เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8359 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8873 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7205 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโพธิ์ศรีเจริญ

รหัสวัด
02720502007

ชื่อวัด
วัดโพธิ์ศรีเจริญ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 11 เดือน มีนาคม ปี 2478

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2484

ที่อยู่
วัดโพธิ์ศรีเจริญ

เลขที่
117

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ้านกร่าง

เขต / อำเภอ
ศรีประจันต์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72140

เนื้อที่
12 ไร่ 3 งาน - ตารางวา

มือถือ
095-8275760

จำนวนเข้าดู : 2328

ปรับปรุงล่าสุด : 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 18:19:16

ข้อมูลเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 09:43:20

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

        ประวัติ วัดโพธิ์ศรีเจริญ
เดิมเรียกตามชื่อหมู่บ้านว่า "วัดดงตาป้อม" ซึ่งเป็นชื่อของบุคคลที่มาบุกเบิกสร้างที่อยู่อาศัยยังชุมชนนี้ แต่เดิมชาวบ้านเดินทาง
ไปทำบุญยังวัดบ้านกร่างด้วยความยากลำบาก ราว พ.ศ.๒๔๗๔ นายโพธิ์ ชาวบ้านกว่าง กับนายศรี พลายละหาร (ผู้ใหญ่บ้าน)
ซึ่งทั้งสองเคยอุปสมบทและเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านกร่างแล้วลาสิกขามาอาศัยในชุมชนนี้ จึงซักชวนชาวบ้านให้ร่วมกันสร้างวัด
จากนั้นราว พ ศ.๒๕๗๗ จึงนิมนต์หลวงพ่อโตจากวัดบ้านกร่างมาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก และราว พ.ศ.๒๔๘๔ พระครูเมธีธรรมสาร
เจ้าคณะอำเภอศรีประจันต์ในขณะนั้นได้เปลี่ยนชื่อวัด โดยถือเอาชื่อผู้นำในกาสร้างวัดทั้งสองท่านซึ่งได้นำความรู้ความสามารถ
จากที่เคยเป็นพระภิกษมาใช้ในการพัฒนาวัคและชุมชนนี้ให้เจริญ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดโพธิ์ศรีเจริญ" นับแต่นั้นมา
ปัจจุบันมีพื้นที่จำนวน ๑๒ ไร่ ๓ งาน ได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๘ ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมา
เมื่อ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๔ เขตวิสุงคามสีมา กว่าง ๔๐ เมตร ยาว ๘o เมตร
    ปูชนียวัตถุ - ปูชนียสถาน
- พระพุทธเทวเทพ พระพุทธรูปปางสมาธิ มีอายุหลายร้อยปี เดิมประดิษฐานยังวัดราชบุรณราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ มีประกาศให้ยุบวัดดังกล่าว หลวงพ่อโตและชาวบ้านจึงอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้ซึ่งรอดพ้นจาก
การถูกทิ้งระเบิดทำลาย มาเพื่อเป็นพระประธานอุโบสถวัดโพธิ์ศรีเจริญ ซึ่งเริ่มสร้าง พ.ศ.๒๔๘๖ ผูกพัทธสีมา พ.ศ.๒๔๙๔
- หลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปศิลปะเรียงแสน ปางขัดสมาธิเพชร อัญเชิญมาพร้อมกับพระพุทธเหวเทพ เป็นพระพุทธรูปที่ซาวบ้าน
กล่าวว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก ถูกโจรกรรมถึง ๓ ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ และยังคงอยู่คู่วัดตลอดมา ปัจจุบันประดิษฐานยังนองวดมนต์
- หลวงพ่อพระธรรมโพธิมงคล หรือหลวงพ่อพระใหญ่ พระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ. ศ.๒๕๖o
- รูปเหมือนหลวงพ่อโต อดีต่เจ้าอาวาส สร้างสมัยพระอธิการเสงียมเมื่อ พ.ศ ๒๕๒๕ ปัจจุบันประดิษฐาเบนคาลากรเปรียญ
- รูปเหมือนหลวงพ่อน่วม อดีตเจ้าอาวาส สร้างในสมัยท่าน เมื่อราว พ ศ.๒๕๔๐ กว่าๆ ปัจจุบันประดิษฐานในมณฑปเก้ายอด
- ศาลตาสง(ศาลตาเจ้าวัด) เป็นบุคคลซึ่งเสียชีวิตยังสถานที่นี้ก่อนชาวบ้านจะมาสร้างวัดกันในภายหลัง ซึ่งชาวบ้านให้
ความเคารพนับถือเป็นเจ้าที่ และสร้างศาลเทพารักษ์ไว้ให้ ทุกๆปีจะมีงานประจำปี และพิธีขึ้นศาล
- พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘ ตามโครงการของทางราซการในขณะนั้น
เทศกาลประจำปี งานประจำปี ศาลตาสง วันที่ ๒๘ ธันวาคม ของทุกปี

 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : โฉนดที่ดิน (694.26 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : หนังสือรับรองสภาพวัด (201.45 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูประจันตสีลาภรณ์ ( ชาคริต ) วิสุทฺธสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

นิวัติ มนุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

พระบุญ ปชฺโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

พระอภินันท์ ยสินฺธโร

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ข้อมูลเมื่อ : 19-02-2565

เปิดดู 139 ครั้ง

กิจกรรมในวันมาฆบูชา ๒๕๖๕

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

เปิดดู 59 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญศาลตาเจ้าว...

วันที่จัดงาน : 09-02-2565

เปิดดู 88 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถ วัดโพธื์...

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

เปิดดู 1080 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ธรรมะบริสุทธิ์ ...

ข้อมูลเมื่อ 10-02-2565

เปิดดู 48 ครั้ง

สาระธรรม

สาระธรรม สอนใจ

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

เปิดดู 205 ครั้ง

สื่อมีเดีย

การทำทานเป็นการ...

ประเภทไฟล์ : ppt

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

เปิดดู 63 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดโพธิ์ศรีเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

พระพุทธชินราช

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด