เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8361 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7207 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเถรพลาย

รหัสวัด
02720508003

ชื่อวัด
วัดเถรพลาย

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 21 เดือน มิถุนายน ปี 2534

ที่อยู่
วัดเถรพลาย

เลขที่
145

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
สุพรรณ-ชัยนาท

แขวง / ตำบล
วังน้ำซับ

เขต / อำเภอ
ศรีประจันต์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72140

เนื้อที่
12 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา

Line
0802658665

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0802658665

โทรศัพท์
0802658665

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นสวนสมุนไพร

จำนวนเข้าดู : 768

ปรับปรุงล่าสุด : 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 14:50:19

ข้อมูลเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 09:11:46

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดเถรพลาย
วัดเถรพลาย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังน้ำชับ อำเภอศรีประจันด์ จังหวัด
สุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา จากหลักฐานสำคัญที่
ปรากฏฎ คือ พระพุทธรูปปางมารวิชัย องค์พระเจตีย์ยุคโบราณก่อด้วยอิฐ ยอดเจดีย์เป็น
เนื้อสำริด มีลักษณะดอกบัวหงาย ๗ ชั้น
วัดเถรพลาย สันนิษฐานตั้งชื่อวัดตามประวัติที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรง
กระทำยุทธหัตถีที่บ้านหนองสาหร่ายดอนเจดีย์ แล้วขุนศึกผู้ใหญ่แวะพักรบเพื่อให้ทหารและ
ช้างพลายได้พักบริเวณนี้ ก่อนที่จะเดินทางไปบ้านหนองสาหร่าย จึงเป็นที่มาของการตั้งชื่อ
วัดเถรพลาย ซึ่งมีความหมายว่า ช้างของขุนศึกผู้ใหญ่ และก่อนที่จะเดินทางออกรบเพื่อ
กระทำยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้สร้างองค์เจดีย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ยอดเจดีย์
เป็นเนื้อสำริดหุ้มโบกด้วยปูนเพราะเกรงว่าข้าศึกพม่าจะทำลายล้างหรือเผาเสีย
ต่อเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ พระครูสุจิณณสีลาจาร (หลวงพ่อสนธิ์ สุจิณโณ)
ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเถรพลาย ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถทรงจัตุรมุขหลังแรก
ของจังหวัดสุพรรณบุรี ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบรรณอุโบสถประดับติดกระจกเป็น
ตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๖- พรรษา บานประตู หน้าต่าง
ของอุโบสถเป็น ไม้แกะสลักเรื่องราวทศพิธราชธรรม และพระราชจริยวัตรต่างๆ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๓๔ เขตวิสุงคามสี่มากว้าง ๕0 เมตร ยาว ๕0 เมตร อุโบสถสร้างแล้วเสร็จเมื่อ
ปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ จัดพิธีพุทธามหาภิเษก ปิดทองฝังลูกนิมิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูพิสุทธิรัตนาภรณ์ รตนญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-03-2565

พระไพบูลย์ รตฺนโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระเอกวัฒน์ ปภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานประจำปีไหว้พระปิดทอง

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

เปิดดู 127 ครั้ง

เททองหล่อสมเด็จพระนเรศวร

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 133 ครั้ง

สวดฟรี เผาฟรี โลงฟรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 107 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ตักบาตรเทโวโรหณ...

วันที่จัดงาน : 22-10-2564

เปิดดู 53 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อสีชมพู

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 130 ครั้ง

พระประธาน

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 141 ครั้ง

เจดีย์โบราณ

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 271 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

กราบขอพรท้าวเวส...

ข้อมูลเมื่อ 02-03-2565

เปิดดู 222 ครั้ง

สาระธรรม

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

เปิดดู 621 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ส.ค.ส.ปีใหม่-ตร...

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 114 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดเถรพลาย

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

เจดีย์สมัยกรุงศรีอยุทธยา

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด