เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8361 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7207 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดคลองชะโด

รหัสวัด
02720507003

ชื่อวัด
วัดคลองชะโด

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2485

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน ปี 2515

ที่อยู่
-

เลขที่
2

หมู่ที่
7

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
วังหว้า

เขต / อำเภอ
ศรีประจันต์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72140

เนื้อที่
23 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 947

ปรับปรุงล่าสุด : 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 12:18:15

ข้อมูลเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 08:52:42

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

เมื่อ พ.ศ.2483 นายหรั่ง นางกอง บุญเรืองรอด กับนายกลิ้ง นางทองพูล ประทุม เป็นผู้ริเริ่มเสียสละที่ดินและชักชวนชาวบ้านคลองชะโดร่วมกันสร้างวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนโดยตั้งชื่อตามหมูบ้านว่า วัดคลองชะโด
   ลำดับเจ้าอาวาส 
1.พระอธิการถึก               6.พระอธิการผิว
2.พระอธิการหมอน           7.พระอธิการก๊ก กลฺยาโณ
3.พระอธิการเก๋                8.พระอธิการบัว รตฺนปุญโญ
4.พระอธิการชิ้น               9.พระครูสุกิจวิบูล (พระสุทัศน์ โอปายิโก)
5.พระอธิการใบ               10.พระปลัดกิมฮั้วะ นิกฺกิเลโส

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระปลัดกิมฮั้ว นิกฺกิเลโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

พระบุญช่วย ปุญญโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

พระปรินทร ปรินนโร

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

พระอำนาจ อนาลโย

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

พระธนกฤต โชติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

วัดคลองชะโด

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 143 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทอดกฐินสามัคคี

วันที่จัดงาน : 23-10-2565

เปิดดู 53 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อสุโขทัย

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2565

เปิดดู 226 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

งานปิดทองหลวงพ่...

ข้อมูลเมื่อ 27-02-2565

เปิดดู 301 ครั้ง

สาระธรรม

ทำดีทำชั่วอยูที่เราทำ

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2565

เปิดดู 360 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดคลองชะโด

ข้อมูลเมื่อ : 22-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

หลวงพ่อสุโขทัย

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด