เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8361 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7207 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดดอนบุบผาราม

รหัสวัด
02720502003

ชื่อวัด
วัดดอนบุบผาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2341

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 08 เดือน กันยายน ปี 2498

ที่อยู่
วัดดอนบุบผาราม

เลขที่
218

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ้านกร่าง

เขต / อำเภอ
ศรีประจันต์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72140

เนื้อที่
38 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา

มือถือ
0818493492

จำนวนเข้าดู : 2574

ปรับปรุงล่าสุด : 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 10:22:20

ข้อมูลเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 09:03:35

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

   ประวัติ วัดดอนบุบผาราม
เป็นวัดซึ่งมือดีตเจ้าอาวาสและเจ้าอาวาสรูปปัจุบันเป็นพระสังฆาธิการดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอ วัดสร้างเมื่อใดไม่ปรากฎข้อมูลแน่ชัด
จากประวัติคำบอกเล่าว่า เดิมชื่อ "วัดตะค่า" สร้างในสมัยอยุธยา ได้ขึ้นทะเบียนตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๓๔๑ ต่อมาสมัยพระครูธรรมสารรักษาเป็นเจ้าอาวาส
นิยมเรียกกันว่า "วัดโคกดอกไม้" พระครูธรรมสารรักษาเห็นคำว่า "โคก" ฟังไม่ไพเราะ จึงเปลี่ยนเป็น "วัดดอนดอกไม้"
และ ฯวัดดอนบุบผาราม" ตามลำดับ
ปัจจุบันมีพื้นที่จำนวน ๓๘ ไร่ 1 งาน ๕๔ ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมา เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๘
เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร
ปูชนียวัตถุ - ปูชนียสถาน
- พระปรางค์ สร้างสมัยพระครูธรรมสารรักษาเป็นเจ้าอาวาส บูรณะสมัยพระครูศรีคณานุรักษ์เป็นเจ้าอาวาส
- หลวงพ่อดอกไม้ พระประธานประจำอุโบสถเก่า สร้างสมัยพระครูธรรมสารรักษาเป็นเจ้าอาวาส ครั้งวัดยังชื่อวัดดอนดอกไม้
- พระพุทธมงคลนิมิตร มีอายุเก่าแก่นับร้อยปี อัญเชิญมาจากวัดราชบุรณราชวรวิหาร พร้อมกับพระพุทธรูปบางวัดในเขต
อำเภอศรีประจันต์ อาทิ วัดพังม่วง วัดม่วงเจริญผล วัดคลองซะโด วัดโพธิ์ศรีเจริญ หลังจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ ๒
เพื่อเป็นพระประธานประจำอุโบสถซึ่งสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๘ และมีพิธีฉลองพร้อมอุโบสถเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๖
- พระศรีสุคโตโพธสุธนทศพลญาณ พระพุทธรูปปางลีลา สร้างราว พ.ศ.๒๕๓๐กว่าๆ โดยการนำของนายประภัตร โพธสุธน
- รอยพระพุทธบาทจำลอง สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๘ เป็นรอยพระพุทธบาท ๔ รอย มีมงคล ๑๐๘ ปัจจุบันประดิษฐานในมณฑป
- รูปเหมือนพระครูธรรมสารรักษา หรือหลวงพ่ออ้น สร้างก่อนท่านจะมรณภาพในปี พ.ศ.๒๔๖๙' ปัจจุบันประดิษฐานในมณฑป
- รูปเหมือนพระครูศรีคณานุรักษ์ หรือหลวงพ่อสม สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๓ ปัจจุบันประดิษฐานในมณฑป
- สังขารหลวงพ่อสม ซึ่งมรณภาพตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ ปัจจุบันประดิษฐานในโลงแก้วภายในศาลาจตุรมุข
การศึกษา - สำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เริ่มเปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘
เทศกาลประจำปี พิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันมรณภาพหลวงพ่อสม (วันบูรพาจารย์) 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (397.75 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระศรีประจันตคณาภิบาล โชติปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2565

พระปลัดคำนึง วราสโย

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2565

พระสุวัฒน์ เตชวโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2565

พระสำเริง วุฒิธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2565

พระชูลิต อภิรโต

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2565

พระประยูร กิตฺติสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ปฏิทิน กิจกรรมของวัด

ข้อมูลเมื่อ : 14-04-2567

เปิดดู 20 ครั้ง

วัดประชารัฐ สร้างสุข

ข้อมูลเมื่อ : 14-04-2567

เปิดดู 24 ครั้ง

โครงการหมู่บ้านยั่งยืน

ข้อมูลเมื่อ : 14-04-2567

เปิดดู 22 ครั้ง

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ข้อมูลเมื่อ : 19-02-2565

เปิดดู 131 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญวันพระ

วันที่จัดงาน : 08-02-2565

เปิดดู 85 ครั้ง

งานทอดกฐินสามัค...

วันที่จัดงาน : 08-02-2565

เปิดดู 146 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธรูปปางป...

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

เปิดดู 121 ครั้ง

พระปรางค์ วัดดอ...

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

เปิดดู 106 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

โครงการครอบครัว...

ข้อมูลเมื่อ 08-02-2565

เปิดดู 134 ครั้ง

สาระธรรม

คติธรรมสอนใจ

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

เปิดดู 729 ครั้ง

สื่อมีเดีย

เข้าใจจิตแล้วเข...

ประเภทไฟล์ : ppt

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

เปิดดู 401 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดอนบุบผาราม

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด