

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

มอบทุนให้โรงเรียน

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด